Słownik

Czasowniki angielskie i sposób ich odmiany to kluczowy element nauki języka angielskiego. Słownik zawiera nie tylko odmianę czasowników przez czasy angielskie, ale także przykłady ich użycia. Znajdziesz tu również przykłady zdań warunkowych z użyciem danego czasownika oraz idiomy związane z danym czasownikiem.