to_fraternize_czasownik_slownik_angielskiego

FRATERNIZE

FRATERNIZE
/ˈfrætərnaɪz/
verb (czasownik)
infinitiveto fraternize
past tensefraternized
past participlefraternized
imperativefraternize
present participlefraternizing
  1. bratać się

Odmiana słowa FRATERNIZE

Present simple
IfraternizeWefraternize
YoufraternizeYoufraternize
He/She/ItfraternizesTheyfraternize
Present continuous
Iam fraternizingWeare fraternizing
Youare fraternizingYouare fraternizing
He/She/Itis fraternizingTheyare fraternizing
Present perfect
Ihave fraternizedWehave fraternized
Youhave fraternizedYouhave fraternized
He/She/Ithas fraternizedTheyhave fraternized
Present perfect continuous
Ihave been fraternizingWehave been fraternizing
Youhave been fraternizingYouhave been fraternizing
He/She/Ithas been fraternizingTheyhave been fraternizing
Past simple
IfraternizedWefraternized
YoufraternizedYoufraternized
He/She/ItfraternizedTheyfraternized
Past continuous
Iwas fraternizingWewere fraternizing
Youwere fraternizingYouwere fraternizing
He/She/Itwas fraternizingTheywere fraternizing
Past perfect
Ihad fraternizedWehad fraternized
Youhad fraternizedYouhad fraternized
He/She/Ithad fraternizedTheyhad fraternized
Past perfect continuous
Ihad been fraternizingWehad been fraternizing
Youhad been fraternizingYouhad been fraternizing
He/She/Ithad been fraternizingTheyhad been fraternizing
Future simple
Iwill fraternizeWewill fraternize
Youwill fraternizeYouwill fraternize
He/She/Itwill fraternizeTheywill fraternize
Future continuous
Iwill be fraternizingWewill be fraternizing
Youwill be fraternizingYouwill be fraternizing
He/She/Itwill be fraternizingTheywill be fraternizing
Future perfect
Iwill have fraternizedWewill have fraternized
Youwill have fraternizedYouwill have fraternized
He/She/Itwill have fraternizedTheywill have fraternized
Future perfect continuous
Iwill have been fraternizingWewill have been fraternizing
Youwill have been fraternizingYouwill have been fraternizing
He/She/Itwill have been fraternizingTheywill have been fraternizing

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould fraternizeWewould fraternize
Youwould fraternizeYouwould fraternize
He/She/Itwould fraternizeTheywould fraternize
Present conditional: negative
Iwould not fraternizeWewould not fraternize
Youwould not fraternizeYouwould not fraternize
He/She/Itwould not fraternizeTheywould not fraternize
Present conditional: interrogative
IWould I fraternize…?WeWould we fraternize…?
YouWould you fraternize…?YouWould you fraternize…?
He/She/ItWould he/she/it fraternize…?TheyWould they fraternize…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be fraternizingWewould be fraternizing
Youwould be fraternizingYouwould be fraternizing
He/She/Itwould be fraternizingTheywould be fraternizing
Present continuous conditional: negative
Iwould not be fraternizingWewould not be fraternizing
Youwould not be fraternizingYouwould not be fraternizing
He/She/Itwould not be fraternizingTheywould not be fraternizing
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be fraternizing…?WeWould we be fraternizing…?
YouWould you be fraternizing…?YouWould you be fraternizing…?
He/She/ItWould he/she/it be fraternizing…?TheyWould they be fraternizing…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have fraternizedWewould have fraternized
Youwould have fraternizedYouwould have fraternized
He/She/Itwould have fraternizedTheywould have fraternized
Perfect conditional: negative
Iwould not have fraternizedWewould not have fraternized
Youwould not have fraternizedYouwould not have fraternized
He/She/Itwould not have fraternizedTheywould not have fraternized
Perfect conditional: interrogative
IWould I have fraternized…?WeWould we have fraternized…?
YouWould you have fraternized…?YouWould you have fraternized…?
He/She/ItWould he/she/it have fraternized…?TheyWould they have fraternized…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been fraternizingWewould have been fraternizing
Youwould have been fraternizingYouwould have been fraternizing
He/She/Itwould have been fraternizingTheywould have been fraternizing
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been fraternizingWewould not have been fraternizing
Youwould not have been fraternizingYouwould not have been fraternizing
He/She/Itwould not have been fraternizingTheywould not have been fraternizing
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been fraternizing…?WeWould we have been fraternizing…?
YouWould you have been fraternizing…?YouWould you have been fraternizing…?
He/She/ItWould he/she/it have been fraternizing…?TheyWould they have been fraternizing…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.