to_dissect_czasownik_slownik_angielskiego

DISSECT

DISSECT
/daɪˈsekt/
verb (czasownik)
infinitiveto dissect
past tensedissected
past participledissected
imperativedissect
present participledissecting
  1. wyizolować

Odmiana słowa DISSECT

Present simple
IdissectWedissect
YoudissectYoudissect
He/She/ItdissectsTheydissect
Present continuous
Iam dissectingWeare dissecting
Youare dissectingYouare dissecting
He/She/Itis dissectingTheyare dissecting
Present perfect
Ihave dissectedWehave dissected
Youhave dissectedYouhave dissected
He/She/Ithas dissectedTheyhave dissected
Present perfect continuous
Ihave been dissectingWehave been dissecting
Youhave been dissectingYouhave been dissecting
He/She/Ithas been dissectingTheyhave been dissecting
Past simple
IdissectedWedissected
YoudissectedYoudissected
He/She/ItdissectedTheydissected
Past continuous
Iwas dissectingWewere dissecting
Youwere dissectingYouwere dissecting
He/She/Itwas dissectingTheywere dissecting
Past perfect
Ihad dissectedWehad dissected
Youhad dissectedYouhad dissected
He/She/Ithad dissectedTheyhad dissected
Past perfect continuous
Ihad been dissectingWehad been dissecting
Youhad been dissectingYouhad been dissecting
He/She/Ithad been dissectingTheyhad been dissecting
Future simple
Iwill dissectWewill dissect
Youwill dissectYouwill dissect
He/She/Itwill dissectTheywill dissect
Future continuous
Iwill be dissectingWewill be dissecting
Youwill be dissectingYouwill be dissecting
He/She/Itwill be dissectingTheywill be dissecting
Future perfect
Iwill have dissectedWewill have dissected
Youwill have dissectedYouwill have dissected
He/She/Itwill have dissectedTheywill have dissected
Future perfect continuous
Iwill have been dissectingWewill have been dissecting
Youwill have been dissectingYouwill have been dissecting
He/She/Itwill have been dissectingTheywill have been dissecting

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould dissectWewould dissect
Youwould dissectYouwould dissect
He/She/Itwould dissectTheywould dissect
Present conditional: negative
Iwould not dissectWewould not dissect
Youwould not dissectYouwould not dissect
He/She/Itwould not dissectTheywould not dissect
Present conditional: interrogative
IWould I dissect…?WeWould we dissect…?
YouWould you dissect…?YouWould you dissect…?
He/She/ItWould he/she/it dissect…?TheyWould they dissect…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be dissectingWewould be dissecting
Youwould be dissectingYouwould be dissecting
He/She/Itwould be dissectingTheywould be dissecting
Present continuous conditional: negative
Iwould not be dissectingWewould not be dissecting
Youwould not be dissectingYouwould not be dissecting
He/She/Itwould not be dissectingTheywould not be dissecting
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be dissecting…?WeWould we be dissecting…?
YouWould you be dissecting…?YouWould you be dissecting…?
He/She/ItWould he/she/it be dissecting…?TheyWould they be dissecting…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have dissectedWewould have dissected
Youwould have dissectedYouwould have dissected
He/She/Itwould have dissectedTheywould have dissected
Perfect conditional: negative
Iwould not have dissectedWewould not have dissected
Youwould not have dissectedYouwould not have dissected
He/She/Itwould not have dissectedTheywould not have dissected
Perfect conditional: interrogative
IWould I have dissected…?WeWould we have dissected…?
YouWould you have dissected…?YouWould you have dissected…?
He/She/ItWould he/she/it have dissected…?TheyWould they have dissected…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been dissectingWewould have been dissecting
Youwould have been dissectingYouwould have been dissecting
He/She/Itwould have been dissectingTheywould have been dissecting
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been dissectingWewould not have been dissecting
Youwould not have been dissectingYouwould not have been dissecting
He/She/Itwould not have been dissectingTheywould not have been dissecting
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been dissecting…?WeWould we have been dissecting…?
YouWould you have been dissecting…?YouWould you have been dissecting…?
He/She/ItWould he/she/it have been dissecting…?TheyWould they have been dissecting…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.