to_dawdle_czasownik_slownik_angielskiego

DAWDLE

DAWDLE
/ˈdɒːdl/
verb (czasownik)
infinitiveto dawdle
past tensedawdled
past participledawdled
imperativedawdle
present participledawdling
  1. próżnować

Odmiana słowa DAWDLE

Present simple
IdawdleWedawdle
YoudawdleYoudawdle
He/She/ItdawdlesTheydawdle
Present continuous
Iam dawdlingWeare dawdling
Youare dawdlingYouare dawdling
He/She/Itis dawdlingTheyare dawdling
Present perfect
Ihave dawdledWehave dawdled
Youhave dawdledYouhave dawdled
He/She/Ithas dawdledTheyhave dawdled
Present perfect continuous
Ihave been dawdlingWehave been dawdling
Youhave been dawdlingYouhave been dawdling
He/She/Ithas been dawdlingTheyhave been dawdling
Past simple
IdawdledWedawdled
YoudawdledYoudawdled
He/She/ItdawdledTheydawdled
Past continuous
Iwas dawdlingWewere dawdling
Youwere dawdlingYouwere dawdling
He/She/Itwas dawdlingTheywere dawdling
Past perfect
Ihad dawdledWehad dawdled
Youhad dawdledYouhad dawdled
He/She/Ithad dawdledTheyhad dawdled
Past perfect continuous
Ihad been dawdlingWehad been dawdling
Youhad been dawdlingYouhad been dawdling
He/She/Ithad been dawdlingTheyhad been dawdling
Future simple
Iwill dawdleWewill dawdle
Youwill dawdleYouwill dawdle
He/She/Itwill dawdleTheywill dawdle
Future continuous
Iwill be dawdlingWewill be dawdling
Youwill be dawdlingYouwill be dawdling
He/She/Itwill be dawdlingTheywill be dawdling
Future perfect
Iwill have dawdledWewill have dawdled
Youwill have dawdledYouwill have dawdled
He/She/Itwill have dawdledTheywill have dawdled
Future perfect continuous
Iwill have been dawdlingWewill have been dawdling
Youwill have been dawdlingYouwill have been dawdling
He/She/Itwill have been dawdlingTheywill have been dawdling

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould dawdleWewould dawdle
Youwould dawdleYouwould dawdle
He/She/Itwould dawdleTheywould dawdle
Present conditional: negative
Iwould not dawdleWewould not dawdle
Youwould not dawdleYouwould not dawdle
He/She/Itwould not dawdleTheywould not dawdle
Present conditional: interrogative
IWould I dawdle…?WeWould we dawdle…?
YouWould you dawdle…?YouWould you dawdle…?
He/She/ItWould he/she/it dawdle…?TheyWould they dawdle…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be dawdlingWewould be dawdling
Youwould be dawdlingYouwould be dawdling
He/She/Itwould be dawdlingTheywould be dawdling
Present continuous conditional: negative
Iwould not be dawdlingWewould not be dawdling
Youwould not be dawdlingYouwould not be dawdling
He/She/Itwould not be dawdlingTheywould not be dawdling
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be dawdling…?WeWould we be dawdling…?
YouWould you be dawdling…?YouWould you be dawdling…?
He/She/ItWould he/she/it be dawdling…?TheyWould they be dawdling…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have dawdledWewould have dawdled
Youwould have dawdledYouwould have dawdled
He/She/Itwould have dawdledTheywould have dawdled
Perfect conditional: negative
Iwould not have dawdledWewould not have dawdled
Youwould not have dawdledYouwould not have dawdled
He/She/Itwould not have dawdledTheywould not have dawdled
Perfect conditional: interrogative
IWould I have dawdled…?WeWould we have dawdled…?
YouWould you have dawdled…?YouWould you have dawdled…?
He/She/ItWould he/she/it have dawdled…?TheyWould they have dawdled…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been dawdlingWewould have been dawdling
Youwould have been dawdlingYouwould have been dawdling
He/She/Itwould have been dawdlingTheywould have been dawdling
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been dawdlingWewould not have been dawdling
Youwould not have been dawdlingYouwould not have been dawdling
He/She/Itwould not have been dawdlingTheywould not have been dawdling
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been dawdling…?WeWould we have been dawdling…?
YouWould you have been dawdling…?YouWould you have been dawdling…?
He/She/ItWould he/she/it have been dawdling…?TheyWould they have been dawdling…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.