to_embellish_czasownik_slownik_angielskiego

EMBELLISH

EMBELLISH
/ɪmˈbelɪʃ/
verb (czasownik)
infinitiveto embellish
past tenseembellished
past participleembellished
imperativeembellish
present participleembellishing
  1. ozdabiać

Odmiana słowa EMBELLISH

Present simple
IembellishWeembellish
YouembellishYouembellish
He/She/ItembellishesTheyembellish
Present continuous
Iam embellishingWeare embellishing
Youare embellishingYouare embellishing
He/She/Itis embellishingTheyare embellishing
Present perfect
Ihave embellishedWehave embellished
Youhave embellishedYouhave embellished
He/She/Ithas embellishedTheyhave embellished
Present perfect continuous
Ihave been embellishingWehave been embellishing
Youhave been embellishingYouhave been embellishing
He/She/Ithas been embellishingTheyhave been embellishing
Past simple
IembellishedWeembellished
YouembellishedYouembellished
He/She/ItembellishedTheyembellished
Past continuous
Iwas embellishingWewere embellishing
Youwere embellishingYouwere embellishing
He/She/Itwas embellishingTheywere embellishing
Past perfect
Ihad embellishedWehad embellished
Youhad embellishedYouhad embellished
He/She/Ithad embellishedTheyhad embellished
Past perfect continuous
Ihad been embellishingWehad been embellishing
Youhad been embellishingYouhad been embellishing
He/She/Ithad been embellishingTheyhad been embellishing
Future simple
Iwill embellishWewill embellish
Youwill embellishYouwill embellish
He/She/Itwill embellishTheywill embellish
Future continuous
Iwill be embellishingWewill be embellishing
Youwill be embellishingYouwill be embellishing
He/She/Itwill be embellishingTheywill be embellishing
Future perfect
Iwill have embellishedWewill have embellished
Youwill have embellishedYouwill have embellished
He/She/Itwill have embellishedTheywill have embellished
Future perfect continuous
Iwill have been embellishingWewill have been embellishing
Youwill have been embellishingYouwill have been embellishing
He/She/Itwill have been embellishingTheywill have been embellishing

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould embellishWewould embellish
Youwould embellishYouwould embellish
He/She/Itwould embellishTheywould embellish
Present conditional: negative
Iwould not embellishWewould not embellish
Youwould not embellishYouwould not embellish
He/She/Itwould not embellishTheywould not embellish
Present conditional: interrogative
IWould I embellish…?WeWould we embellish…?
YouWould you embellish…?YouWould you embellish…?
He/She/ItWould he/she/it embellish…?TheyWould they embellish…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be embellishingWewould be embellishing
Youwould be embellishingYouwould be embellishing
He/She/Itwould be embellishingTheywould be embellishing
Present continuous conditional: negative
Iwould not be embellishingWewould not be embellishing
Youwould not be embellishingYouwould not be embellishing
He/She/Itwould not be embellishingTheywould not be embellishing
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be embellishing…?WeWould we be embellishing…?
YouWould you be embellishing…?YouWould you be embellishing…?
He/She/ItWould he/she/it be embellishing…?TheyWould they be embellishing…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have embellishedWewould have embellished
Youwould have embellishedYouwould have embellished
He/She/Itwould have embellishedTheywould have embellished
Perfect conditional: negative
Iwould not have embellishedWewould not have embellished
Youwould not have embellishedYouwould not have embellished
He/She/Itwould not have embellishedTheywould not have embellished
Perfect conditional: interrogative
IWould I have embellished…?WeWould we have embellished…?
YouWould you have embellished…?YouWould you have embellished…?
He/She/ItWould he/she/it have embellished…?TheyWould they have embellished…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been embellishingWewould have been embellishing
Youwould have been embellishingYouwould have been embellishing
He/She/Itwould have been embellishingTheywould have been embellishing
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been embellishingWewould not have been embellishing
Youwould not have been embellishingYouwould not have been embellishing
He/She/Itwould not have been embellishingTheywould not have been embellishing
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been embellishing…?WeWould we have been embellishing…?
YouWould you have been embellishing…?YouWould you have been embellishing…?
He/She/ItWould he/she/it have been embellishing…?TheyWould they have been embellishing…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.