to_blindfold_czasownik_slownik_angielskiego

BLINDFOLD

BLINDFOLD
/ˈblaɪndfoʊld/
verb (czasownik)
infinitiveto blindfold
past tenseblindfolded
past participleblindfolded
imperativeblindfold
present participleblindfolding
  1. zawiązywać oczy

Odmiana słowa BLINDFOLD

Present simple
IblindfoldWeblindfold
YoublindfoldYoublindfold
He/She/ItblindfoldsTheyblindfold
Present continuous
Iam blindfoldingWeare blindfolding
Youare blindfoldingYouare blindfolding
He/She/Itis blindfoldingTheyare blindfolding
Present perfect
Ihave blindfoldedWehave blindfolded
Youhave blindfoldedYouhave blindfolded
He/She/Ithas blindfoldedTheyhave blindfolded
Present perfect continuous
Ihave been blindfoldingWehave been blindfolding
Youhave been blindfoldingYouhave been blindfolding
He/She/Ithas been blindfoldingTheyhave been blindfolding
Past simple
IblindfoldedWeblindfolded
YoublindfoldedYoublindfolded
He/She/ItblindfoldedTheyblindfolded
Past continuous
Iwas blindfoldingWewere blindfolding
Youwere blindfoldingYouwere blindfolding
He/She/Itwas blindfoldingTheywere blindfolding
Past perfect
Ihad blindfoldedWehad blindfolded
Youhad blindfoldedYouhad blindfolded
He/She/Ithad blindfoldedTheyhad blindfolded
Past perfect continuous
Ihad been blindfoldingWehad been blindfolding
Youhad been blindfoldingYouhad been blindfolding
He/She/Ithad been blindfoldingTheyhad been blindfolding
Future simple
Iwill blindfoldWewill blindfold
Youwill blindfoldYouwill blindfold
He/She/Itwill blindfoldTheywill blindfold
Future continuous
Iwill be blindfoldingWewill be blindfolding
Youwill be blindfoldingYouwill be blindfolding
He/She/Itwill be blindfoldingTheywill be blindfolding
Future perfect
Iwill have blindfoldedWewill have blindfolded
Youwill have blindfoldedYouwill have blindfolded
He/She/Itwill have blindfoldedTheywill have blindfolded
Future perfect continuous
Iwill have been blindfoldingWewill have been blindfolding
Youwill have been blindfoldingYouwill have been blindfolding
He/She/Itwill have been blindfoldingTheywill have been blindfolding

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould blindfoldWewould blindfold
Youwould blindfoldYouwould blindfold
He/She/Itwould blindfoldTheywould blindfold
Present conditional: negative
Iwould not blindfoldWewould not blindfold
Youwould not blindfoldYouwould not blindfold
He/She/Itwould not blindfoldTheywould not blindfold
Present conditional: interrogative
IWould I blindfold…?WeWould we blindfold…?
YouWould you blindfold…?YouWould you blindfold…?
He/She/ItWould he/she/it blindfold…?TheyWould they blindfold…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be blindfoldingWewould be blindfolding
Youwould be blindfoldingYouwould be blindfolding
He/She/Itwould be blindfoldingTheywould be blindfolding
Present continuous conditional: negative
Iwould not be blindfoldingWewould not be blindfolding
Youwould not be blindfoldingYouwould not be blindfolding
He/She/Itwould not be blindfoldingTheywould not be blindfolding
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be blindfolding…?WeWould we be blindfolding…?
YouWould you be blindfolding…?YouWould you be blindfolding…?
He/She/ItWould he/she/it be blindfolding…?TheyWould they be blindfolding…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have blindfoldedWewould have blindfolded
Youwould have blindfoldedYouwould have blindfolded
He/She/Itwould have blindfoldedTheywould have blindfolded
Perfect conditional: negative
Iwould not have blindfoldedWewould not have blindfolded
Youwould not have blindfoldedYouwould not have blindfolded
He/She/Itwould not have blindfoldedTheywould not have blindfolded
Perfect conditional: interrogative
IWould I have blindfolded…?WeWould we have blindfolded…?
YouWould you have blindfolded…?YouWould you have blindfolded…?
He/She/ItWould he/she/it have blindfolded…?TheyWould they have blindfolded…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been blindfoldingWewould have been blindfolding
Youwould have been blindfoldingYouwould have been blindfolding
He/She/Itwould have been blindfoldingTheywould have been blindfolding
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been blindfoldingWewould not have been blindfolding
Youwould not have been blindfoldingYouwould not have been blindfolding
He/She/Itwould not have been blindfoldingTheywould not have been blindfolding
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been blindfolding…?WeWould we have been blindfolding…?
YouWould you have been blindfolding…?YouWould you have been blindfolding…?
He/She/ItWould he/she/it have been blindfolding…?TheyWould they have been blindfolding…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.