to_dissatisfy_czasownik_slownik_angielskiego

DISSATISFY

DISSATISFY
/ˈdɪssætɪsˌfaɪ/
verb (czasownik)
infinitiveto dissatisfy
past tensedissatisfied
past participledissatisfied
imperativedissatisfy
present participledissatisfying
  1. budzić niezadowolenie

Odmiana słowa DISSATISFY

Present simple
IdissatisfyWedissatisfy
YoudissatisfyYoudissatisfy
He/She/ItdissatisfiesTheydissatisfy
Present continuous
Iam dissatisfyingWeare dissatisfying
Youare dissatisfyingYouare dissatisfying
He/She/Itis dissatisfyingTheyare dissatisfying
Present perfect
Ihave dissatisfiedWehave dissatisfied
Youhave dissatisfiedYouhave dissatisfied
He/She/Ithas dissatisfiedTheyhave dissatisfied
Present perfect continuous
Ihave been dissatisfyingWehave been dissatisfying
Youhave been dissatisfyingYouhave been dissatisfying
He/She/Ithas been dissatisfyingTheyhave been dissatisfying
Past simple
IdissatisfiedWedissatisfied
YoudissatisfiedYoudissatisfied
He/She/ItdissatisfiedTheydissatisfied
Past continuous
Iwas dissatisfyingWewere dissatisfying
Youwere dissatisfyingYouwere dissatisfying
He/She/Itwas dissatisfyingTheywere dissatisfying
Past perfect
Ihad dissatisfiedWehad dissatisfied
Youhad dissatisfiedYouhad dissatisfied
He/She/Ithad dissatisfiedTheyhad dissatisfied
Past perfect continuous
Ihad been dissatisfyingWehad been dissatisfying
Youhad been dissatisfyingYouhad been dissatisfying
He/She/Ithad been dissatisfyingTheyhad been dissatisfying
Future simple
Iwill dissatisfyWewill dissatisfy
Youwill dissatisfyYouwill dissatisfy
He/She/Itwill dissatisfyTheywill dissatisfy
Future continuous
Iwill be dissatisfyingWewill be dissatisfying
Youwill be dissatisfyingYouwill be dissatisfying
He/She/Itwill be dissatisfyingTheywill be dissatisfying
Future perfect
Iwill have dissatisfiedWewill have dissatisfied
Youwill have dissatisfiedYouwill have dissatisfied
He/She/Itwill have dissatisfiedTheywill have dissatisfied
Future perfect continuous
Iwill have been dissatisfyingWewill have been dissatisfying
Youwill have been dissatisfyingYouwill have been dissatisfying
He/She/Itwill have been dissatisfyingTheywill have been dissatisfying

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould dissatisfyWewould dissatisfy
Youwould dissatisfyYouwould dissatisfy
He/She/Itwould dissatisfyTheywould dissatisfy
Present conditional: negative
Iwould not dissatisfyWewould not dissatisfy
Youwould not dissatisfyYouwould not dissatisfy
He/She/Itwould not dissatisfyTheywould not dissatisfy
Present conditional: interrogative
IWould I dissatisfy…?WeWould we dissatisfy…?
YouWould you dissatisfy…?YouWould you dissatisfy…?
He/She/ItWould he/she/it dissatisfy…?TheyWould they dissatisfy…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be dissatisfyingWewould be dissatisfying
Youwould be dissatisfyingYouwould be dissatisfying
He/She/Itwould be dissatisfyingTheywould be dissatisfying
Present continuous conditional: negative
Iwould not be dissatisfyingWewould not be dissatisfying
Youwould not be dissatisfyingYouwould not be dissatisfying
He/She/Itwould not be dissatisfyingTheywould not be dissatisfying
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be dissatisfying…?WeWould we be dissatisfying…?
YouWould you be dissatisfying…?YouWould you be dissatisfying…?
He/She/ItWould he/she/it be dissatisfying…?TheyWould they be dissatisfying…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have dissatisfiedWewould have dissatisfied
Youwould have dissatisfiedYouwould have dissatisfied
He/She/Itwould have dissatisfiedTheywould have dissatisfied
Perfect conditional: negative
Iwould not have dissatisfiedWewould not have dissatisfied
Youwould not have dissatisfiedYouwould not have dissatisfied
He/She/Itwould not have dissatisfiedTheywould not have dissatisfied
Perfect conditional: interrogative
IWould I have dissatisfied…?WeWould we have dissatisfied…?
YouWould you have dissatisfied…?YouWould you have dissatisfied…?
He/She/ItWould he/she/it have dissatisfied…?TheyWould they have dissatisfied…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been dissatisfyingWewould have been dissatisfying
Youwould have been dissatisfyingYouwould have been dissatisfying
He/She/Itwould have been dissatisfyingTheywould have been dissatisfying
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been dissatisfyingWewould not have been dissatisfying
Youwould not have been dissatisfyingYouwould not have been dissatisfying
He/She/Itwould not have been dissatisfyingTheywould not have been dissatisfying
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been dissatisfying…?WeWould we have been dissatisfying…?
YouWould you have been dissatisfying…?YouWould you have been dissatisfying…?
He/She/ItWould he/she/it have been dissatisfying…?TheyWould they have been dissatisfying…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.