to_germinate_czasownik_slownik_angielskiego

GERMINATE

GERMINATE
/ˈdʒɜːrməneɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto germinate
past tensegerminated
past participlegerminated
imperativegerminate
present participlegerminating
  1. kiełkować

Odmiana słowa GERMINATE

Present simple
IgerminateWegerminate
YougerminateYougerminate
He/She/ItgerminatesTheygerminate
Present continuous
Iam germinatingWeare germinating
Youare germinatingYouare germinating
He/She/Itis germinatingTheyare germinating
Present perfect
Ihave germinatedWehave germinated
Youhave germinatedYouhave germinated
He/She/Ithas germinatedTheyhave germinated
Present perfect continuous
Ihave been germinatingWehave been germinating
Youhave been germinatingYouhave been germinating
He/She/Ithas been germinatingTheyhave been germinating
Past simple
IgerminatedWegerminated
YougerminatedYougerminated
He/She/ItgerminatedTheygerminated
Past continuous
Iwas germinatingWewere germinating
Youwere germinatingYouwere germinating
He/She/Itwas germinatingTheywere germinating
Past perfect
Ihad germinatedWehad germinated
Youhad germinatedYouhad germinated
He/She/Ithad germinatedTheyhad germinated
Past perfect continuous
Ihad been germinatingWehad been germinating
Youhad been germinatingYouhad been germinating
He/She/Ithad been germinatingTheyhad been germinating
Future simple
Iwill germinateWewill germinate
Youwill germinateYouwill germinate
He/She/Itwill germinateTheywill germinate
Future continuous
Iwill be germinatingWewill be germinating
Youwill be germinatingYouwill be germinating
He/She/Itwill be germinatingTheywill be germinating
Future perfect
Iwill have germinatedWewill have germinated
Youwill have germinatedYouwill have germinated
He/She/Itwill have germinatedTheywill have germinated
Future perfect continuous
Iwill have been germinatingWewill have been germinating
Youwill have been germinatingYouwill have been germinating
He/She/Itwill have been germinatingTheywill have been germinating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould germinateWewould germinate
Youwould germinateYouwould germinate
He/She/Itwould germinateTheywould germinate
Present conditional: negative
Iwould not germinateWewould not germinate
Youwould not germinateYouwould not germinate
He/She/Itwould not germinateTheywould not germinate
Present conditional: interrogative
IWould I germinate…?WeWould we germinate…?
YouWould you germinate…?YouWould you germinate…?
He/She/ItWould he/she/it germinate…?TheyWould they germinate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be germinatingWewould be germinating
Youwould be germinatingYouwould be germinating
He/She/Itwould be germinatingTheywould be germinating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be germinatingWewould not be germinating
Youwould not be germinatingYouwould not be germinating
He/She/Itwould not be germinatingTheywould not be germinating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be germinating…?WeWould we be germinating…?
YouWould you be germinating…?YouWould you be germinating…?
He/She/ItWould he/she/it be germinating…?TheyWould they be germinating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have germinatedWewould have germinated
Youwould have germinatedYouwould have germinated
He/She/Itwould have germinatedTheywould have germinated
Perfect conditional: negative
Iwould not have germinatedWewould not have germinated
Youwould not have germinatedYouwould not have germinated
He/She/Itwould not have germinatedTheywould not have germinated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have germinated…?WeWould we have germinated…?
YouWould you have germinated…?YouWould you have germinated…?
He/She/ItWould he/she/it have germinated…?TheyWould they have germinated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been germinatingWewould have been germinating
Youwould have been germinatingYouwould have been germinating
He/She/Itwould have been germinatingTheywould have been germinating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been germinatingWewould not have been germinating
Youwould not have been germinatingYouwould not have been germinating
He/She/Itwould not have been germinatingTheywould not have been germinating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been germinating…?WeWould we have been germinating…?
YouWould you have been germinating…?YouWould you have been germinating…?
He/She/ItWould he/she/it have been germinating…?TheyWould they have been germinating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.