to_predominate_czasownik_slownik_angielskiego

PREDOMINATE

PREDOMINATE
/prɪˈdɑːməneɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto predominate
past tensepredominated
past participlepredominated
imperativepredominate
present participlepredominating
  1. przeważać, dominować

Odmiana słowa PREDOMINATE

Present simple
IpredominateWepredominate
YoupredominateYoupredominate
He/She/ItpredominatesTheypredominate
Present continuous
Iam predominatingWeare predominating
Youare predominatingYouare predominating
He/She/Itis predominatingTheyare predominating
Present perfect
Ihave predominatedWehave predominated
Youhave predominatedYouhave predominated
He/She/Ithas predominatedTheyhave predominated
Present perfect continuous
Ihave been predominatingWehave been predominating
Youhave been predominatingYouhave been predominating
He/She/Ithas been predominatingTheyhave been predominating
Past simple
IpredominatedWepredominated
YoupredominatedYoupredominated
He/She/ItpredominatedTheypredominated
Past continuous
Iwas predominatingWewere predominating
Youwere predominatingYouwere predominating
He/She/Itwas predominatingTheywere predominating
Past perfect
Ihad predominatedWehad predominated
Youhad predominatedYouhad predominated
He/She/Ithad predominatedTheyhad predominated
Past perfect continuous
Ihad been predominatingWehad been predominating
Youhad been predominatingYouhad been predominating
He/She/Ithad been predominatingTheyhad been predominating
Future simple
Iwill predominateWewill predominate
Youwill predominateYouwill predominate
He/She/Itwill predominateTheywill predominate
Future continuous
Iwill be predominatingWewill be predominating
Youwill be predominatingYouwill be predominating
He/She/Itwill be predominatingTheywill be predominating
Future perfect
Iwill have predominatedWewill have predominated
Youwill have predominatedYouwill have predominated
He/She/Itwill have predominatedTheywill have predominated
Future perfect continuous
Iwill have been predominatingWewill have been predominating
Youwill have been predominatingYouwill have been predominating
He/She/Itwill have been predominatingTheywill have been predominating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould predominateWewould predominate
Youwould predominateYouwould predominate
He/She/Itwould predominateTheywould predominate
Present conditional: negative
Iwould not predominateWewould not predominate
Youwould not predominateYouwould not predominate
He/She/Itwould not predominateTheywould not predominate
Present conditional: interrogative
IWould I predominate…?WeWould we predominate…?
YouWould you predominate…?YouWould you predominate…?
He/She/ItWould he/she/it predominate…?TheyWould they predominate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be predominatingWewould be predominating
Youwould be predominatingYouwould be predominating
He/She/Itwould be predominatingTheywould be predominating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be predominatingWewould not be predominating
Youwould not be predominatingYouwould not be predominating
He/She/Itwould not be predominatingTheywould not be predominating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be predominating…?WeWould we be predominating…?
YouWould you be predominating…?YouWould you be predominating…?
He/She/ItWould he/she/it be predominating…?TheyWould they be predominating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have predominatedWewould have predominated
Youwould have predominatedYouwould have predominated
He/She/Itwould have predominatedTheywould have predominated
Perfect conditional: negative
Iwould not have predominatedWewould not have predominated
Youwould not have predominatedYouwould not have predominated
He/She/Itwould not have predominatedTheywould not have predominated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have predominated…?WeWould we have predominated…?
YouWould you have predominated…?YouWould you have predominated…?
He/She/ItWould he/she/it have predominated…?TheyWould they have predominated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been predominatingWewould have been predominating
Youwould have been predominatingYouwould have been predominating
He/She/Itwould have been predominatingTheywould have been predominating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been predominatingWewould not have been predominating
Youwould not have been predominatingYouwould not have been predominating
He/She/Itwould not have been predominatingTheywould not have been predominating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been predominating…?WeWould we have been predominating…?
YouWould you have been predominating…?YouWould you have been predominating…?
He/She/ItWould he/she/it have been predominating…?TheyWould they have been predominating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.