to_terminate_czasownik_slownik_angielskiego

TERMINATE

TERMINATE
/ˈtɜːrməneɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto terminate
past tenseterminated
past participleterminated
imperativeterminate
present participleterminating
  1. przerywać, kończyć

Odmiana słowa terminate

Present simple
IterminateWeterminate
YouterminateYouterminate
He/She/ItterminatesTheyterminate
Present continuous
Iam terminatingWeare terminating
Youare terminatingYouare terminating
He/She/Itis terminatingTheyare terminating
Present perfect
Ihave terminatedWehave terminated
Youhave terminatedYouhave terminated
He/She/Ithas terminatedTheyhave terminated
Present perfect continuous
Ihave been terminatingWehave been terminating
Youhave been terminatingYouhave been terminating
He/She/Ithas been terminatingTheyhave been terminating
Past simple
IterminatedWeterminated
YouterminatedYouterminated
He/She/ItterminatedTheyterminated
Past continuous
Iwas terminatingWewere terminating
Youwere terminatingYouwere terminating
He/She/Itwas terminatingTheywere terminating
Past perfect
Ihad terminatedWehad terminated
Youhad terminatedYouhad terminated
He/She/Ithad terminatedTheyhad terminated
Past perfect continuous
Ihad been terminatingWehad been terminating
Youhad been terminatingYouhad been terminating
He/She/Ithad been terminatingTheyhad been terminating
Future simple
Iwill terminateWewill terminate
Youwill terminateYouwill terminate
He/She/Itwill terminateTheywill terminate
Future continuous
Iwill be terminatingWewill be terminating
Youwill be terminatingYouwill be terminating
He/She/Itwill be terminatingTheywill be terminating
Future perfect
Iwill have terminatedWewill have terminated
Youwill have terminatedYouwill have terminated
He/She/Itwill have terminatedTheywill have terminated
Future perfect continuous
Iwill have been terminatingWewill have been terminating
Youwill have been terminatingYouwill have been terminating
He/She/Itwill have been terminatingTheywill have been terminating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould terminateWewould terminate
Youwould terminateYouwould terminate
He/She/Itwould terminateTheywould terminate
Present conditional: negative
Iwould not terminateWewould not terminate
Youwould not terminateYouwould not terminate
He/She/Itwould not terminateTheywould not terminate
Present conditional: interrogative
IWould I terminate…?WeWould we terminate…?
YouWould you terminate…?YouWould you terminate…?
He/She/ItWould he/she/it terminate…?TheyWould they terminate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be terminatingWewould be terminating
Youwould be terminatingYouwould be terminating
He/She/Itwould be terminatingTheywould be terminating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be terminatingWewould not be terminating
Youwould not be terminatingYouwould not be terminating
He/She/Itwould not be terminatingTheywould not be terminating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be terminating…?WeWould we be terminating…?
YouWould you be terminating…?YouWould you be terminating…?
He/She/ItWould he/she/it be terminating…?TheyWould they be terminating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have terminatedWewould have terminated
Youwould have terminatedYouwould have terminated
He/She/Itwould have terminatedTheywould have terminated
Perfect conditional: negative
Iwould not have terminatedWewould not have terminated
Youwould not have terminatedYouwould not have terminated
He/She/Itwould not have terminatedTheywould not have terminated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have terminated…?WeWould we have terminated…?
YouWould you have terminated…?YouWould you have terminated…?
He/She/ItWould he/she/it have terminated…?TheyWould they have terminated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been terminatingWewould have been terminating
Youwould have been terminatingYouwould have been terminating
He/She/Itwould have been terminatingTheywould have been terminating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been terminatingWewould not have been terminating
Youwould not have been terminatingYouwould not have been terminating
He/She/Itwould not have been terminatingTheywould not have been terminating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been terminating…?WeWould we have been terminating…?
YouWould you have been terminating…?YouWould you have been terminating…?
He/She/ItWould he/she/it have been terminating…?TheyWould they have been terminating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.