to_dwindle_czasownik_slownik_angielskiego

DWINDLE

DWINDLE
/ˈdwɪndl/
verb (czasownik)
infinitiveto dwindle
past tensedwindled
past participledwindled
imperativedwindle
present participledwindling
  1. kurczyć się

Odmiana słowa DWINDLE

Present simple
IdwindleWedwindle
YoudwindleYoudwindle
He/She/ItdwindlesTheydwindle
Present continuous
Iam dwindlingWeare dwindling
Youare dwindlingYouare dwindling
He/She/Itis dwindlingTheyare dwindling
Present perfect
Ihave dwindledWehave dwindled
Youhave dwindledYouhave dwindled
He/She/Ithas dwindledTheyhave dwindled
Present perfect continuous
Ihave been dwindlingWehave been dwindling
Youhave been dwindlingYouhave been dwindling
He/She/Ithas been dwindlingTheyhave been dwindling
Past simple
IdwindledWedwindled
YoudwindledYoudwindled
He/She/ItdwindledTheydwindled
Past continuous
Iwas dwindlingWewere dwindling
Youwere dwindlingYouwere dwindling
He/She/Itwas dwindlingTheywere dwindling
Past perfect
Ihad dwindledWehad dwindled
Youhad dwindledYouhad dwindled
He/She/Ithad dwindledTheyhad dwindled
Past perfect continuous
Ihad been dwindlingWehad been dwindling
Youhad been dwindlingYouhad been dwindling
He/She/Ithad been dwindlingTheyhad been dwindling
Future simple
Iwill dwindleWewill dwindle
Youwill dwindleYouwill dwindle
He/She/Itwill dwindleTheywill dwindle
Future continuous
Iwill be dwindlingWewill be dwindling
Youwill be dwindlingYouwill be dwindling
He/She/Itwill be dwindlingTheywill be dwindling
Future perfect
Iwill have dwindledWewill have dwindled
Youwill have dwindledYouwill have dwindled
He/She/Itwill have dwindledTheywill have dwindled
Future perfect continuous
Iwill have been dwindlingWewill have been dwindling
Youwill have been dwindlingYouwill have been dwindling
He/She/Itwill have been dwindlingTheywill have been dwindling

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould dwindleWewould dwindle
Youwould dwindleYouwould dwindle
He/She/Itwould dwindleTheywould dwindle
Present conditional: negative
Iwould not dwindleWewould not dwindle
Youwould not dwindleYouwould not dwindle
He/She/Itwould not dwindleTheywould not dwindle
Present conditional: interrogative
IWould I dwindle…?WeWould we dwindle…?
YouWould you dwindle…?YouWould you dwindle…?
He/She/ItWould he/she/it dwindle…?TheyWould they dwindle…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be dwindlingWewould be dwindling
Youwould be dwindlingYouwould be dwindling
He/She/Itwould be dwindlingTheywould be dwindling
Present continuous conditional: negative
Iwould not be dwindlingWewould not be dwindling
Youwould not be dwindlingYouwould not be dwindling
He/She/Itwould not be dwindlingTheywould not be dwindling
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be dwindling…?WeWould we be dwindling…?
YouWould you be dwindling…?YouWould you be dwindling…?
He/She/ItWould he/she/it be dwindling…?TheyWould they be dwindling…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have dwindledWewould have dwindled
Youwould have dwindledYouwould have dwindled
He/She/Itwould have dwindledTheywould have dwindled
Perfect conditional: negative
Iwould not have dwindledWewould not have dwindled
Youwould not have dwindledYouwould not have dwindled
He/She/Itwould not have dwindledTheywould not have dwindled
Perfect conditional: interrogative
IWould I have dwindled…?WeWould we have dwindled…?
YouWould you have dwindled…?YouWould you have dwindled…?
He/She/ItWould he/she/it have dwindled…?TheyWould they have dwindled…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been dwindlingWewould have been dwindling
Youwould have been dwindlingYouwould have been dwindling
He/She/Itwould have been dwindlingTheywould have been dwindling
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been dwindlingWewould not have been dwindling
Youwould not have been dwindlingYouwould not have been dwindling
He/She/Itwould not have been dwindlingTheywould not have been dwindling
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been dwindling…?WeWould we have been dwindling…?
YouWould you have been dwindling…?YouWould you have been dwindling…?
He/She/ItWould he/she/it have been dwindling…?TheyWould they have been dwindling…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.