to_relinquish_czasownik_slownik_angielskiego

RELINQUISH

RELINQUISH
/rɪˈlɪŋkwɪʃ/
verb (czasownik)
infinitiveto relinquish
past tenserelinquished
past participlerelinquished
imperativerelinquish
present participlerelinquishing
  1. rezygnować, zrzekać się

Odmiana słowa RELINQUISH

Present simple
IrelinquishWerelinquish
YourelinquishYourelinquish
He/She/ItrelinquishesTheyrelinquish
Present continuous
Iam relinquishingWeare relinquishing
Youare relinquishingYouare relinquishing
He/She/Itis relinquishingTheyare relinquishing
Present perfect
Ihave relinquishedWehave relinquished
Youhave relinquishedYouhave relinquished
He/She/Ithas relinquishedTheyhave relinquished
Present perfect continuous
Ihave been relinquishingWehave been relinquishing
Youhave been relinquishingYouhave been relinquishing
He/She/Ithas been relinquishingTheyhave been relinquishing
Past simple
IrelinquishedWerelinquished
YourelinquishedYourelinquished
He/She/ItrelinquishedTheyrelinquished
Past continuous
Iwas relinquishingWewere relinquishing
Youwere relinquishingYouwere relinquishing
He/She/Itwas relinquishingTheywere relinquishing
Past perfect
Ihad relinquishedWehad relinquished
Youhad relinquishedYouhad relinquished
He/She/Ithad relinquishedTheyhad relinquished
Past perfect continuous
Ihad been relinquishingWehad been relinquishing
Youhad been relinquishingYouhad been relinquishing
He/She/Ithad been relinquishingTheyhad been relinquishing
Future simple
Iwill relinquishWewill relinquish
Youwill relinquishYouwill relinquish
He/She/Itwill relinquishTheywill relinquish
Future continuous
Iwill be relinquishingWewill be relinquishing
Youwill be relinquishingYouwill be relinquishing
He/She/Itwill be relinquishingTheywill be relinquishing
Future perfect
Iwill have relinquishedWewill have relinquished
Youwill have relinquishedYouwill have relinquished
He/She/Itwill have relinquishedTheywill have relinquished
Future perfect continuous
Iwill have been relinquishingWewill have been relinquishing
Youwill have been relinquishingYouwill have been relinquishing
He/She/Itwill have been relinquishingTheywill have been relinquishing

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould relinquishWewould relinquish
Youwould relinquishYouwould relinquish
He/She/Itwould relinquishTheywould relinquish
Present conditional: negative
Iwould not relinquishWewould not relinquish
Youwould not relinquishYouwould not relinquish
He/She/Itwould not relinquishTheywould not relinquish
Present conditional: interrogative
IWould I relinquish…?WeWould we relinquish…?
YouWould you relinquish…?YouWould you relinquish…?
He/She/ItWould he/she/it relinquish…?TheyWould they relinquish…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be relinquishingWewould be relinquishing
Youwould be relinquishingYouwould be relinquishing
He/She/Itwould be relinquishingTheywould be relinquishing
Present continuous conditional: negative
Iwould not be relinquishingWewould not be relinquishing
Youwould not be relinquishingYouwould not be relinquishing
He/She/Itwould not be relinquishingTheywould not be relinquishing
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be relinquishing…?WeWould we be relinquishing…?
YouWould you be relinquishing…?YouWould you be relinquishing…?
He/She/ItWould he/she/it be relinquishing…?TheyWould they be relinquishing…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have relinquishedWewould have relinquished
Youwould have relinquishedYouwould have relinquished
He/She/Itwould have relinquishedTheywould have relinquished
Perfect conditional: negative
Iwould not have relinquishedWewould not have relinquished
Youwould not have relinquishedYouwould not have relinquished
He/She/Itwould not have relinquishedTheywould not have relinquished
Perfect conditional: interrogative
IWould I have relinquished…?WeWould we have relinquished…?
YouWould you have relinquished…?YouWould you have relinquished…?
He/She/ItWould he/she/it have relinquished…?TheyWould they have relinquished…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been relinquishingWewould have been relinquishing
Youwould have been relinquishingYouwould have been relinquishing
He/She/Itwould have been relinquishingTheywould have been relinquishing
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been relinquishingWewould not have been relinquishing
Youwould not have been relinquishingYouwould not have been relinquishing
He/She/Itwould not have been relinquishingTheywould not have been relinquishing
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been relinquishing…?WeWould we have been relinquishing…?
YouWould you have been relinquishing…?YouWould you have been relinquishing…?
He/She/ItWould he/she/it have been relinquishing…?TheyWould they have been relinquishing…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.