to_blacken_czasownik_slownik_angielskiego

BLACKEN

BLACKEN
/ˈblækən/
verb (czasownik)
infinitiveto blacken
past tenseblackened
past participleblackened
imperativeblacken
present participleblackening
  1. poczernić

Odmiana słowa BLACKEN

Present simple
IblackenWeblacken
YoublackenYoublacken
He/She/ItblackensTheyblacken
Present continuous
Iam blackeningWeare blackening
Youare blackeningYouare blackening
He/She/Itis blackeningTheyare blackening
Present perfect
Ihave blackenedWehave blackened
Youhave blackenedYouhave blackened
He/She/Ithas blackenedTheyhave blackened
Present perfect continuous
Ihave been blackeningWehave been blackening
Youhave been blackeningYouhave been blackening
He/She/Ithas been blackeningTheyhave been blackening
Past simple
IblackenedWeblackened
YoublackenedYoublackened
He/She/ItblackenedTheyblackened
Past continuous
Iwas blackeningWewere blackening
Youwere blackeningYouwere blackening
He/She/Itwas blackeningTheywere blackening
Past perfect
Ihad blackenedWehad blackened
Youhad blackenedYouhad blackened
He/She/Ithad blackenedTheyhad blackened
Past perfect continuous
Ihad been blackeningWehad been blackening
Youhad been blackeningYouhad been blackening
He/She/Ithad been blackeningTheyhad been blackening
Future simple
Iwill blackenWewill blacken
Youwill blackenYouwill blacken
He/She/Itwill blackenTheywill blacken
Future continuous
Iwill be blackeningWewill be blackening
Youwill be blackeningYouwill be blackening
He/She/Itwill be blackeningTheywill be blackening
Future perfect
Iwill have blackenedWewill have blackened
Youwill have blackenedYouwill have blackened
He/She/Itwill have blackenedTheywill have blackened
Future perfect continuous
Iwill have been blackeningWewill have been blackening
Youwill have been blackeningYouwill have been blackening
He/She/Itwill have been blackeningTheywill have been blackening

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould blackenWewould blacken
Youwould blackenYouwould blacken
He/She/Itwould blackenTheywould blacken
Present conditional: negative
Iwould not blackenWewould not blacken
Youwould not blackenYouwould not blacken
He/She/Itwould not blackenTheywould not blacken
Present conditional: interrogative
IWould I blacken…?WeWould we blacken…?
YouWould you blacken…?YouWould you blacken…?
He/She/ItWould he/she/it blacken…?TheyWould they blacken…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be blackeningWewould be blackening
Youwould be blackeningYouwould be blackening
He/She/Itwould be blackeningTheywould be blackening
Present continuous conditional: negative
Iwould not be blackeningWewould not be blackening
Youwould not be blackeningYouwould not be blackening
He/She/Itwould not be blackeningTheywould not be blackening
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be blackening…?WeWould we be blackening…?
YouWould you be blackening…?YouWould you be blackening…?
He/She/ItWould he/she/it be blackening…?TheyWould they be blackening…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have blackenedWewould have blackened
Youwould have blackenedYouwould have blackened
He/She/Itwould have blackenedTheywould have blackened
Perfect conditional: negative
Iwould not have blackenedWewould not have blackened
Youwould not have blackenedYouwould not have blackened
He/She/Itwould not have blackenedTheywould not have blackened
Perfect conditional: interrogative
IWould I have blackened…?WeWould we have blackened…?
YouWould you have blackened…?YouWould you have blackened…?
He/She/ItWould he/she/it have blackened…?TheyWould they have blackened…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been blackeningWewould have been blackening
Youwould have been blackeningYouwould have been blackening
He/She/Itwould have been blackeningTheywould have been blackening
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been blackeningWewould not have been blackening
Youwould not have been blackeningYouwould not have been blackening
He/She/Itwould not have been blackeningTheywould not have been blackening
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been blackening…?WeWould we have been blackening…?
YouWould you have been blackening…?YouWould you have been blackening…?
He/She/ItWould he/she/it have been blackening…?TheyWould they have been blackening…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.