to_deprecate_czasownik_slownik_angielskiego

DEPRECATE

DEPRECATE
/ˈdeprɪkeɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto deprecate
past tensedeprecated
past participledeprecated
imperativedeprecate
present participledeprecating
  1. dezaprobować

Odmiana słowa DEPRECATE

Present simple
IdeprecateWedeprecate
YoudeprecateYoudeprecate
He/She/ItdeprecatesTheydeprecate
Present continuous
Iam deprecatingWeare deprecating
Youare deprecatingYouare deprecating
He/She/Itis deprecatingTheyare deprecating
Present perfect
Ihave deprecatedWehave deprecated
Youhave deprecatedYouhave deprecated
He/She/Ithas deprecatedTheyhave deprecated
Present perfect continuous
Ihave been deprecatingWehave been deprecating
Youhave been deprecatingYouhave been deprecating
He/She/Ithas been deprecatingTheyhave been deprecating
Past simple
IdeprecatedWedeprecated
YoudeprecatedYoudeprecated
He/She/ItdeprecatedTheydeprecated
Past continuous
Iwas deprecatingWewere deprecating
Youwere deprecatingYouwere deprecating
He/She/Itwas deprecatingTheywere deprecating
Past perfect
Ihad deprecatedWehad deprecated
Youhad deprecatedYouhad deprecated
He/She/Ithad deprecatedTheyhad deprecated
Past perfect continuous
Ihad been deprecatingWehad been deprecating
Youhad been deprecatingYouhad been deprecating
He/She/Ithad been deprecatingTheyhad been deprecating
Future simple
Iwill deprecateWewill deprecate
Youwill deprecateYouwill deprecate
He/She/Itwill deprecateTheywill deprecate
Future continuous
Iwill be deprecatingWewill be deprecating
Youwill be deprecatingYouwill be deprecating
He/She/Itwill be deprecatingTheywill be deprecating
Future perfect
Iwill have deprecatedWewill have deprecated
Youwill have deprecatedYouwill have deprecated
He/She/Itwill have deprecatedTheywill have deprecated
Future perfect continuous
Iwill have been deprecatingWewill have been deprecating
Youwill have been deprecatingYouwill have been deprecating
He/She/Itwill have been deprecatingTheywill have been deprecating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould deprecateWewould deprecate
Youwould deprecateYouwould deprecate
He/She/Itwould deprecateTheywould deprecate
Present conditional: negative
Iwould not deprecateWewould not deprecate
Youwould not deprecateYouwould not deprecate
He/She/Itwould not deprecateTheywould not deprecate
Present conditional: interrogative
IWould I deprecate…?WeWould we deprecate…?
YouWould you deprecate…?YouWould you deprecate…?
He/She/ItWould he/she/it deprecate…?TheyWould they deprecate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be deprecatingWewould be deprecating
Youwould be deprecatingYouwould be deprecating
He/She/Itwould be deprecatingTheywould be deprecating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be deprecatingWewould not be deprecating
Youwould not be deprecatingYouwould not be deprecating
He/She/Itwould not be deprecatingTheywould not be deprecating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be deprecating…?WeWould we be deprecating…?
YouWould you be deprecating…?YouWould you be deprecating…?
He/She/ItWould he/she/it be deprecating…?TheyWould they be deprecating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have deprecatedWewould have deprecated
Youwould have deprecatedYouwould have deprecated
He/She/Itwould have deprecatedTheywould have deprecated
Perfect conditional: negative
Iwould not have deprecatedWewould not have deprecated
Youwould not have deprecatedYouwould not have deprecated
He/She/Itwould not have deprecatedTheywould not have deprecated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have deprecated…?WeWould we have deprecated…?
YouWould you have deprecated…?YouWould you have deprecated…?
He/She/ItWould he/she/it have deprecated…?TheyWould they have deprecated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been deprecatingWewould have been deprecating
Youwould have been deprecatingYouwould have been deprecating
He/She/Itwould have been deprecatingTheywould have been deprecating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been deprecatingWewould not have been deprecating
Youwould not have been deprecatingYouwould not have been deprecating
He/She/Itwould not have been deprecatingTheywould not have been deprecating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been deprecating…?WeWould we have been deprecating…?
YouWould you have been deprecating…?YouWould you have been deprecating…?
He/She/ItWould he/she/it have been deprecating…?TheyWould they have been deprecating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.