to_transfer_czasownik_slownik_angielskiego

TRANSFER

TRANSFER
/trænsˈfɜːr/
verb (czasownik)
infinitiveto transfer
past tensetransferred
past participletransferred
imperativetransfer
present participletransferring
  1. przenosić, przeprowadzac sie

Odmiana słowa transfer

Present simple
ItransferWetransfer
YoutransferYoutransfer
He/She/IttransfersTheytransfer
Present continuous
Iam transferringWeare transferring
Youare transferringYouare transferring
He/She/Itis transferringTheyare transferring
Present perfect
Ihave transferredWehave transferred
Youhave transferredYouhave transferred
He/She/Ithas transferredTheyhave transferred
Present perfect continuous
Ihave been transferringWehave been transferring
Youhave been transferringYouhave been transferring
He/She/Ithas been transferringTheyhave been transferring
Past simple
ItransferredWetransferred
YoutransferredYoutransferred
He/She/IttransferredTheytransferred
Past continuous
Iwas transferringWewere transferring
Youwere transferringYouwere transferring
He/She/Itwas transferringTheywere transferring
Past perfect
Ihad transferredWehad transferred
Youhad transferredYouhad transferred
He/She/Ithad transferredTheyhad transferred
Past perfect continuous
Ihad been transferringWehad been transferring
Youhad been transferringYouhad been transferring
He/She/Ithad been transferringTheyhad been transferring
Future simple
Iwill transferWewill transfer
Youwill transferYouwill transfer
He/She/Itwill transferTheywill transfer
Future continuous
Iwill be transferringWewill be transferring
Youwill be transferringYouwill be transferring
He/She/Itwill be transferringTheywill be transferring
Future perfect
Iwill have transferredWewill have transferred
Youwill have transferredYouwill have transferred
He/She/Itwill have transferredTheywill have transferred
Future perfect continuous
Iwill have been transferringWewill have been transferring
Youwill have been transferringYouwill have been transferring
He/She/Itwill have been transferringTheywill have been transferring

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould transferWewould transfer
Youwould transferYouwould transfer
He/She/Itwould transferTheywould transfer
Present conditional: negative
Iwould not transferWewould not transfer
Youwould not transferYouwould not transfer
He/She/Itwould not transferTheywould not transfer
Present conditional: interrogative
IWould I transfer…?WeWould we transfer…?
YouWould you transfer…?YouWould you transfer…?
He/She/ItWould he/she/it transfer…?TheyWould they transfer…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be transferringWewould be transferring
Youwould be transferringYouwould be transferring
He/She/Itwould be transferringTheywould be transferring
Present continuous conditional: negative
Iwould not be transferringWewould not be transferring
Youwould not be transferringYouwould not be transferring
He/She/Itwould not be transferringTheywould not be transferring
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be transferring…?WeWould we be transferring…?
YouWould you be transferring…?YouWould you be transferring…?
He/She/ItWould he/she/it be transferring…?TheyWould they be transferring…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have transferredWewould have transferred
Youwould have transferredYouwould have transferred
He/She/Itwould have transferredTheywould have transferred
Perfect conditional: negative
Iwould not have transferredWewould not have transferred
Youwould not have transferredYouwould not have transferred
He/She/Itwould not have transferredTheywould not have transferred
Perfect conditional: interrogative
IWould I have transferred…?WeWould we have transferred…?
YouWould you have transferred…?YouWould you have transferred…?
He/She/ItWould he/she/it have transferred…?TheyWould they have transferred…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been transferringWewould have been transferring
Youwould have been transferringYouwould have been transferring
He/She/Itwould have been transferringTheywould have been transferring
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been transferringWewould not have been transferring
Youwould not have been transferringYouwould not have been transferring
He/She/Itwould not have been transferringTheywould not have been transferring
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been transferring…?WeWould we have been transferring…?
YouWould you have been transferring…?YouWould you have been transferring…?
He/She/ItWould he/she/it have been transferring…?TheyWould they have been transferring…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.