to_collaborate_czasownik_slownik_angielskiego

COLLABORATE

COLLABORATE
/kəˈlæbəreɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto collaborate
past tensecollaborated
past participlecollaborated
imperativecollaborate
present participlecollaborating
  1. współpracować

Odmiana słowa COLLABORATE

Present simple
IcollaborateWecollaborate
YoucollaborateYoucollaborate
He/She/ItcollaboratesTheycollaborate
Present continuous
Iam collaboratingWeare collaborating
Youare collaboratingYouare collaborating
He/She/Itis collaboratingTheyare collaborating
Present perfect
Ihave collaboratedWehave collaborated
Youhave collaboratedYouhave collaborated
He/She/Ithas collaboratedTheyhave collaborated
Present perfect continuous
Ihave been collaboratingWehave been collaborating
Youhave been collaboratingYouhave been collaborating
He/She/Ithas been collaboratingTheyhave been collaborating
Past simple
IcollaboratedWecollaborated
YoucollaboratedYoucollaborated
He/She/ItcollaboratedTheycollaborated
Past continuous
Iwas collaboratingWewere collaborating
Youwere collaboratingYouwere collaborating
He/She/Itwas collaboratingTheywere collaborating
Past perfect
Ihad collaboratedWehad collaborated
Youhad collaboratedYouhad collaborated
He/She/Ithad collaboratedTheyhad collaborated
Past perfect continuous
Ihad been collaboratingWehad been collaborating
Youhad been collaboratingYouhad been collaborating
He/She/Ithad been collaboratingTheyhad been collaborating
Future simple
Iwill collaborateWewill collaborate
Youwill collaborateYouwill collaborate
He/She/Itwill collaborateTheywill collaborate
Future continuous
Iwill be collaboratingWewill be collaborating
Youwill be collaboratingYouwill be collaborating
He/She/Itwill be collaboratingTheywill be collaborating
Future perfect
Iwill have collaboratedWewill have collaborated
Youwill have collaboratedYouwill have collaborated
He/She/Itwill have collaboratedTheywill have collaborated
Future perfect continuous
Iwill have been collaboratingWewill have been collaborating
Youwill have been collaboratingYouwill have been collaborating
He/She/Itwill have been collaboratingTheywill have been collaborating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould collaborateWewould collaborate
Youwould collaborateYouwould collaborate
He/She/Itwould collaborateTheywould collaborate
Present conditional: negative
Iwould not collaborateWewould not collaborate
Youwould not collaborateYouwould not collaborate
He/She/Itwould not collaborateTheywould not collaborate
Present conditional: interrogative
IWould I collaborate…?WeWould we collaborate…?
YouWould you collaborate…?YouWould you collaborate…?
He/She/ItWould he/she/it collaborate…?TheyWould they collaborate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be collaboratingWewould be collaborating
Youwould be collaboratingYouwould be collaborating
He/She/Itwould be collaboratingTheywould be collaborating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be collaboratingWewould not be collaborating
Youwould not be collaboratingYouwould not be collaborating
He/She/Itwould not be collaboratingTheywould not be collaborating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be collaborating…?WeWould we be collaborating…?
YouWould you be collaborating…?YouWould you be collaborating…?
He/She/ItWould he/she/it be collaborating…?TheyWould they be collaborating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have collaboratedWewould have collaborated
Youwould have collaboratedYouwould have collaborated
He/She/Itwould have collaboratedTheywould have collaborated
Perfect conditional: negative
Iwould not have collaboratedWewould not have collaborated
Youwould not have collaboratedYouwould not have collaborated
He/She/Itwould not have collaboratedTheywould not have collaborated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have collaborated…?WeWould we have collaborated…?
YouWould you have collaborated…?YouWould you have collaborated…?
He/She/ItWould he/she/it have collaborated…?TheyWould they have collaborated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been collaboratingWewould have been collaborating
Youwould have been collaboratingYouwould have been collaborating
He/She/Itwould have been collaboratingTheywould have been collaborating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been collaboratingWewould not have been collaborating
Youwould not have been collaboratingYouwould not have been collaborating
He/She/Itwould not have been collaboratingTheywould not have been collaborating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been collaborating…?WeWould we have been collaborating…?
YouWould you have been collaborating…?YouWould you have been collaborating…?
He/She/ItWould he/she/it have been collaborating…?TheyWould they have been collaborating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.