to_dance_czasownik_slownik_angielskiego

DANCE

DANCE
/dæns/
verb (czasownik)
infinitive to dance
past tense danced
past participle danced
imperative dance
present participle dancing
  1. tańczyć
  2. zatańczyć

Przykładowe użycie słowa dance

 

Would you care to dance with me?

Czy chciałbyś/chciałabyś ze mną zatańczyć?

I could see it in his eyes, he wanted to dance with her so much!

Widziałem/Widziałam to w jego oczach, bardzo chciał z nią zatańczyć!

James can’t dance and that’s why he’s avoiding family weddings.

James nie umie tańczyć i dlatego unika rodzinnych wesel.


Idiomy ze słowem dance

 

He’s dancing to his own tune.

On robi wszystko po swojemu.

You danced up a storm at the club last night.

Nieźle wczoraj tańczyłeś/tańczyłaś w klubie.

His secretary is expected to constantly dance attendance on him.

On wymaga od swojej sekretarki, żeby zawsze była na jego każde zawołanie.

She’s been dancing on air ever since he asked her out.

Odkąd zaprosił ją na randkę, jest cała w skowronkach.


Odmiana słowa dance

 

Present simple
I dance We dance
You dance You dance
He/She/It dances They dance

Would you like to dance with me?

Czy chciałbyś/chciałabyś ze mną zatańczyć?

They don’t know how to dance. They’ll need to sign up for some classes before the wedding.

Nie umieją tańczyć. Będą musieli zapisać się na jakieś lekcje tańca przed weselem.

Present continuous
I am dancing We are dancing
You are dancing You are dancing
He/She/It is dancing They are dancing

I’m currently dancing with this guy that has no sense of rhythm. I’d like to switch dancing partners, but that’s impossible, nobody wants to dance with him. I might have to sign up to another class because of him, but I like the instructor that I have. I really have no idea what to do.

Tańczę teraz z takim facetem, który nie ma w ogóle poczucia rytmu. Chciałabym zmienić partnera tanecznego, ale to niemożliwe, nikt nie chce z nim tańczyć. Może będę musiała przez niego zapisać się na inne zajęcia, ale podoba mi się mój instruktor. Naprawdę nie mam pojęcia co robić.

Who is she dancing with? I’ve never seen that guy here before.

Z kim ona tańczy? Nigdy wcześniej nie widziałem/widziałam tego faceta.

Present perfect
I have danced We have danced
You have danced You have danced
He/She/It has danced They have danced

We have danced together for over 10 years. It’s been quite a journey, but now we’re retiring, so to say. We’ve achieved everything we wanted to and we’re a bit tired and just want to go back to our normal lives — you know, settle down, have a family.

Tańczymy ze sobą od 10 lat. To była niezła przygoda, ale teraz przechodzimy w pewnym sensie na emeryturę. Osiągnęliśmy wszystko co chcieliśmy, jesteśmy trochę zmęczeni i chcemy po prostu wrócić do normalnego życia – wiesz, ustatkować się, założyć rodzinę.

Present perfect continuous
I have been dancing We have been dancing
You have been dancing You have been dancing
He/She/It has been dancing They have been dancing

We have been dancing for over three hours. My feet are killing me!

Tańczymy od trzech godzin. Bolą mnie stopy!

Apparently, they have been dancing together for over 5 years.

Podobno, tańczą ze sobą od pięciu lat.

Past simple
I danced We danced
You danced You danced
He/She/It danced They danced

I remember the way they danced. It was magical. They’re really good dancers.

Pamiętam sposób, w jaki tańczyli. To było magiczne. Są naprawdę dobrymi tancerzami.

We danced and it felt as if time stopped for a while.

Tańczyliśmy i wydawało się nam jakby czas się na chwilę zatrzymał.

Past continuous
I was dancing We were dancing
You were dancing You were dancing
He/She/It was dancing They were dancing

He was dancing Bachata with her when she broke her leg.

Tańczył z nią Bachatę kiedy złamała nogę.

I saw them kiss while they were dancing.

Widziałem/Widziałam, że się całowali kiedy tańczyli.

Past perfect
I had danced We had danced
You had danced You had danced
He/She/It had danced They had danced

He had danced at the club before, with different partners, but never had he met a partner as passionate as Emma.

Tańczył wcześniej w klubie, z różnymi partnerkami, ale nigdy nie spotkał partnerki, która tańczy z taką pasją, jak Emma.

She had danced ballet before she broke her leg.

Zanim złamała nogę, tańczyła balet.

Past perfect continuous
I had been dancing We had been dancing
You had been dancing You had been dancing
He/She/It had been dancing They had been dancing

They had been dancing professionally for 2 years before they decided to pursue different careers.

Tańczyli profesjonalnie przez dwa lata zanim oboje zdecydowali rozpocząć inną karierę.

I remember I had been dancing wearing normal shoes before I bought dancing shoes.

Pamiętam, że tańczyłem/tańczyłam w zwykłych butach zanim kupiłem/kupiłam buty do tańca.

Future simple
I will dance We will dance
You will dance You will dance
He/She/It will dance They will dance

What song will they dance to on their wedding?

Do jakiej piosenki zatańczą na swoim weselu?

Will he dance with her or not?

Zatańczy z nią czy nie?

Future continuous
I will be dancing We will be dancing
You will be dancing You will be dancing
He/She/It will be dancing They will be dancing

They will be dancing at the nationals together.

Będą tańczyli razem na zawodach krajowych.

Future perfect
I will have danced We will have danced
You will have danced You will have danced
He/She/It will have danced They will have danced

She will have danced with ten different partners by the end of the wedding!

Do końca wesela zatańczy z dziesięcioma różnymi partnerami!

Future perfect continuous
I will have been dancing We will have been dancing
You will have been dancing You will have been dancing
He/She/It will have been dancing They will have been dancing

By next year, they will have been dancing together for over 5 years.

Do końca roku będzie pięć lat odkąd razem tańczą.


Conditional tenses

 

Present conditional: affirmative
I would dance We would dance
You would dance You would dance
He/She/It would dance They would dance

I would dance with him if only he asked me to dance! I’m not going to ask first.

Zatańczyłabym z nim gdyby tylko poprosił mnie do tańca! Nie będę go prosić pierwsza.

Present conditional: negative
I would not dance We would not dance
You would not dance You would not dance
He/She/It would not dance They would not dance

I wouldn’t dance with her if I were you. She’s a terrible dancer! Last year, she stepped on my friend’s foot and he had to go to the hospital. She’s so heavy that she managed to crack his bone!

Na twoim miejscu nie tańczyłabym z nią. Jest okropną tancerką! W zeszłym roku, nadepnęła mojemu koledze na stopę i musiał jechać do szpitala. Jest tak ciężka, że złamała mu kość!

Present conditional: interrogative
I Would I dance…? We Would we dance…?
You Would you dance…? You Would you dance…?
He/She/It Would he/she/it dance…? They Would they dance…?

Would you dance with me if I asked you to?

Czy zatańczyłbyś/zatańczyłabyś ze mną gdybym cię poprosiła/poprosił?

Present continuous conditional: affirmative
I would be dancing We would be dancing
You would be dancing You would be dancing
He/She/It would be dancing They would be dancing

They were told they would be dancing salsa.

Powiedziano im, że będą tańczyli salsę.

Present continuous conditional: negative
I would not be dancing We would not be dancing
You would not be dancing You would not be dancing
He/She/It would not be dancing They would not be dancing

It turned out they would not be dancing at the competition after all.

Okazało się, że w końcu nie będą tańczyli na zawodach.

Present continuous conditional: interrogative
I Would I be dancing…? We Would we be dancing…?
You Would you be dancing…? You Would you be dancing…?
He/She/It Would he/she/it be dancing…? They Would they be dancing…?

Would she be dancing with him if she didn’t like him?

Czy tańczyłaby z nim gdyby jej się nie podobał?

Perfect conditional: affirmative
I would have danced We would have danced
You would have danced You would have danced
He/She/It would have danced They would have danced

I would have danced with her if I had plucked up the courage to ask her.

Zatańczyłbym z nią, gdybym odważył się ją poprosić do tańca.

Perfect conditional: negative
I would not have danced We would not have danced
You would not have danced You would not have danced
He/She/It would not have danced They would not have danced

I would not have danced with him if I had known he was going to fall in love with me! What do I do now?

Nie zatańczyłabym z nim gdybym wiedziała, że się we mnie zakocha! Co mam teraz zrobić?

Perfect conditional: interrogative
I Would I have danced…? We Would we have danced…?
You Would you have danced…? You Would you have danced…?
He/She/It Would he/she/it have danced…? They Would they have danced…?

Would you have danced with her if she had shown up at the party?

Czy zatańczyłbyś z nią gdyby pojawiła się na imprezie?

Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been dancing We would have been dancing
You would have been dancing You would have been dancing
He/She/It would have been dancing They would have been dancing

You would have been dancing for much longer if you had worn more comfortable shoes!

Tańczyłbyś/Tańczyłabyś o wiele dłużej gdybyś założył/założyła wygodniejsze buty!

Perfect continuous conditional: negative
I would not have been dancing We would not have been dancing
You would not have been dancing You would not have been dancing
He/She/It would not have been dancing They would not have been dancing

She wouldn’t have been dancing like that last night if she hadn’t been so drunk.

Nie tańczyłaby tak wczoraj gdyby nie była tak pijana.

Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been dancing…? We Would we have been dancing…?
You Would you have been dancing…? You Would you have been dancing…?
He/She/It Would he/she/it have been dancing…? They Would they have been dancing…?

Would I have been dancing with you for so long if I didn’t like the way you dance?

Czy tańczyłbym/tańczyłabym z tobą tak długo gdyby nie podobało mi się jak tańczysz?


Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.