to_cripple_czasownik_slownik_angielskiego

CRIPPLE

CRIPPLE
/ˈkrɪpəl/
verb (czasownik)
infinitiveto cripple
past tensecrippled
past participlecrippled
imperativecripple
present participlecrippling
  1. okaleczyć

Odmiana słowa CRIPPLE

Present simple
IcrippleWecripple
YoucrippleYoucripple
He/She/ItcripplesTheycripple
Present continuous
Iam cripplingWeare crippling
Youare cripplingYouare crippling
He/She/Itis cripplingTheyare crippling
Present perfect
Ihave crippledWehave crippled
Youhave crippledYouhave crippled
He/She/Ithas crippledTheyhave crippled
Present perfect continuous
Ihave been cripplingWehave been crippling
Youhave been cripplingYouhave been crippling
He/She/Ithas been cripplingTheyhave been crippling
Past simple
IcrippledWecrippled
YoucrippledYoucrippled
He/She/ItcrippledTheycrippled
Past continuous
Iwas cripplingWewere crippling
Youwere cripplingYouwere crippling
He/She/Itwas cripplingTheywere crippling
Past perfect
Ihad crippledWehad crippled
Youhad crippledYouhad crippled
He/She/Ithad crippledTheyhad crippled
Past perfect continuous
Ihad been cripplingWehad been crippling
Youhad been cripplingYouhad been crippling
He/She/Ithad been cripplingTheyhad been crippling
Future simple
Iwill crippleWewill cripple
Youwill crippleYouwill cripple
He/She/Itwill crippleTheywill cripple
Future continuous
Iwill be cripplingWewill be crippling
Youwill be cripplingYouwill be crippling
He/She/Itwill be cripplingTheywill be crippling
Future perfect
Iwill have crippledWewill have crippled
Youwill have crippledYouwill have crippled
He/She/Itwill have crippledTheywill have crippled
Future perfect continuous
Iwill have been cripplingWewill have been crippling
Youwill have been cripplingYouwill have been crippling
He/She/Itwill have been cripplingTheywill have been crippling

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould crippleWewould cripple
Youwould crippleYouwould cripple
He/She/Itwould crippleTheywould cripple
Present conditional: negative
Iwould not crippleWewould not cripple
Youwould not crippleYouwould not cripple
He/She/Itwould not crippleTheywould not cripple
Present conditional: interrogative
IWould I cripple…?WeWould we cripple…?
YouWould you cripple…?YouWould you cripple…?
He/She/ItWould he/she/it cripple…?TheyWould they cripple…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be cripplingWewould be crippling
Youwould be cripplingYouwould be crippling
He/She/Itwould be cripplingTheywould be crippling
Present continuous conditional: negative
Iwould not be cripplingWewould not be crippling
Youwould not be cripplingYouwould not be crippling
He/She/Itwould not be cripplingTheywould not be crippling
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be crippling…?WeWould we be crippling…?
YouWould you be crippling…?YouWould you be crippling…?
He/She/ItWould he/she/it be crippling…?TheyWould they be crippling…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have crippledWewould have crippled
Youwould have crippledYouwould have crippled
He/She/Itwould have crippledTheywould have crippled
Perfect conditional: negative
Iwould not have crippledWewould not have crippled
Youwould not have crippledYouwould not have crippled
He/She/Itwould not have crippledTheywould not have crippled
Perfect conditional: interrogative
IWould I have crippled…?WeWould we have crippled…?
YouWould you have crippled…?YouWould you have crippled…?
He/She/ItWould he/she/it have crippled…?TheyWould they have crippled…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been cripplingWewould have been crippling
Youwould have been cripplingYouwould have been crippling
He/She/Itwould have been cripplingTheywould have been crippling
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been cripplingWewould not have been crippling
Youwould not have been cripplingYouwould not have been crippling
He/She/Itwould not have been cripplingTheywould not have been crippling
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been crippling…?WeWould we have been crippling…?
YouWould you have been crippling…?YouWould you have been crippling…?
He/She/ItWould he/she/it have been crippling…?TheyWould they have been crippling…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.