to_mutilate_czasownik_slownik_angielskiego

MUTILATE

MUTILATE
/ˈmjuːtəleɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto mutilate
past tensemutilated
past participlemutilated
imperativemutilate
present participlemutilating
  1. okaleczyć

Odmiana słowa MUTILATE

Present simple
ImutilateWemutilate
YoumutilateYoumutilate
He/She/ItmutilatesTheymutilate
Present continuous
Iam mutilatingWeare mutilating
Youare mutilatingYouare mutilating
He/She/Itis mutilatingTheyare mutilating
Present perfect
Ihave mutilatedWehave mutilated
Youhave mutilatedYouhave mutilated
He/She/Ithas mutilatedTheyhave mutilated
Present perfect continuous
Ihave been mutilatingWehave been mutilating
Youhave been mutilatingYouhave been mutilating
He/She/Ithas been mutilatingTheyhave been mutilating
Past simple
ImutilatedWemutilated
YoumutilatedYoumutilated
He/She/ItmutilatedTheymutilated
Past continuous
Iwas mutilatingWewere mutilating
Youwere mutilatingYouwere mutilating
He/She/Itwas mutilatingTheywere mutilating
Past perfect
Ihad mutilatedWehad mutilated
Youhad mutilatedYouhad mutilated
He/She/Ithad mutilatedTheyhad mutilated
Past perfect continuous
Ihad been mutilatingWehad been mutilating
Youhad been mutilatingYouhad been mutilating
He/She/Ithad been mutilatingTheyhad been mutilating
Future simple
Iwill mutilateWewill mutilate
Youwill mutilateYouwill mutilate
He/She/Itwill mutilateTheywill mutilate
Future continuous
Iwill be mutilatingWewill be mutilating
Youwill be mutilatingYouwill be mutilating
He/She/Itwill be mutilatingTheywill be mutilating
Future perfect
Iwill have mutilatedWewill have mutilated
Youwill have mutilatedYouwill have mutilated
He/She/Itwill have mutilatedTheywill have mutilated
Future perfect continuous
Iwill have been mutilatingWewill have been mutilating
Youwill have been mutilatingYouwill have been mutilating
He/She/Itwill have been mutilatingTheywill have been mutilating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould mutilateWewould mutilate
Youwould mutilateYouwould mutilate
He/She/Itwould mutilateTheywould mutilate
Present conditional: negative
Iwould not mutilateWewould not mutilate
Youwould not mutilateYouwould not mutilate
He/She/Itwould not mutilateTheywould not mutilate
Present conditional: interrogative
IWould I mutilate…?WeWould we mutilate…?
YouWould you mutilate…?YouWould you mutilate…?
He/She/ItWould he/she/it mutilate…?TheyWould they mutilate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be mutilatingWewould be mutilating
Youwould be mutilatingYouwould be mutilating
He/She/Itwould be mutilatingTheywould be mutilating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be mutilatingWewould not be mutilating
Youwould not be mutilatingYouwould not be mutilating
He/She/Itwould not be mutilatingTheywould not be mutilating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be mutilating…?WeWould we be mutilating…?
YouWould you be mutilating…?YouWould you be mutilating…?
He/She/ItWould he/she/it be mutilating…?TheyWould they be mutilating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have mutilatedWewould have mutilated
Youwould have mutilatedYouwould have mutilated
He/She/Itwould have mutilatedTheywould have mutilated
Perfect conditional: negative
Iwould not have mutilatedWewould not have mutilated
Youwould not have mutilatedYouwould not have mutilated
He/She/Itwould not have mutilatedTheywould not have mutilated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have mutilated…?WeWould we have mutilated…?
YouWould you have mutilated…?YouWould you have mutilated…?
He/She/ItWould he/she/it have mutilated…?TheyWould they have mutilated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been mutilatingWewould have been mutilating
Youwould have been mutilatingYouwould have been mutilating
He/She/Itwould have been mutilatingTheywould have been mutilating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been mutilatingWewould not have been mutilating
Youwould not have been mutilatingYouwould not have been mutilating
He/She/Itwould not have been mutilatingTheywould not have been mutilating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been mutilating…?WeWould we have been mutilating…?
YouWould you have been mutilating…?YouWould you have been mutilating…?
He/She/ItWould he/she/it have been mutilating…?TheyWould they have been mutilating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.