ZAŁÓŻ KONTO
to_criticize_czasownik_slownik_angielskiego

CRITICIZE

CRITICIZE
/ˈkrɪtɪsaɪz/
verb (czasownik)
infinitive to criticize
past tense criticized
past participle criticized
imperative criticize
present participle criticizing
  1. krytykować

Odmiana słowa CRITICIZE

Present simple
I criticize We criticize
You criticize You criticize
He/She/It criticizes They criticize
Present continuous
I am criticizing We are criticizing
You are criticizing You are criticizing
He/She/It is criticizing They are criticizing
Present perfect
I have criticized We have criticized
You have criticized You have criticized
He/She/It has criticized They have criticized
Present perfect continuous
I have been criticizing We have been criticizing
You have been criticizing You have been criticizing
He/She/It has been criticizing They have been criticizing
Past simple
I criticized We criticized
You criticized You criticized
He/She/It criticized They criticized
Past continuous
I was criticizing We were criticizing
You were criticizing You were criticizing
He/She/It was criticizing They were criticizing
Past perfect
I had criticized We had criticized
You had criticized You had criticized
He/She/It had criticized They had criticized
Past perfect continuous
I had been criticizing We had been criticizing
You had been criticizing You had been criticizing
He/She/It had been criticizing They had been criticizing
Future simple
I will criticize We will criticize
You will criticize You will criticize
He/She/It will criticize They will criticize
Future continuous
I will be criticizing We will be criticizing
You will be criticizing You will be criticizing
He/She/It will be criticizing They will be criticizing
Future perfect
I will have criticized We will have criticized
You will have criticized You will have criticized
He/She/It will have criticized They will have criticized
Future perfect continuous
I will have been criticizing We will have been criticizing
You will have been criticizing You will have been criticizing
He/She/It will have been criticizing They will have been criticizing

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
I would criticize We would criticize
You would criticize You would criticize
He/She/It would criticize They would criticize
Present conditional: negative
I would not criticize We would not criticize
You would not criticize You would not criticize
He/She/It would not criticize They would not criticize
Present conditional: interrogative
I Would I criticize…? We Would we criticize…?
You Would you criticize…? You Would you criticize…?
He/She/It Would he/she/it criticize…? They Would they criticize…?
Present continuous conditional: affirmative
I would be criticizing We would be criticizing
You would be criticizing You would be criticizing
He/She/It would be criticizing They would be criticizing
Present continuous conditional: negative
I would not be criticizing We would not be criticizing
You would not be criticizing You would not be criticizing
He/She/It would not be criticizing They would not be criticizing
Present continuous conditional: interrogative
I Would I be criticizing…? We Would we be criticizing…?
You Would you be criticizing…? You Would you be criticizing…?
He/She/It Would he/she/it be criticizing…? They Would they be criticizing…?
Perfect conditional: affirmative
I would have criticized We would have criticized
You would have criticized You would have criticized
He/She/It would have criticized They would have criticized
Perfect conditional: negative
I would not have criticized We would not have criticized
You would not have criticized You would not have criticized
He/She/It would not have criticized They would not have criticized
Perfect conditional: interrogative
I Would I have criticized…? We Would we have criticized…?
You Would you have criticized…? You Would you have criticized…?
He/She/It Would he/she/it have criticized…? They Would they have criticized…?
Perfect continuous conditional: affirmative
I would have been criticizing We would have been criticizing
You would have been criticizing You would have been criticizing
He/She/It would have been criticizing They would have been criticizing
Perfect continuous conditional: negative
I would not have been criticizing We would not have been criticizing
You would not have been criticizing You would not have been criticizing
He/She/It would not have been criticizing They would not have been criticizing
Perfect continuous conditional: interrogative
I Would I have been criticizing…? We Would we have been criticizing…?
You Would you have been criticizing…? You Would you have been criticizing…?
He/She/It Would he/she/it have been criticizing…? They Would they have been criticizing…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.

Wróć do spisu treści

Related posts

ENROLL

ENROLL ENROLL /ɪnˈroʊl/ verb (czasownik) infinitive to enroll past tense enrolled past participle enrolled imperative enroll present participle enrolling rekrutować Odmiana słowa ENROLL Present simple I enroll We enroll You enroll You enroll He/She/It enrolls They enroll Present continuous I am enrolling We are enrolling You are enrolling You are enrolling He/She/It is enrolling They […]

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Kursy zgodne z poziomami biegłości językowej Rady Europy (CEFR).

Copyright © 2024 ellalanguage.com Wszystkie prawa zastrzeżone.
crossmenuarrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram