to_premeditate_czasownik_slownik_angielskiego

PREMEDITATE

PREMEDITATE
/priˈmɛdəˌteɪt/
verb (czasownik)
infinitiveto premeditate
past tensepremeditated
past participlepremeditated
imperativepremeditate
present participlepremeditating
  1. z góry obmyślić, zaplanować naprzód

Odmiana słowa PREMEDITATE

Present simple
IpremeditateWepremeditate
YoupremeditateYoupremeditate
He/She/ItpremeditatesTheypremeditate
Present continuous
Iam premeditatingWeare premeditating
Youare premeditatingYouare premeditating
He/She/Itis premeditatingTheyare premeditating
Present perfect
Ihave premeditatedWehave premeditated
Youhave premeditatedYouhave premeditated
He/She/Ithas premeditatedTheyhave premeditated
Present perfect continuous
Ihave been premeditatingWehave been premeditating
Youhave been premeditatingYouhave been premeditating
He/She/Ithas been premeditatingTheyhave been premeditating
Past simple
IpremeditatedWepremeditated
YoupremeditatedYoupremeditated
He/She/ItpremeditatedTheypremeditated
Past continuous
Iwas premeditatingWewere premeditating
Youwere premeditatingYouwere premeditating
He/She/Itwas premeditatingTheywere premeditating
Past perfect
Ihad premeditatedWehad premeditated
Youhad premeditatedYouhad premeditated
He/She/Ithad premeditatedTheyhad premeditated
Past perfect continuous
Ihad been premeditatingWehad been premeditating
Youhad been premeditatingYouhad been premeditating
He/She/Ithad been premeditatingTheyhad been premeditating
Future simple
Iwill premeditateWewill premeditate
Youwill premeditateYouwill premeditate
He/She/Itwill premeditateTheywill premeditate
Future continuous
Iwill be premeditatingWewill be premeditating
Youwill be premeditatingYouwill be premeditating
He/She/Itwill be premeditatingTheywill be premeditating
Future perfect
Iwill have premeditatedWewill have premeditated
Youwill have premeditatedYouwill have premeditated
He/She/Itwill have premeditatedTheywill have premeditated
Future perfect continuous
Iwill have been premeditatingWewill have been premeditating
Youwill have been premeditatingYouwill have been premeditating
He/She/Itwill have been premeditatingTheywill have been premeditating

Conditional tenses

Present conditional: affirmative
Iwould premeditateWewould premeditate
Youwould premeditateYouwould premeditate
He/She/Itwould premeditateTheywould premeditate
Present conditional: negative
Iwould not premeditateWewould not premeditate
Youwould not premeditateYouwould not premeditate
He/She/Itwould not premeditateTheywould not premeditate
Present conditional: interrogative
IWould I premeditate…?WeWould we premeditate…?
YouWould you premeditate…?YouWould you premeditate…?
He/She/ItWould he/she/it premeditate…?TheyWould they premeditate…?
Present continuous conditional: affirmative
Iwould be premeditatingWewould be premeditating
Youwould be premeditatingYouwould be premeditating
He/She/Itwould be premeditatingTheywould be premeditating
Present continuous conditional: negative
Iwould not be premeditatingWewould not be premeditating
Youwould not be premeditatingYouwould not be premeditating
He/She/Itwould not be premeditatingTheywould not be premeditating
Present continuous conditional: interrogative
IWould I be premeditating…?WeWould we be premeditating…?
YouWould you be premeditating…?YouWould you be premeditating…?
He/She/ItWould he/she/it be premeditating…?TheyWould they be premeditating…?
Perfect conditional: affirmative
Iwould have premeditatedWewould have premeditated
Youwould have premeditatedYouwould have premeditated
He/She/Itwould have premeditatedTheywould have premeditated
Perfect conditional: negative
Iwould not have premeditatedWewould not have premeditated
Youwould not have premeditatedYouwould not have premeditated
He/She/Itwould not have premeditatedTheywould not have premeditated
Perfect conditional: interrogative
IWould I have premeditated…?WeWould we have premeditated…?
YouWould you have premeditated…?YouWould you have premeditated…?
He/She/ItWould he/she/it have premeditated…?TheyWould they have premeditated…?
Perfect continuous conditional: affirmative
Iwould have been premeditatingWewould have been premeditating
Youwould have been premeditatingYouwould have been premeditating
He/She/Itwould have been premeditatingTheywould have been premeditating
Perfect continuous conditional: negative
Iwould not have been premeditatingWewould not have been premeditating
Youwould not have been premeditatingYouwould not have been premeditating
He/She/Itwould not have been premeditatingTheywould not have been premeditating
Perfect continuous conditional: interrogative
IWould I have been premeditating…?WeWould we have been premeditating…?
YouWould you have been premeditating…?YouWould you have been premeditating…?
He/She/ItWould he/she/it have been premeditating…?TheyWould they have been premeditating…?

Nauka języka angielskiego jest prosta! Odwiedź nas na Facebooku!

Zapisz się na zajęcia z języka angielskiego już dziś! Odkryj naszą wyjątkową platformę do nauki języka angielskiego ELLA.