Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego: wstęp

Matura ustna z angielskiego to oczywiście egzamin sprawdzający umiejętność porozumiewania się w języku angielskim. Należy pamiętać, że matura ustna weryfikuje zarówno zdolność mówienia i układania logicznych wypowiedzi, ale też rozumienia komunikatów w języku angielskim. W końcu musimy zrozumieć co do nas mówi egzaminator! Maturalny egzamin ustny polega na rozmowie z egzaminatorem, odgrywaniu scenki i opisie ilustracji. Sam egzamin jest przeprowadzany przez zespół egzaminacyjny, ale pytania zadaje tylko jedna osoba. Losujemy zestaw trzech pytań, na podstawie których będziemy odpytywani. Pamiętajmy, że matura ustna z języka angielskiego nie ma podziału na poziom podstawowy i rozszerzony, a cały egzamin trwa około 15 minut. TYLKO 15 minut!

Gdy podchodzimy do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego jesteśmy oceniani na podstawie sprawności komunikacyjnej czyli tego, w jakim stopniu jesteśmy w stanie zrealizować podane w zadaniu wytyczne na które mamy zwrócić uwagę oraz adekwatność swojej wypowiedzi. Ponadto oceniania jest wymowa oraz płynności z jaką się wypowiadamy, a także znajomość słownictwa i gramatyki oraz umiejętności poprawnego wykorzystanie tej wiedzy.

Matura pisemna z języka angielskiego

Zapoznaj się też z zakresem materiału wymaganym na maturze pisemnej na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym z języka angielskiego.

Nauka do matury z platformą ELLA


Jak przebiega matura ustna z języka angielskiego?

Gdy wchodzimy do sali, w której ma się odbyć matura ustna, w pierwszej kolejności losujemy swój zestaw pytań. Następnie bez wcześniejszego zapoznania się z treścią pytań rozpoczyna się egzamin.

rozmowa wstępna
rozmowa z odgrywaniem ról
opis ilustracji

wypowiedź na podstawie materiału

Uwaga!

Największym problemem na maturze ustnej z języka angielskiego jest zwykle przełamanie opór przed mówieniem po angielsku. Nie daj się na tym złapać i zapoznaj się z 10 poradami jak zacząć mówić po angielsku.


matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego: tematyka

Zakres tematów obowiązujący na maturze jest taki sam, jak ten który przerabiamy na lekcjach angielskiego. Oto poszczególne dziedziny, z którymi możemy spotkać się na maturze ustnej z angielskiego.

człowiek (np. dane personalne, opis osoby – wygląd zewnętrzny, ubrania, cechy charakteru, uczucia i emocje, hobby, opis przyjaciela);
dom (np. meble, miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajem mieszkania);
szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, przybory szkolne);
praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy);
życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie);
żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki – rodzaje potraw, lokale gastronomiczne – w restauracji i kawiarnii, diety);
zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów – w sklepie odzieżowym i w sklepie obuwniczym, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług);
podróżowanie i turystyka (np. środki transportu – na lotnisku, orientacja w terenie, informacja turystyczna, zwiedzanie, nocleg – pobyt w hotelu, wycieczki – opis wakacji i opis ferii);
kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze – wyjście do kina);
sport (np. popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);
zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, wizyta u lekarza, uzależnienia, tryb życia);
technika (np. korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, odkrycia naukowe, wynalazki);
świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, klęski żywiołowe, ochrona środowiska – odnawialne źródła energii);

elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej (święta w USA, stany w USA)

Matura ustna z języka angielskiego: rozmowa wstępna

Matura ustna z języka angielskiego rozpoczyna się od rozmowy wstępnej. Tutaj możemy spodziewać się kilku pytań na temat naszego życia i zainteresowań. Taka rozmowa na codzienne tematy ma pomóc nam w redukcji stresu i zapoznać nas z sytuacją jaką jest egzamin. Pytania zadawane przez egzaminatorów są przypadkowe i inne dla każdego ucznia. Ta część matury ustnej nie jest punktowana. Oto przykładowe pytania, które mogą paść na rozmowie wstępnej.


matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego: odgrywanie ról

Pierwszym zadaniem jakiego możemy się spodziewać na maturze ustnej z języka angielskiego jest odgrywanie ról. Na zapoznanie się z ćwiczeniem jest przeznaczone 30 sekund. W czasie tego zadania my i egzaminujący wcielamy się w role, które są podane w wylosowanym zadaniu. Dodatkowo polecenie zawiera cztery elementy, o których będziemy musieli wspomnieć. Ważne jest też abyśmy adekwatnie odpowiadali na pytania egzaminatora.

Zadanie polegające na odgrywaniu ról przyjmuje formę rozmowy. Egzaminujący będzie sprawdzał nasze zdolności formułowania propozycji, a także ich odrzucania oraz zgadzania się na nie. Oto przydatne wyrażenia, które mogą być przydatne podczas takiej rozmowy.

Do you want to… – Czy chcesz…
I don’t think it is a good idea. – To nie jest dobry pomysł.
I’m not sure… – Nie jestem pewny/a…
Let’s do… – Zróbmy…

Sounds good. – Brzmi nieźle.

Poprawność językowa wypowiedzi jest ważna ale jeszcze ważniejsze jest to, aby przekazać treść wypowiedzi. Jeśli nie znamy jakiegoś słowa lepiej żebyśmy opisali to, co chcemy przekazać innymi słowami niż gdybyśmy mieli zablokować się próbując przypomnieć sobie ten wyraz. Bardzo ważne jest też, byśmy rozwinęli podane w poleceniu elementy nawet o kilka słów. Na przykład jeśli mamy poruszyć kwestię posiłku nie ograniczajmy się do stwierdzenia: I want to eat a hamburger for lunch. Powiedzmy raczej: I’m not sure what I want for lunch. I like hamburgers but lately I’m worried about my diet. Maybe we should eat something healthy?


matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego: pytania egzaminatora do ilustracji

Drugie oficjalne zadanie na maturze ustnej z angielskiego to opis obrazka zawartego w zestawie pytań. Taką ilustrację należy opisać uwzględniając miejsce, które przedstawia obrazek, osoby, które się na nim znajdują oraz czynności przez nie wykonywane. Ważne jest, aby nasza wypowiedź była spójna. Najlepiej jest więc zacząć od ogólnego opisu obrazka, a potem dopiero przejść do szczegółów. Przy opisywaniu powinniśmy używać czasów Present Simple oraz Present Continuous. Oto przydatne wyrażenia podczas opisywania obrazka.

At the top of the picture… – Na górze obrazka…
I can see… – Widzę…
In front of… – Na przedzie…
In the background… – W tle…
In this picture there are/is… – Na tym obrazku jest/są…

On the left there are… – Po lewej są…

Dokładne informacje jak należy opisywać obrazek oraz przykłady opisów ilustracji możemy znaleźć w artykule opis obrazka po angielsku.

In the picture!

Nie używaj wyrażenia on the picture – “na obrazku”, bo to kalka z języka polskiego. To sformułowanie nie jest używane w języku angielskim i jest niepoprawne. Właściwa fraza, którą powinniśmy się posłużyć do opisu obrazka to in the picture. Taki drobny błąd na maturze ustnej z angielskiego może nas kosztować nawet cały punkt!

Opis ilustracji: pytania egzaminatora

Po opisaniu ilustracji egzaminator zada nam trzy pytania związane z tematyką obrazka. Są one wcześniej ustalone, ale nie są zawarte w zestawie pytań, które losujemy na początku egzaminu maturalnego.

Pytanie pierwsze zwykle dotyczy bezpośrednio tego co widać na ilustracji. Następne wiąże się z tematem obrazka, ale odpowiedź na nie nie znajduje się na nim. Zwykle dotyczy naszych preferencji lub upodobań. Na pierwsze dwa pytania najczęściej odpowiadamy używając Present Simple. Trzecie pytanie odnosi się do czegoś co przydarzyło się nam w przeszłości. Dlatego trzeba odpowiadać na nie używając Past Simple. Jednak należy pamiętać, że powiedzenie, że coś nam się nigdy nie przytrafiło nie jest dobrą odpowiedzieć. Egzamin ma sprawdzać nas z umiejętności posługiwania się językiem angielskim – egzaminatora nie interesuje historia naszego życia. Jeśli nie mieliśmy styczności z sytuacją przedstawioną na obrazku to należy ją wymyślić.

Uwaga!

Jeśli nie zrozumieliśmy albo nie dosłyszeliśmy zadanego pytania poprośmy egzaminatora o powtórzenie go. Na egzaminie ważne jest abyśmy adekwatnie odpowiadali na pytania więc nie próbujmy zgadywać o co chodziło. Warto jest nauczyć się kilku angielskich zwrotów, które przydadzą nam się w takiej sytuacji. Jednak pamiętajmy, że egzaminator powtórzy dokładnie to samo pytanie – nie będzie go inaczej formułował czy tłumaczył, chyba że go oto poprosimy.

Can you repeat that, please? – Czy może pan/i powtórzyć?
Could you speak more slowly, please? – Czy może mówić pan/i wolniej?
I’m sorry? – Słucham?

I’m sorry, I don’t understand. – Przepraszam, ale nie rozumiem.


matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego: wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Ostatnie zadanie na maturze ustnej z języka angielskiego polega na wyborze jednego z elementów zawartych w materiale stymulującym, który według nas spełnia warunki zawarte w poleceniu. Ten wybór trzeba uzasadnić oraz wyjaśnić dlaczego te odrzucone nie spełniają tych założeń. Na decyzje i ułożenie odpowiedzi przeznaczona jest minuta. Po tym czasie należy zaprezentować swój wybór. Ważne jest, aby podać powody wyboru jednej z opcji, a nie opisanie tego, co przedstawia ten element. Tak samo z odrzuconymi propozycjami – trzeba powiedzieć dlaczego nie zostały wybrane. Powodów powinno być kilka – jedno zdanie to za mało, żeby zostać dobrze ocenionym. Ponadto trzeba pamiętać, że zarówno wyjaśnienie powodów wybrania jednego elementu, a odrzucenie innych jest częścią wymaganej odpowiedzi. Nie należy czekać na sugestie egzaminatora. Po zakończeniu naszej wypowiedzi egzaminator zada nam dwa pytania związane z materiałem stymulującym. Oto przydatne wyrażenia rozpoczynające wypowiedź.

I choose… because… – Wybrałem/am… bo…
I don’t think picture two would be a good choice. – Nie wydaje mi się, żeby drugo obrazek był dobrym wyborem.
I prefer picture one, because… – Wolę pierwszy obrazek, bo…
I think… – Myślę…
I wouldn’t choose picture number one, because… – Nie wybrał(a)bym obrazka numer dwa, bo…
I’m rejecting photo number three. This is because… – Odrzucam zdjęcie numer trzy. Robię tak, dlatego…

Picture one seems to be the best option because… – Pierwsze zdjęcie wydaje się być najlepsza opcją, bo…

Uwaga!

Pamiętajmy, że wszelkie odpowiedzi na pytania egzaminatora nie powinny być jednozadaniowe. Zawsze należy starać się zawrzeć w swojej wypowiedzi choćby kilka zdań. Ponadto lepiej jest unikać zbyt długich zdań, bo wtedy łatwiej jest popełnić błąd.


matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z angielskiego: przykładowe pytania wg. tematyki

Część egzaminu ustnego z rozmową wstępną nie jest oceniana, ale to nie znaczy że można ją zignorować. Jeśli już na początku będziemy mieć problemy z odpowiadaniem na pytania egzaminatora to niepotrzebnie się zestresujemy. Dlatego warto jest poświęcić trochę naszego czasu na zapoznanie się z przykładowymi pytaniami z jakimi możemy się spotkać na rozmowie wstępnej.

CZŁOWIEK

Are you an optimist or a pessimist? – Jesteś optymistą/ką czy pesymistą/ką?
Is it important for you to look good? – Czy ważne jest dla ciebie, żeby wyglądać dobrze?
What are your hobbies? – Jakie jest twoje hobby?
What is your best friend like? – Jaki jest Twój najlepszy przyjaciel?
What is your name? – Jak masz na imię?
When do you feel most stressed? – Kiedy czujesz się najbardziej zestresowany/a?

Would you like to be famous? – Czy chciał(a)byś być sławny/a?

DOM

Do you like your home? – Czy lubisz swój dom?
What do you like about the place where you live? – Co lubisz w miejscu, w którym mieszkasz?
What is more important for you: to have a garden or a balcony? – Co jest dla ciebie ważniejsze: posiadanie ogrodu czy balkonu?
What’s your favorite room in your house? – Który pokój w twoim domu jest twoim ulubionym?
Where do you live? – Gdzie mieszkasz?

Would you prefer to live in the city or the countryside? – Gdzie wolisz mieszkać w mieście czy na wsi?

Pisownia favorite

Czy słowo ulubiony zapiszemy jako “favorite” czy jako “favourite”? Otóż to zależy od tego czy używamy amerykańskiego angielskiego czy brytyjskiego angielskiego. Brytyjski angielski faworyzuje pisownię ou jak w słowie “favourite”. Natomiast amerykański angielski stosuje pisownię “favorite”. Dowiedz się więcej na ten temat z wpisu favorite czy favourite.

SZKOŁA

How much time do you spend on learning English? – Ile czasu poświęcasz na naukę angielskiego?
What do you like about your school? – Co lubisz w szkole?
What is your favorite subject? Why? – Jaki jest twój ulubiony przedmiot? Dlaczego?

What language would you like to learn the most? – Jakiego języka najbardziej chciał(a)byś się nauczyć?

PRACA

Are you going to work during this summer vacation? – Czy będziesz pracować w te wakacje?
How would you like to earn your living in the future? – Jak byś chciał/a zarabiać na życie w przyszłości?
What does the typical day of a teacher look like? – Jak wygląda typowy dzień nauczyciela?
What would you do if you had a lot of money? – Co byś zrobił/a gdybyś miał/a dużo pieniędzy?
What would you like to do in the future? – Co byś chciał/a robić w przyszłości?
What would your ideal boss be like? – Jaki byłby twój wymarzony szef?
Would you like to have your own company? Why or why not? – Czy chciał(a)byś mieć swoją firmą? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Would you like to work abroad? – Czy chciał(a)byś pracować zagranicą?

ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

Do you enjoy spending time with your family? – Czy lubisz spędzać czas ze swoją rodziną?
Do you make friends easily? – Czy łatwo zawierasz przyjaźnie?
How do you spend your free time? – Jak spędzasz wolny czas?

What do you do in the evenings? – Co robisz wieczorami?

Matura ustna z języka angielskiego: odpowiedzi

Nie można przewidzieć jakie pytania padną podczas rozmowy wstępnej na maturze ustnej z angielskiego ale można spróbować się do nich przygotować. Warto jest zapoznać się ze słownictwem z tematów obowiązujących na maturze oraz przygotować sobie wzorcowe odpowiedzi. Tutaj znajdziemy proponowane odpowiedzi na przykładowe pytania.

ŻYWIENIE

Do you always have breakfast? – Czy zawsze jesz śniadanie?
Do you enjoy cooking? – Czy lubisz gotować?
Do you like going to restaurants? Why? – Czy lubisz chodzić do restauracji? Dlaczego?
How often do you eat fast food? When? Why? – Jak często jesz jedzenie z fast foodów? Kiedy? Dlaczego?
What do you like eating? – Co lubisz jeść?
What’s the worst restaurant you’ve ever been to? – Jaka jest najgorsza restauracja w której byłeś/aś?

What’s your favorite food? – Jakie jest twoje ulubione jedzenie?

ZAKUPY I USŁUGI

Do you buy products on the Internet? What do you buy? – Czy kupujesz produkty w internecie? Co kupujesz?
Do you like shopping? – Czy lubisz robić zakupy?
How often do you buy clothing? – Jak często kupujesz ubrania?

Where do you usually go shopping? – Gdzie zwykle robisz zakupy?

PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA

Do you like traveling? – Czy lubisz podróżować?
What interesting places have you visited recently? – Jakie ciekawe miejsca odwiedziłeś/aś ostatnio?
What is there to see in your city? – Co jest do zobaczenia w twoim mieście?
What place would you like to visit the most? – Jakie miejsce chciał(a)byś odwiedzić najbardziej?
Where was your last trip to? – Dokąd pojechałeś/aś na ostatniej wycieczce?
Where would you like to go during summer vacation? – Dokąd chciał(a)byś pojechać w czasie wakacji?

Would you like to go on a Safari? – Czy chciał(a)byś pojechać na Safari?

KULTURA

Do you enjoy reading books? – Czy lubisz czytać książki?
Do you prefer watching movies at home or at the movies? Why? – Czy wolisz oglądać filmu w domu czy w kinie? Dlaczego?
What do you usually watch on TV? – Co zwykle oglądasz w telewizji?
What is your favorite book? Why? – Jakie jest twoja ulubiona książka? Dlaczego?
What is your favorite movie? Why? – Jaki jest twój ulubiony film? Dlaczego?
What kind of music do you usually listen to? – Jakiego rodzaju muzyki zwykle słuchasz?

Which famous person would you like to meet and why? – Którą sławną osobę chciał(a)byś spotkać i dlaczego?

SPORT

Is it important for you to stay fit? – Czy ważne jest dla ciebie, żeby utrzymywać dobrą formę?
What is your favorite sport? – Jaki jest twój ulubiony sport?
What sports do you like doing? – Jaki sport lubisz uprawiać?

What sports don’t you like doing? – Jakiego sportu nie lubisz uprawiać?

Matura ustna z języka angielskiego z platformą językową

Potrzebujesz powtórzyć słownictwo i gramatykę przed maturą? Sięgnij po ELLA i zdaj maturę na piątkę!

ZDROWIE

What are you going to do to stay healthy when you’re over 60? – Co zrobisz żeby pozostać zdrowym kiedy będziesz po 60?
What do you do to stay healthy? – Co robisz żeby być zdrowym?

What is your diet like? – Jaką masz dietę?

TECHNIKA

What do you usually use your computer for? – W jakim celu zwykle używasz komputera?
What is the most important invention? Why? – Który wynalazek jest najważniejszy? Dlaczego?
What modern gadgets do you use every day? – Jakie nowoczesne gadżety używasz codziennie?

Which website do you visit most often? Why? – Na którą stronę internetową wchodzić najczęściej? Dlaczego?

ŚWIAT PRZYRODY

Are you afraid of any animals or insects? Why? Why not? – Czy boisz się zwierząt albo owadów? Dlaczego? Dlaczego nie?
Do you have a pet? Tell me about your pet. – Czy masz zwierzątko domowe? Opowiedz mi o twoim zwierzątku domowym.
What kind of weather do you like the most? – Jaką pogodę lubisz najbardziej?
What’s your favorite season? Why? – Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Dlaczego?
Which natural disaster is the scariest? Why? – Która klęska żywiołowa jest najstraszniejsza? Dlaczego?
Would you like to have a pet? – Czy chciał(a)byś mieć zwierzątko domowe?

Would you like to have an exotic pet? Why? – Czy chciał(a)byś mieć egzotyczne zwierzątko domowe?

ELEMENTY WIEDZY O KULTURZE ANGLOSASKIEJ

What American or British traditions do you know of? – Jaką tradycję amerykańską lub brytyjską znasz?
What American or British traditions surprises you the most? – Jaka tradycja amerykańska lub brytyjska najbardziej cię zaskakuje?
Which English-speaking country would you like to visit? – Który anglojęzyczny kraj chciał(a)bś odwiedzić najbardziej?
Who is your favorite British or American film star? Why? – Kto jest twoim ulubionym brytyjski lub amerykańskim aktorem? Dlaczego?
Would you like to live and work in the USA? Why? – Czy chciał(a)byś żyć i pracować w USA? Dlaczego?

matura ustna z języka angielskiego

Matura ustna z języka angielskiego: punktacja

Na maturze ustnej z języka angielskiego wyniki dostajemy od razu. Na bieżąco oceniają nas członkowie zespołu egzaminującego zgodnie ze skalą przyznawania punktów. Ile punktów możemy zdobyć na maturze ustnej?

sprawność komunikacyjna – 0-6 punktów za każde zadanie, w sumie 18 punktów
zakres środków leksykalno-gramatycznych – 0-4 punktów, ogólnie za całość wypowiedzi
poprawność środków leksykalno-gramatycznych – 0-4 punktów, ogólnie za całość wypowiedzi
wymowa – 0-2 punkty, ogólnie za całość wypowiedzi

płynność wypowiedzi – 0-2 punkty, ogólnie za całość wypowiedzi

Oto dokładne kryteria, na podstawie których jesteśmy oceniani na maturze ustnej z języka angielskiego.

Sprawność komunikacyjna

To kryterium naszej wypowiedzi to ocena naszej zdolności zrealizowania zawartych w każdym zadaniu czterech punktów, na które mamy zwrócić uwagę. W przypadku pierwszego zadania wszystkie cztery elementy są zawarte w poleceniu. Dostaniemy po jednym punkcie za omówienie każdego z nich. W drugim zadaniu jeden punkt zostanie przyznany za opis ilustracji, a pozostałe trzy za odpowiedzi na pytania egzaminatora. Trzecie zadanie przyznaje punktację za wybór elementu spełniającego warunki wyznaczone w poleceniu wraz z jego uzasadnieniem, następny za wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych elementów oraz dwa ostatnie za odpowiedzi na pytania egzaminatora.

Zakres środków leksykalno-gramatycznych

To jest ocena naszej swobody wypowiedzi, zdolności w formułowaniu złożonych wypowiedzi oraz stosowania niepospolitego słownictwa.

Poprawność środków leksykalno-gramatycznych

Matura ustna z języka angielskiego ma kryterium oceny za błędy gramatyczne i leksykalne.

Wymowa

To kryterium weryfikuje naszą zdolność wymowy dźwięków, ich akcentowania i intonacji oraz wpływ wszelkich błędów w wymowie na komunikatywność naszej wypowiedzi.

Płynność wypowiedzi

Ten punkt to ocena za brak nienaturalnych pauz w naszej wypowiedzi, które zakłócałyby zrozumienie naszej wypowiedzi.

Znajomość środków leksykalno-gramatycznych

Przed maturą warto przećwiczyć słowotwórstwo, czyli tworzenie innego wyrazu od wyrazu podstawowego. Przeczytaj o tym temacie w artykule słowotwórstwo angielskie.

Matura z angielskiego - ucz się z ELLA

Ewa Andrukiewicz

English language expert 🚀Nauczanie języka angielskiego to moja pasja. Pomogę bezproblemowo wdrożyć platformę elearningową do nauki angielskiego ELLA do każdej organizacji. 🔥

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube