Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
In the picture

in the picture czy on the picture

Czy mówimy in the picture czy on the picture?

In the picture to poprawna forma w przypadku, gdy opisujemy co przedstawia zdjęcie. Natomiast on the picture nie możemy używać przy opisywaniu zdjęcia, bo to kalka językowa z języka polskiego. Błąd ten wywodzi się z tego, że w języku polskim mówimy “na zdjęciu”, czyli chcemy użyć przyimka on – na. Jednak w języku angielskim do opisu zdjęcia użyjemy przyimka in – w.

Opis obrazka po angielsku

Opisywanie obrazków i zdjęć to częste zadanie na różnego rodzaju egzaminach z języka angielskiego, takich jak matura czy egzamin na certyfikat językowy. A użycie właściwego przyimka (on czy in) jest błędem, na który egzaminatorzy bardzo zwracają uwagę.


Jak używać in the picture?

Przyimka in używamy, gdy opisujemy jakąkolwiek ilustracje, także np. zdjęcia (photos) czy rysunki (drawings).

In this picture there are/is… – Na tym obrazku jest/są…

In the picture I can see… – Na obrazku widzę…

In the picture

Przykładowy opis obrazka

In the picture, I can see some flowers, books, and candles. It looks like they are standing on a wooden table. But it could also be a wooden stool. In the foreground, there are violet flowers in a jar. The jar has a string wrapped around it. Behind the flowers, there are two books. One of the books is open. Next to the books, there are two candles. The candles are burning. In the background, I can see some pillows.

Na zdjęciu widzę kwiaty, książki i świece. Wygląda na to, że stoją na drewnianym stole. Ale to również może być drewniany taboret. Na pierwszym planie są fioletowe kwiaty w słoiku. Słoik jest owinięty sznurkiem. Za kwiatami są dwie książki. Jedna z książek jest otwarta. Obok książek są dwie świece. Świece się palą. W tle widzę poduszki.

Przyimek on

In używamy, gdy opisujemy bezpośrednio jakąś ilustrację. Nie użyjemy przyimka in, gdy mówimy o czymś na czym ta grafika jest narysowana czy wydrukowana.

On the Christmas card there is a reindeer.

In the Christmas card there is a reindeer.

Kartka świąteczna (Christmas card) nie przedstawia bezpośrednio renifera (reindeer), tylko na kartce jest wydrukowana ilustracja przedstawiająca renifera. Dlatego tak naprawdę w poprzednim przykładzie mówimy:

In the picture on the Christmas card, there is a reindeer.

Zapamiętajmy, że gdy używamy słów takich jak picture czy photo, to używamy przyimka in, gdyż opisujemy bezpośrednio daną ilustrację. Natomiast, gdy mówimy o czymś na czym ta ilustracja została narysowana lub wydrukowana, to użyjemy przyimka on.

(In the picture) On the cover of the book there is a turtle.

(Na zdjęciu) Na okładce książki jest żółw.

I can see a car (in the drawing that is) on this page.

Widzę samochód (na rysunku, który znajduje się) na tej stronie.

Czy on the picture jest niepoprawne?

To zależy co chcemy powiedzieć. Wyrażenia on the picture nie użyjemy do opisu tego, co przedstawia fotografia, jednak ta fraza sama w sobie nie jest niepoprawna. Jeśli powiemy, że coś jest on the picture oznacza to, że coś jest na powierzchni zdjęcia jako fizycznej rzeczy.

There is a stain on the picture.
Na zdjęciu jest plama.

(czyli zdjęcie jest poplamione, a nie zdjęcie przedstawia plamę)

My daughter put a cute sticker on a picture of her friends.

Moja córka przykleiła ładną naklejkę na zdjęciu przedstawiających jej przyjaciół.

Przeczytaj też o różnicach między arrive in i arrive on.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube