Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
kleski zywiolowe po angielsku

Klęski żywiołowe po angielsku:
natural disasters

Klęski żywiołowe po angielsku: słownictwo

Klęski żywiołowe występują w naturze od zawsze. Jakie klęski żywiołowe umiesz wymienić w języku angielskim?

aftershock  –  wstrząs następczy
avalanche  –  lawina
blizzard  –  śnieżyca
bushfire  –  pożar buszu
cyclone  –  cyklon
drought  –  susza
earthquake  –  trzęsienie ziemi
famine  –  klęska głodu
fire  –  pożar
flash fire  –  nagły, intensywny pożar
flash flood  –  nagła powódź
flood  –  powódź
forest fire  –  pożar lasu
hailstorm  –  burza gradowa
heatwave  –  fala upałów
hurricane  –  huragan
ice storm  –  burza lodowa
landslide  –  osunięcie się ziemi
mudslide  –  lawina błotna
sandstorm  –  burza piaskowa
tornado  –  tornado
tsunami  –  tsunami
twister  –  tornado
typhoon  –  tajfun
volcanic eruption  –  erupcja wulkanu
whirlwind  –  trąba powietrzna

wildfire  –  pożar lasów, traw

Klęski żywiołowe są często wywoływane przez zmiany w pogodzie więc aby poszerzyć swój zasób słów na ten temat można zapoznać się z wpisem pogoda po angielsku.


kleski zywiolowe po angielsku

Klęski żywiołowe po angielsku: przydatne wyrażenia

to be a victim  –  być ofiarą
to be burned alive  –  spalić żywcem
to be injured  –  zostać zranionym
to be killed  –  zostać zabitym
to burn down  –  spalić się
to die of hunger  –  umrzeć z głodu
to drown  –  utopić się
to dry out  –  wyschnąć
to freeze to death  –  zamarznąć na śmierć

to starve  –  umrzeć lub cierpieć z głodu

Klęski żywiołowe powodują dużo zniszczeń i ranią wiele osób. Dla naszego dobra warto jest być przygotowanym na wizytę u lekarza po angielsku.


kleski zywiolowe po angielsku

Natural disasters

How do natural disasters occur? Well, that depends which natural disaster we’re talking about. Earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions are caused by the movements of tectonic plates. Despite advanced technology, such disasters are still difficult to predict and can cause massive destruction. The infamous 2004 tsunami across the Indian Ocean, followed by the 2011 tsunami in Japan proved just how devastating these disasters can be.

Jak powstają klęski żywiołowe? To zależy o której klęsce żywiołowej mówimy. Trzęsienia ziemi, tsunami i erupcje wulkanu są spowodowane ruchami płyt tektonicznych. Mimo zaawansowanych technologii, takie kataklizmy nadal trudno przewidzieć i mogą one spowodować masywne szkody. Niesławne tsunami z 2004 roku na Oceanie Indyjskim, następnie tsunami w 2011 roku w Japonii udowodniły jak dewastujące mogą być te kataklizmy.

Contrary to what we think, tsunamis actually occur quite often, but the most common natural disaster is flooding. What about natural disasters occurring specifically in the United States? California, New Mexico and Utah deal with wildfires every year. New York, Maine, Massachusetts and many other eastern states have to bear harsh winters and snowstorms. Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri and South Dakota are affected by tornadoes and Hawaii has seen its share of volcanic eruptions.

Wbrew temu co myślimy, tsunami tak naprawde występują dość często, ale najczęściej występującym kataklizmem jest powódź. A co z klęskami żywiołowymi występującymi konkretnie w Stanach Zjednoczonych? Kalifornia, Nowy Meksyk i Utah mierzą się z pożarami lasów co roku. Nowy Jork, Maine, Massachusetts i wiele innych wschodnich stanów muszą znosić srogie zimy i śnieżyce. Kansas, Nebraska, Iowa, Missouri i Południowa Dakota są dotknięte tornadami, a Hawaje doświadczyły już niejednej erupcji wulkanu.

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ