Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
present continuous

Present Continuous

Present Continuous: czas teraźniejszy ciągły

Present Continuous, czyli czas teraźniejszy ciągły, to czas pozwalający nam m.in. wyrazić to, co dzieje się w tym momencie. Jego konstrukcja jest nieco trudniejsza niż konstrukcja czasu Present Simple, ale jest bardzo łatwy w użyciu. W języku angielskim jest stosowany bardzo często, więc warto się go nauczyć. Przed rozpoczęciem nauki tego czasu warto przede wszystkim powtórzyć sobie odmianę czasownika to be.

Present Continuous vs Present Simple

Dowiedz się na czym polega różnica między Present Simple a Present Continuous z artykułu Present Simple vs Present Continuous.


present continuous

Present Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego

Do konstrukcji zdania twierdzącego potrzebujemy dwóch podstawowych rzeczy – odmienionej przez osobę formy to be (am/is/are) i czasownika. Do czasownika w czasie Present Continuous ZAWSZE dodajemy końcówkę -ing.

Osoba + am/is/are + czasownik-ing + reszta zdania

She is painting a picture right now.
I am dancing now.

She is painting a picture right now.

Ona maluje teraz obraz.

I am dancing now.

Ja teraz tańczę.

Jak widać, forma czasownika z -ing nie odmienia się przez osoby, jedyne co się zmienia to forma to be.

Odmiana czasownika to be :
IamWeare
YouareYouare
He/She/ItisTheyare

Ćwiczenia z konstrukcji zdania twierdzącego w Present Continuous
present continuous

Present Continuous: konstrukcja przeczenia

Aby wyrazić w zdaniu zaprzeczenie, potrzebujemy słówka not. W czasie Present Continuous zaprzeczamy odpowiednio odmienioną formę to be.

Osoba + am/is/are + not + czasownik-ing + reszta zdania

She is not living here now.
I’m not sleeping at the moment.

She is not living here now.

Ona teraz tutaj nie mieszka.

I’m not sleeping at the moment.

Ja nie śpię teraz.

Ćwiczenia z konstrukcji przeczenia w Present ContinuousPresent Continuous: konstrukcja pytania

W czasie Present Continuous naszym czasownikiem posiłkowym jest odpowiednio odmieniona forma to be. Oznacza to, że aby stworzyć pytanie, wystarczy przestawić szyk zdania – zamieniamy miejscami am/is/are i osobę:

Am/is/are + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Are you playing the guitar now?
Is she sitting on the sofa at the moment?

Are you playing the guitar now?

Czy grasz teraz na gitarze?

Is she sitting on the sofa at the moment?

Czy ona siedzi teraz na sofie?

Ćwiczenia z konstrukcji pytania w Present Continuous


Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


present continuous

Present Continuous: krótkie odpowiedzi

Odpowiadając na pytania w czasie Present Continuous, możemy używać tzw. krótkich odpowiedzi. Tworzymy je dodając do słowa Yes lub No osobę oraz czasownik posiłkowy (czyli w przypadku czasu Present Continuous am, is lub are). Kiedy odpowiadamy przecząco, musimy zaprzeczyć również czasownik posiłkowy słówkiem not.

Are you eating an apple right now?
Yes, I am.
No, I’m not.
Yes, I’m not.
No, I am.

pytania z zaprzeczeniem

W czasie Present Continuous istnieją również pytania z zaprzeczeniem, czyli takie, które na język polski przetłumaczylibyśmy jako “A czy ty przypadkiem..?”. Używamy ich, gdy jesteśmy czegoś prawie pewni i chcemy potwierdzić nasze przypuszczenia. W czasie Present Continuous tworzymy je dodając słówka not do czasownika posiłkowego.

W pytaniach nie stosujemy pełnych form (am/are/is not), a formy skrótowe:

are + not = aren’t
is + not = isn’t

I am not = I’m not

Nie istnieje forma:

amn’t

Warto zapamiętać formy skrótowe, gdyż są używane w potocznym angielskim bardzo często.

Aren’t/isn’t + osoba + czasownik-ing + reszta zdania

Isn’t the cat eating our food?
Aren’t they using my computer?

Isn’t the cat eating our food?

Czy kot przypadkiem nie zjada naszego jedzenia?
(Widzę, że kot coś je i wydaje mi się, że to nie jego jedzenie.)

Aren’t they using my computer?

Czy oni przypadkiem nie używają mojego komputera?
(Widzę, że są obok mojego komputera i chyba go używają, ale nie mam pewności.)

Pytania zaczynające się od “Am…” występują w języku angielskim nieco rzadziej.

Am I dreaming?

Czy ja śnię?

Tego rodzaju pytania z zaprzeczeniem są raczej rzadko używane, a ich konstrukcja wygląda nieco inaczej. Słówko not dodajemy wtedy po osobie (czyli I), a nie przed.

Am I not dreaming?

Czy ja nie śnię?


present continuous

Present Continuous: tworzenie czasowników z -ing

Cechą charakterystyczną czasu Present Continuous jest czasownik z końcówką -ing. Zazwyczaj tworzenie takich czasowników jest bardzo proste, jednak musimy pamiętać o:

+ podwajaniu spółgłoski

W czasie Present Continuous podwajamy ostatnią spółgłoskę przed dodaniem końcówki -ing w czasownikach krótkich, jednosylabowych, które kończą się na spółgłoskę, samogłoskę i spółgłoskę.

stop – stopping – zatrzymać się, przestać
plan – planning – planować
swim – swimming – pływać
run – running – biegać

dig – digging – kopać

Uwaga!

Jeśli występują dwie samogłoski i spółgłoska nie podwajamy spółgłoski:

pour – pouring – nalewać

treat – treating – traktować

Oprócz tego, spółgłoskę musimy powtarzać również w czasownikach dwusylabowych, w których ostatnia sylaba jest akcentowana:

forget – forgetting – zapominać
admit – admitting – przyznawać się

begin – beginning – zaczynać

Uwaga!

Jeśli akcent nie pada na ostatnią sylabę, nie podwajamy spółgłoski:

visit – visiting – odwiedzać
target – targeting – celować w

open – opening – otwierać

+ czasownikach zakończonych na -e

W czasownikach zakończonych na -e, opuszczamy tę końcówkę przed dodaniem -ing.

take – taking – brać
have – having – mieć

believe – believing – wierzyć

Wyjątkami są:

age – ageing – starzeć się

be – being – być

+ czasownikach zakończonych na -ee, -ye, -oe

Jeśli czasownik jest zakończony na -ee, -ye lub -oe nie opuszczamy końcówki -e. Po prostu dodajemy -ing.

agree – agreeing – zgadzać się
see – seeing – widzieć
dye – dyeing – farbować

tiptoe – tiptoeing – chodzić na palcach

+ czasownikach zakończonych na -ie

W tym przypadku końcówkę -ie przed dodaniem -ing musimy zamienić na -y.

die – dying – umierać
tie – tying – wiązać

lie – lying – kłamać

+ czasownikach zakończonych na -c

Do czasowników zakończonych na -c dodajemy literę -k przed dodaniem końcówki -ing.

picnic – picnicking – urządzać piknik

British English

W brytyjskim angielskim często jeśli wyraz jest zakończony na -l podwajamy tę samogłoskę.

travel
travelling
(British English)
traveling
(American English)
equal
equalling
(British English)
equaling
(American English)

Ćwiczenia z tworzenia czasowników z końcówką -ingpresent continuous

Present Continuous: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Tak jak w każdym czasie, w Present Continuous występują charakterystyczne słówka i wyrażenia. Większość z nich odnosi się do chwili obecnej. Przykłady takich słów i wyrażeń:

(right) now – teraz
at the moment – teraz, w tym momencie
today – dzisiaj
for the the time being – póki co, na razie

at present – obecnie


present continuous

Present Continuous: czasowniki niewystępujące w tym czasie

Czasu Present Continuous używamy przede wszystkim do wyrażania tego, co dzieje się teraz. Z tego powodu, niektóre czasowniki w tym czasie nie występują wcale lub prawie wcale. Są to tzw. state verbs (lub stative verbs), czyli czasowniki wyrażające stany, a nie czynności. State verbs dotyczą:

+ opinii i przekonań

think – uważać
agree – zgadzać się
believe – wierzyć

remember – pamiętać

Jeśli mamy jakąś opinię na dany temat, mówimy I think that…, a nie I’m thinking. Dlaczego? Nasza opinia na dany temat jest “stała”, nie mamy jej tylko w danym momencie.

+ uczuć i emocji

like – lubić
love – kochać
hate – nienawidzić
want – chcieć

prefer – preferować

Podobnie jak opinie, uczucia i emocje są w języku angielskim uważane za stałe.

+ naszych zmysłów

see – widzieć
smell – pachnieć
hear – słyszeć

feel – czuć

Uwaga!

Niektóre czasowniki, takie jak na przykład smell, mogą wyrażać stan lub czynność.

Sara is smelling the flowers.

Sara wącha kwiaty.
(czynność, którą wykonuje w tym momencie)

Sarah smells nice.

Ona ładnie pachnie.
(stan; Sara nie wykonuje żadnej czynności)

Kiedy czasownik wyraża czynność, użycie go w czasie Present Continuous jest możliwe.


present continuous

Present Continuous: użycie

Czasu Present Continuous używamy w wielu sytuacjach, przede wszystkim do wyrażenia tego, co dzieje się teraz.

1. czynność, która dzieje się w czasie mówienia

He’s drinking his coffee while riding his bike.

Pije kawę jadąc na rowerze.

I am doing my homework right now.

Odrabiam teraz pracę domową.

He’s having dinner at the moment.

On je teraz obiad.

They’re playing chess right now.

Oni grają teraz w szachy.

I’m sorry, but Adam is busy at the moment, he’s having breakfast.

Przepraszam, ale Adam jest chwilowo zajęty, je śniadanie.

2. plany dotyczące przyszłości

Present Continuous możemy użyć również, gdy mówimy o naszych planach w przyszłości. Muszą to być jednak plany konkretne – takie, które mamy już ustalone na pewno (na przykład wizyta u lekarza). Present Continuous to czas teraźniejszy, ale jest jednym z wielu sposobów na wyrażanie przyszłości.

I’m meeting Kate tomorrow.

Spotykam się jutro z Kate.
(Spotkanie jest już umówione i jesteśmy na 99% pewni, że do niego dojdzie.)

Anna’s spending her vacation in Italy this year.

W tym roku Anna spędza wakacje we Włoszech.
(Anna prawdopodobnie ma już kupione bilety lotnicze i zarezerwowany hotel – stąd prawie stuprocentowa pewność, że pojedzie na wakacje.)

Adam and Kate are getting married this year.

Adam i Kate pobieraja się w tym roku.
(Adam i Kate zaplanowali, że w tym roku wezmą ślub i jest to niemal pewne.)

Więcej o wykorzystaniu tego czasu do mówienia o przyszłości w artykule Present Continuous for future.

3. powtarzające się, denerwujące zachowania

Czasu Present Continuous używamy również w przypadku, gdy narzekamy na czyjeś przyzwyczajenia czy powtarzające się zachowania, które nas denerwują. Używamy do tego jeszcze słówka always.

She’s always spending so much time in the bathroom!

Ona zawsze spędza tyle czasu w łazience!

He’s always talking about himself!

On zawsze gada o sobie!

I’m always forgetting my keys.

Zawsze zapominam kluczy!

Używamy tego czasu, aby pokazać, że dane zachowanie nas denerwuje. Jeśli chcemy po prostu stwierdzić fakt wystarczy użyć Present Simple:

She always spends a lot of time in the bathroom.

Ona zawsze spędza sporo czasu w łazience.

He always talks about himself.

On zawsze gada o sobie.

4. trwające dłuższe czynności

Present Continuous używamy, aby opisać trwającą czynność, która nie będzie zakończona przez jakiś czas.

We are studying French literature this semester.

Analizujemy francuską literaturę w tym semestrze.

I’m not eating enough fruits and vegetables lately.

Ostatnio nie jem wystarczająco owoców i warzyw.

5. tymczasowe sytuacje

Czasu Present Continuous używamy do opisu sytuacji, które są tylko tymczasowe.

I’m staying in the hotel at the moment.

W tej chwili mieszkam w hotelu.

I’m working part-time during summer break.

Pracuję dorywczo podczas wakacyjnej przerwy.

6. zmiany

Present Continuous używamy, aby opisać coś, co się zmienia z upływem czasu.

The kids are growing fast.

Dzieci rosną tak szybko.

I’m getting better at my job.

Staje się coraz lepszy w wykonywaniu mojej pracy.


present continuous

Present Continuous: przykładowe zdania

She’s smiling because she’s going to the fair.

Ona się uśmiecha, bo jedzie na festyn.

Why aren’t you drinking your coffee? Don’t you like it?

Dlaczego nie pijesz swojej kawy? Nie smakuje ci?

My mother is planning a trip to Greece this year. She is visiting some friends there.

Moja mama planuje wycieczkę do Grecji w tym roku. Odwiedzi tam znajomych.

There is no way I’m agreeing to this!

Nie ma mowy, żebym się na to zgodził/a!

Thomas is having a meeting with the board right now. Don’t disturb him.

Thomas ma teraz spotkanie z zarządem. Nie przeszkadzaj mu.

Are you having trouble breathing?

Czy masz problemy z oddychaniem?

Adam is sleeping. Can I take a message?

Adam śpi. Czy mogę coś przekazać?

I’m always mixing up the dosages of my meds.

Zawsze mylą mi się dawki leków.

Are you thinking about moving to another country?

Czy zastanawiasz się nad przeprowadzką do innego kraju?

I’m not taking the job offer. I don’t want to change jobs just yet.

Nie przyjmę tej oferty pracy. Nie chcę jeszcze zmieniać miejsca pracy.

They’re buying a new car.

Kupują nowy samochód.

I’m never talking to her again.

Nigdy więcej nie będę z nią rozmawiać!

Adam is always showing off!

Adam zawsze się popisuje!

Uwaga!

O innych angielskich czasach teraźniejszych możesz przeczytać w artykule czasy teraźniejsze w języku angielskim.


Present Continuous: ściąga

budowa czasu Present Continuous

przykłady użycia czasu Present Continuous
Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube