Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
opis wakacji po angielsku

Opis wakacji po angielsku

Opis wakacji po angielsku: wstęp

Umiesz opisać swoje wakacje po angielsku? Co robiłeś? Gdzie byłeś? To nic trudnego! Poniżej przedstawiamy przykładowe opisy wakacji po angielsku. Teraz, nie będziesz już mieć problemu z napisaniem opowiadania o wakacjach w języku angielskim. A gdy zmieni się sezon i będziesz chciał opowiedzieć o swoich feriach zimowej sprawdź wpis opis ferii po angielsku.

Czy wiesz, że?

Najbardziej popularnym miejscem na spędzanie wakacji jest oczywiście plaża! Poznaj słownictwo związane z plażą z wpisu at the beach.

Kurs angielskiego dla dzieci ELLA


opis wakacji po angielsku

Opis wakacji po angielsku: Miami i Nowy Jork

My summer vacation was fantastic! In July, my whole family went to the United States. We visited some family in Miami and also flew to see New York. The flight from Warsaw to Miami was quite long. We had a three-hour layover in Amsterdam – that was pretty tiring. In Miami, we stayed at The W hotel. It’s a very luxurious hotel right on the beach. The W not only has a very nice pool and spa, but also has fantastic restaurants. My favorite restaurant was The Dutch – a seafood restaurant with a decent selection of oysters and other seafood. The best part is that you get oysters for half price if you go there at 6:30 p.m. So of course, we went every day!

Moje wakacje były fantastyczne! W lipcu, całą rodziną pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Odwiedziliśmy rodzinę w Miami i polecieliśmy także zwiedzić Nowy Jork. Lot z Warszawy do Miami był dość długi. Mieliśmy trzy godzinną przesiadkę w Amsterdamie – to było dość męczące. W Miami zatrzymaliśmy się w hotelu The W. To bardzo luksusowy hotel na plaży. The W ma nie tylko bardzo ładny basen i spa, ale ma także fantastyczne restauracje. Moja ulubioną była restauracja The Dutch podająca owoce morza, z porządnym wyborem ostryg i innych owoców morza. Najlepsze było to, że ostrygi były za pół ceny jeśli było się tam przez 18:30. Więc oczywiście, chodziliśmy codziennie!

The 4th of July sales were insane!

South Beach in Miami is a very unique place. The art deco buildings on Ocean Drive are iconic. The beach is also beautiful. It has golden-white sand and crystal clear water. In the mornings, we’d spend time relaxing at the beach and in the evenings we’d go for a walk down Lincoln Road. My mom, my sister and I did a lot of shopping! The 4th of July sales were insane! I hope my dad doesn’t get mad when he sees the credit card bill.

South Beach w Miami to wyjątkowe miejsce. Budynki w stylu art deco na ulicy Ocean Drive są kultowe. Plaża także jest piękna. Ma złoto-biały piasek i krystalicznie czysta wodę. Nad ranem spędzaliśmy czas relaksując się na plaży, a wieczorami chodziliśmy na spacer wzdłuż Lincoln Road. Moja mama, siostra i ja zrobiłyśmy sporo zakupów! Wyprzedaże na 4 lipca były obłędne! Mam nadzieję, że tata się nie wkurzy, gdy zobaczy wyciąg z karty kredytowej.

she wanted to go to the Met

After a wonderful week in Miami, we went up to New York. I’ve always wanted to see the Empire State Building and the Statue of Liberty. My sister loves art, so she wanted to go to the Met – the Metropolitan Museum of Art. We visited so many places in New York! We went to Times Square, Central Park and the Bronx Zoo. We also saw the Brooklyn Bridge, Grand Central Station, the 9/11 Memorial. On our last weekend in the United States, we took the car down to the Hamptons. It’s where New Yorkers go to relax. It was really great there. The houses were amazing! I’ve never seen properties like that before. Most of them had pools and tennis courts. Some even had immediate access to the beach!

Po cudownym tygodniu w Miami, polecieliśmy do Nowego Jorku. Zawsze chciałam zobaczyć Empire State Building oraz Statuę Wolności. Moja siostra uwielbia sztukę, więc chciała iść do the Met – Metropolitalne Muzeum Sztuki. Zwiedziliśmy tyle miejsc w Nowym Jorku! Byliśmy na Times Square, w Central Parku, w the Bronx Zoo. Widzieliśmy także Most Brookliński, Grand Central Station, pomnik upamiętniający ofiary 9/11. Podczas naszego ostatniego weekendu w Stanach Zjednoczonych, pojechaliśmy samochodem do Hamptons. To tam nowojorczycy jeżdżą, by się relaksować. Tam było świetnie. Domy były niesamowite! Nigdy wcześniej nie widziałam takich posiadłości. Większość z nich miała baseny i korty tenisowe. Niektóre miały nawet wyjście prosto na plażę!

that wasn’t the end of my vacation

After 2 weeks it was time to go back home. My parents had to go back to work, but that wasn’t the end of my vacation. I spend the next month taking Spanish classes along with my sister. We both love learning languages and we wanted to prepare for our trip to Spain.

Po dwóch tygodniach nadszedł czas powrotu do domu. Moi rodzice musieli wracać do pracy, ale to nie był koniec moich wakacji. Kolejny miesiąc spędziłam na zajęciach hiszpańskiego razem z moją siostrą. Obie uwielbiamy się uczyć języków i chciałyśmy się przygotować do naszej wycieczki do Hiszpanii.

I hope we have a chance to go back to Andalucia one day

In August, my sister and I flew to Spain with our aunt Clarissa. She’s been living in Spain for the past 10 years! Her husband is Spanish. Aunt Clarissa lives in Barcelona, in a beautiful apartment near La Rambla – that’s a very famous street in Barcelona. We spend the whole week sightseeing. Then, aunt Clarissa, her husband Ronaldo, my sister and I all went to the south of Spain to relax on the beach. Andalucia is very different than Catalonia. We had a great time at the beach. Ronaldo taught us how to play damas – which is Spanish for checkers. I hope we have a chance to go back to Andalucia one day, we still want to visit Sevilla and Malaga. We came back home two days before school started, so we didn’t have much time to prepare!

W sierpniu wraz z siostrą poleciałyśmy do Hiszpanii z naszą ciocią Clarissą. Ona mieszka w Hiszpanii od ostatnich 10 lat! Jej mąż jest hiszpanem. Ciocia Clarissa mieszka w Barcelonie, w pięknym mieszkaniu w pobliżu La Rambla – to słynna ulica w Barcelonie. Cały tydzień spędziliśmy na zwiedzaniu. Następnie, ciocia Carissa, jej mąż Ronaldo, moja siostra i ja pojechaliśmy na południe Hiszpanii, by się zrelaksować na plaży. Andaluzja bardzo się różni od Katalonii. Świetnie się bawiliśmy na plaży. Ronaldo nauczył nas grać w damas – tak po hiszpański nazywają się warcaby. Mam nadzieję, że będziemy miały okazję pewnego dnia wrócić do Andaluzji. Nadal chcemy odwiedzić Sevillę i Malagę. Wróciłyśmy do domu dwa dni przed rozpoczęciem szkoły, więc nie miałyśmy zbyt wiele czasu, by się przygotować!

Opis wakacji w domu: przydatne wyrażenia
to visit family  –  odwiedzać rodzinę
to fly to New York  –  polecieć do Nowego Jorku
to have a layover  –  mieć przesiadkę
to stay at a hotel  –  zatrzymać się w hotelu
to relax at the beach  –  relaksować się na plaży
to do shopping  –  zrobić zakupy
to see the Empire State Building  –  zobaczyć Empire State Building
to take Spanish classes  –  chodzić na lekcje hiszpańskiego
to have a great time  –  świetnie się bawić
to play checkers  –  grać w warcaby

opis wakacji po angielsku

Opis wakacji po angielsku: w domu

My summer vacation was very boring. I didn’t go anywhere and I didn’t do anything interesting. I sat at home most of the time playing video games. I really like playing video games and I usually don’t have time to play during the school year. So, this was a perfect opportunity to spend some time in front of the TV.

Moje wakacje były bardzo nudne. Nigdzie nie pojechałem i nie robiłem nic ciekawego. Siedziałem w domu większość czasu grając w gry komputerowe. Bardzo lubię grać w gry komputerowe, a zazwyczaj nie mam czasu grać w ciągu roku szkolnego. Więc, to była świetna okazja, by spędzić trochę czasu przed telewizorem.

One of my favorite video games is The Witcher. It’s called Wiedźmin in Polish and it was made by a Polish company. Another game that I really like is Grand Theft Auto. It’s a classic. I also like old-school games like Tetris or Pacman. I still have an old Gameboy that I sometimes use.

Jedną z moich ulubionych gier na konsolę jest The Witcher. Ta gra nazywa się Wiedźmin po polsku i została wyprodukowana przez polską firmę. Inna gra, którą bardzo lubię to Grand Theft Auto. To klasyk. Lubię także old-schoolowe gry takie jak Tetris czy Pacman. Nadal mam starego Gameboya, którego czasami używam.

I don’t like doing sports or spending time outdoors

I like the way I spent my summer. I don’t like doing sports or spending time outdoors. I don’t have too many friends. I’m more of a loner anyway. Most of my friends are online – the other players. My mother worries that I don’t have any friends, but my dad was the same when he was my age and he turned out just fine!

Podoba mi się sposób w jaki spędziłem wakacje. Nie lubię uprawiać sportów ani spędzać czasu na zewnątrz. Nie mam zbyt wielu znajomych. I tak jestem bardziej typem samotnika. Większość znajomych mam w Internecie – to inni gracze. Moja mama martwi się, że nie mam przyjaciół, ale mój tata był taki sam, gdy był w moim wieku i jakoś wyszedł na ludzi!

Opis wakacji po angielsku: praktyczne wyrażenia
to sit at home  –  siedzieć w domu
to play video games  –  grać w gry komputerowe
to spend time in front of the TV  –  spędzać czas przed telewizorem
to do sports  –  uprawiać sporty
to spend time outdoors  –  spędzać czas na zewnątrz
Platforma online ELLA do nauki angielskiego

opis wakacji po angielsku

Opis wakacji po angielsku: w Grecji

My summer vacation was filled with new experiences. In the beginning of July, I got a job as a waitress at a local restaurant. I worked 8 hours a day, every day. That made me appreciate how hard my parents work. I met a lot of interesting people. I worked there for a month – to earn money for traveling.

Moje wakacje były pełne nowych doświadczeń. Na początku lipca dostałam pracę jako kelnerka w lokalnej restauracji. Pracowałam 8 godzin dziennie, codziennie. To spowodowało, że doceniłam jak ciężko moi rodzice pracują. Poznałam dużo ciekawych ludzi. Pracowałam tam przez miesiąc, żeby zarobić pieniądze na podróżowanie.

We also wanted to go somewhere sunny and warm

In August, I went on a trip around Europe with my best friend, Alex. Our first stop was Frankfurt, Germany. We stayed in Frankfurt for two days. We went to a couple of museums, but we quickly decided that we didn’t want to travel around Europe going from museum to museum. We wanted something a little different. We walked around the city, went to the top of the Main Tower to see the views. We saw the Cathedral and the medieval houses, we tried some local food. Our next stop was Athens in Greece. We found a very cheap flight to Athens from Frankfurt. We also wanted to go somewhere sunny and warm, somewhere where we could relax on the beach.

W sierpniu pojechałam na wycieczkę po Europie z moją najlepszą przyjaciółką, Alex. Pierwszym miejscem, które odwiedziłyśmy był Frankfurt w Niemczech. Zatrzymałyśmy się we Frankfurcie przez dwa dni. Poszłyśmy do kilku muzeów, ale szybko zdecydowałyśmy, że nie chcemy podróżować po Europie chodząc z jednego muzeum do drugiego. Chciałyśmy czegoś innego. Pochodziłyśmy po mieście, wjechałyśmy na górę budynku Main Tower, żeby zobaczyć widoki. Widziałyśmy katedrę i średniowieczne domy, próbowałysmy lokalnego jedzenia. Następnym przystankiem były Ateny w Grecji. Znalazłyśmy bardzo tani lot do Aten z Frankfurty. Chciałyśmy też jechać gdzieś gdzie będzie słonecznie i ciepło, gdzieś gdzie mogłybyśmy się zrelaksować na plaży.

Greek food is delicious!

Athens was fantastic. It’s a beautiful city, filled with architectural gems. We went to the Acropolis, visited the Acropolis Museum. We spend a whole day walking around the area of Glyfada – which is right by the water. We had lunch at a typical Greek tavern – Greek food is delicious! We liked Greece so much that we decided to stay in Greece for a while longer. In the end, instead of traveling around Europe, we visited over 20 Greek islands! It was the best vacation ever!

Ateny były fantastyczne. To piękne miasto, pełne architektonicznych perełek. Poszłyśmy na Akropol, odwiedziłyśmy Muzeum na Akropolu. Spędziłyśmy cały dzień chodząc po dzielnicy Glyfada, która jest tuż nad wodą. Jadłyśmy lunch w typowo greckiej tawernie – Greckie jedzenie jest pyszne! Tak bardzo nam się podobała Grecja, że postanowiłyśmy zostać w Grecji jeszcze trochę dłużej. Koniec końców, zamiast podróżować po Europie, odwiedziłyśmy ponad 20 greckich wysp! To były najlepsze wakacje kiedykolwiek!

Opis wakacji po angielsku: przydatne zwroty
to get a job  –  dostać pracę
to meet new people  –  poznawać nowych ludzi
to earn money  –  zarabiać pieniądze
to go on a trip  –  jechać na wycieczkę
to walk around the city  –  chodzić po mieście
to try the local cuisine  –  wypróbować lokalną kuchnię
to spend the day by the water  –  spędzić dzień nad wodą

opis wakacji po angielsku

Opis wakacji po angielsku: rok w podróży

This was a very special year for me. Instead of taking a two-week vacation, I decided to quit my job altogether and travel around the world. My friends thought that I had lost my mind. On the contrary, I quit my job in order NOT to go insane. My boss was driving me absolutely crazy, I wasn’t earning even half of what I wanted to be earning and I had doubts whether I would ever get a raise or a promotion.

To był wyjątkowy rok dla mnie. Zamiast dwutygodniowych wakacji, postanowiłam rzucić pracę całkowicie i podróżować dookoła świata. Moi przyjaciele myśleli, że postradałam zmysły. Wręcz przeciwnie, rzuciłam pracę właśnie po to by nie zwariować. Mój szef doprowadzał mnie do szału, nie zarabiałam nawet połowy tego co chciałam zarabiać i miałam wątpliwości czy kiedykolwiek dostanę podwyżkę czy awans.

I didn’t want my life to be all about work

One day, when I was working late, I took a look around me. There were about ten people in the office, working overtime. All of them seemed very unhappy. I suddenly realized that I didn’t want my life to be all about work. I wanted to really live, to travel, to meet new people, to discover new cultures. That’s what I really wanted to do! I handed in my resignation the next day.

Pewnego dnia, gdy pracowałam do późna, rozejrzałam się wokół siebie. W biurze około dziesięciu osób pracowało po godzinach. Wszyscy wydawali się bardzo nieszczęśliwi. Nagle zdałam sobie sprawę, że nie chciałam, aby moje życie kręciło się wokół pracy. Chciałam naprawdę żyć, podróżować, poznawać nowe osoby, odkrywać nowe kultury. To chciałam naprawdę robić! Następnego dnia złożyłam wypowiedzenie.

one of my pictures went viral

I rented out my apartment, sold my car and embarked on my journey. Had I known that it would give me such joy, I would’ve done it a lot sooner. My whole life changed. About two months after I left home, I started an Instagram account where I posted pictures from my travels. One day, one of my pictures went viral. Suddenly, I had thousands of followers and companies started offering me money to market their products. That’s how I started earning money. I’ve been traveling for over a year now and I have no intention of going back home, not yet anyway. I have the perfect job and I get to travel all the time. Life couldn’t be better!

Wynajęłam swoje mieszkanie, sprzedałam samochód i wyruszyłam w podróż. Gdybym wiedziała, że przyniesie mi to tyle radości, zrobiłabym to dużo wcześniej. Moje całe życie się zmieniło. Około dwa miesiące po wyjeździe, założyłam konto na Instagramie, gdzie postowałam zdjęcia z moich wypraw. Pewnego dnia, jedno z moich zdjęć zyskało popularność. Nagle, miałam tysiące followersów i firmy zaczęły mi proponować pieniądze, by reklamować ich produkty. W ten sposób zaczęłam zarabiać pieniądze. Podróżuję już od około roku i nie mam zamiaru wracać do domu, jeszcze nie. Mam idealną pracę i mogę podróżować cały czas. Życie nie mogłoby być lepsze!

Opis wakacji po angielsku: praktyczne zwroty
to take a vacation  –  pojechać na wakacje (wziąć urlop)
to quit your job  –  rzucić pracę
to drive someone crazy  –  doprowadzać kogoś do szału
to work overtime  –  pracować po godzinach
to hand in your resignation  –  wręczyć wypowiedzenie
to rent out your apartment  –  wynająć (komuś) mieszkanie
to sell your car  –  sprzedać samochód
to embark on a journey  –  wyruszyć w podróż
to post a picture  –  wypostować zdjęcie
to market a product  –  reklamować produkt
Kurs egzamin ósmoklasisty

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ