Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: renewable energy sources

Odnawialne źródła energii: wstęp

Odnawialne źródła energii (renewable energy sources) to tak zwana green energy, czyli takie źródła energii, które naturalnie występują w przyrodzie oraz ich użytkowanie nie jest szkodliwe dla środowiska (not harmful to the environment). W ostatnich latach z powodu globalnego ocieplenia (global warming), które jest szkodliwe dla środowiska stały się one coraz bardziej istotne. Tylko w okresie jednego roku od 2019 do 2020 z powodu zmian klimatycznych (climate changes) mieliśmy do czynienia z pożarami w lasach Amazonii, pożarami w Australii oraz powodziami. Odnawialne źródła energii zmniejszają zapotrzebowanie na paliwa kopalne (the demand for fossil fuels), a dzięki temu zmniejszają one zanieczyszczenie (pollution) oraz gazy cieplarniane (greenhouse gases), które są emitowane do atmosfery (the atmosphere).

alternative energy sources – alternatywne źródła energii
renewable energy – energia ze źródeł odnawialnych

renewable resources – zasoby odnawialne

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

geothermal energy – energia geotermiczna
hydro energy – energia wodna
solar energy – energia słoneczna
tidal energy – energia pływów morskich

wind energy – energia wiatru

Czy wiesz, że?

Firmy takie jak Google, Facebook czy Apple używają odnawialnych źródeł energiii do zasilania swoich stron. Takie ekologiczne podejście jest nazywane green Internet.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: paliwa kopalne

W języku angielskim określenie paliw kopalnych (fossil fuels) odnosi się bezpośrednio do ich pochodzenia. Miliony lat temu, szczątki roślin (plant remains) i zwierząt zaczęły osadzać się na dnie oceanów (the bottom of the ocean) lub na ziemi powoli tworząc pod wpływem ciśnienia właśnie paliwa kopalne. Największym problemem dla środowiska jest węgiel, który przy spalaniu (combustion) wytwarza bardzo duże ilości dwutlenku węgla (carbon dioxide). Korzystanie z węgla ma bardzo negatywny wpływ na środowisko (a negative impact on the environment), wraz z dwutlenkiem węgla wydzielana jest również siarka (sulfur) i inne szkodliwe substancje (harmful substances). To z kolei przyczynia się do powstania kwaśnego deszczu (acid rain).

chlorofluorocarbons – chlorofluorki
sulphur dioxide – dwutlenek siarki

carbon dioxide – dwutlenek węgla

Rodzaje paliw kopalnych

coal – węgiel
natural gas – gaz ziemny

oil – ropa naftowa

Czy wiesz, że?

Ropa naftowa ma największą gęstość energii więc nawet jej mała ilość produkuje duże ilości energii. Dlatego jest chętnie używana i należy do najczęściej wykorzystywanych źródeł energii na świecie. Zwykle jest wydobywana poprzez wiercenie (drilling) lub szczelinowanie hydrauliczne (hydraulic fracturing). Branża wydobywania ropy jest odpowiedzialna za zanieczyszczenie wody spowodowane wyciekami ropy (oil spills).

drilling – wiercenie
a fracking rig – platforma do szczelinowanie hydraulicznego
hydraulic fracturing (fracking) – szczelinowanie hydrauliczne
an offshore oil rig – morski szyb wiertniczy
oil sands – piaski bitumiczne
an oil spill – wyciek ropy
tar sands – piaski smołowe
tar sands oil – ropa z piasków bitumicznych

odnawialne źródła energii

Dlaczego wcześniej nie korzystano tak chętnie z odnawialnych źródeł energii?

Historycznie, korzystanie z odnawialnych źródeł energii (renewable energy sources) było o wiele bardziej kosztowne (more expensive) niż korzystanie z paliw kopalnych (fossil fuels). Co więcej, często same zasoby są zlokalizowane dalej od miast, a budowanie linii energetycznych (power lines) jest dość kosztowne. Należy też pamiętać, że odnawialne źródła energii nie zawsze są dostępne – w pochmurny dzień słońce chowa się za chmurami, a w bezwietrzny dzień wiatru też po prostu nie ma.

Jednak wzrost popularności odnawialnych źródeł energii ze względu na ceny ropy (oil) oraz gazu (natural gas) spowodował spadek cen ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo zanieczyszczenie środowiska (environmental pollution) przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania mniej szkodliwymi źródłami energii.

Odnawialne źródła energii: zalety

Odnawialne źródła energii są ekologicznym sposobem na otrzymywanie energii ale oprócz tego korzystanie z odnawialnych źródeł energii ma inne zalety takie jak:

zmniejszenie rachunków za prąd,
zwiększenie dostępności energii w rozwijających się krajach (developing countries),
tworzenie miejsc pracy (to create jobs),

sprawianie, że sieć elektryczna jest bardziej wytrzymała (resilient).

Odnawialne źródła energii: rodzaje elektrowni

Większość aspektów życia człowieka jest związana z elektrycznością (electricity) – od energii zasilającej żarówkę (a lightbulb) do nieodłącznych smartfonów. Niemożliwe jest, aby żyć bez elektryczności dlatego tak ważne są elektrownie produkujące energię.

biomass-fuelled power plant – elektrownia biomasowa
fossil-fuel power station – elektrownia węglowa
geothermal power plant – elektrownia geotermalna
hydroelectric power plant – elektrownia wodna
nuclear power plant – elektrownia jądrowa
solar power plant – elektrownia słoneczna

wind farm (wind power station) – elektrownia wiatrowa

Czy wiesz, że?

Już 50% energii w USA jest produkowane z biomasy. Głównym materiałem stosowanym do produkcji tej energii jest drewno i produkty pochodne takie jak papier.


odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: hydropower

Energia wodna (hydropower) to najpopularniejsze źródło odnawialnej energii, dlatego że jest też najstarszą formą produkowania energii. Pierwsze koła wodne (water wheels) wykorzystywane do pozyskiwania energii pojawiły się już w 1 wieku p.n.e w Starożytnym Rzymie. Powstałe wtedy mechanizmy produkowanie energii są nazywane młynami rzymskimi i dały one początek rozwojowi energii wodnej. Choć przypuszcza się, że jeszcze wcześniej powstały koła wodne nazywane tureckimi czy turbinowymi, to nie były one powszechnie stosowane a przez to ich technika nie była rozwijana.

Woda płynąca w rzece dzięki zaporom (dams) i turbinom (turbines) może stać się źródłem energii. Ponad 90% wytworzonej energii wodnej może zostać przekształcone w energię użytkową – to czyni energię wodną najbardziej efektywnym sposobem pozyskiwania energii. Na świecie, niemal 20% energii elektrycznej (electricity) jest wytwarzane przez energię wodną, a w Stanach Zjednoczonych jest to 10%, a w Polsce zaledwie 1.5%. Rekordzistą jest Norwegia, gdzie 99% energii elektrycznej jest produkowane właśnie dzięki wodzie.

W Stanach Zjednoczonych istnieje ogromny potencjał jeśli chodzi o energię wodną. Na ten moment, zaledwie 2400 zapór (dam) jest wykorzystywanych do produkcji energii wodnej, a zapór w USA jest ponad 80 tysięcy. Jednak rząd woli inwestować w energię słoneczną, wiatrową czy geotermalną.

Typy elektrowni wodnych

diversion facility – elektrownia przepływowa
pumped-storage facility – elektrownia szczytowo-pompowa
ROR (run-of-river hydroelectricity) – elektrownia przepływowa

tidal power plant – elektrownia pływowa

Rodzaje turbin

bladeless turbine – turbina talerzowa, bezłopatkowa turbina
cross-flow turbine – turbina przepływowa
Francis turbine – turbina Francisa
impulse turbine – turbina akcyjna
Pelton turbine – turbina Peltona
propeller turbine – turbina śmigłowa

reaction turbine – turbina reakcyjna

Inne słownictwo

centrifugal pump – pompa odśrodkowa
sluice gate – śluza wodna
water wheel – koło wodne

weir (or low head dam) – jaz

Czy wiesz, że?

Turbina Tesli nazywana też turbiną talerzową to specjalna turbina wymyślona przez Nikola Teslę. Zamiast tarcia wykorzystuje adhezję warstwy przyściennej, aby osiągnąć wysoką sprawność zachowując przy tym niewielki ciężar.


odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: solar energy

Energia słoneczna to rodzaj energii pozyskiwanej ze słońca i przetwarzanej na energię cieplną lub elektryczną. Jest ona jednym z osiągalnych źródłem energii z powodu tego, że pochodzi ze słońca, które jest niemal zawsze dostępne. Słońce może dostarczyć tak dużo energii, że codziennie mogłoby pokryć 30-letnie światowe zapotrzebowanie na energię. W tej chwili technologia ma problemy z pozyskiwaniem energii ze słońca np. w pochmurne dni (cloudy days), choć pozyskiwanie energii słonecznej rozwija się w bardzo szybkim tempie. Pojawiają się już specjalne izolacje na panele słoneczne, które mają zbierać energię nawet w mniej słoneczne dni. W tym momencie są trzy główne sposoby eksploatowania energii słonecznej: fotowoltaika (photovoltaics), konwersja fototermiczna oraz wykorzystanie wież słonecznych.

Jedną z głównych barier przed korzystaniem z energii słonecznej był koszt samych paneli słonecznych i ich instalacji. Te koszty jednak, co roku spadają, więc energia słoneczna staje się coraz bardziej dostępna. Energia słoneczna jest tańszym źródłem energii nawet niż gaz ziemny.

absorber area – powierzchnia absorbera
alternating current (AC) – prąd zmienny
ambient temperature – temperatura otoczenia
anti-reflective – antyrefleksyjny
aperture area – powierzchnia apertury
charge controller – regulator ładowania
circuit breaker – wyłącznik automatyczny
coating – powłoka ochronna
conductor – materiał przewodzący prąd
deaerator – odpowietrznik
diffused – rozproszony
direct current (DC) – prąd stały
electrical circuit – obwód elektryczny
evaporative cooling – wyparne chłodzenie
evaporative cooling system – wyparny układ chłodzenia
flat-plate solar collector – płaski kolektor słoneczny
glass cover – szklana osłona
heat pipe – rurka cieplna
input – moc wejściowa
insolation – nasłonecznienie
inverter – falownik
junction box – puszka rozgałęźna
layer – warstwa
meter – miernik, licznik
module – moduł
output – moc wyjściowa
p-n junction – złącze p-n
photovoltaic panel – panel fotowoltaiczny
photovoltaics – fotowoltaika
power grid – sieć energetyczna
semiconductor – półprzewodnik
short circuit – zwarcie
solar absorber – absorber
solar cell – ogniwo słoneczne
solar panels – panele słoneczne
voltage – napięcie

wiring – instalacja elektryczna, okablowanie

to convert sth into sth – przekształcać coś w coś
to detach electrons – separować elektrony

to mount – zamontować

Rodzaje kolektorów słonecznych

evacuated tube collector – kolektor próżniowo-rurowy
high-temperature solar thermal collector – wysokotemperaturowy kolektor słoneczny
low-temperature solar thermal collector – niskotemperaturowy kolektor słoneczny
medium-temperature solar thermal collector – średniotemperaturowy kolektor słoneczny
passive solar heating – pasywne ogrzewanie słoneczne

odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: wind farms

Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii to właśnie energetyka wiatrowa w Polsce cieszy się największym zainteresowaniem. Najlepsze warunki wiatrowe występują na północy kraju oraz w środkowej jego części. Pierwszy wiatrak wiatrowy w Polsce zbudowano w 1991 roku. Z roku na rok wzrasta produkcja energii wiatrowej (choć w 2018 roku nieco spadła).

Mimo, że energetyka wiatrowa jest uznawana za zieloną energię (green energy), nie jest stuprocentowo bezpieczna dla środowiska. Mimo, że jej wytwarzanie nie produkuje zanieczyszczeń (pollution) ani nie przyczynia się do efektu cieplarnianego (global warming), należy zastanowić się nad wpływem farm wiatrowych na środowisko.

Najbardziej poszkodowane są ptaki (birds) i nietoperze (bats), chociaż i tu szuka się rozwiązań (solutions). Przykładowo, odkryto że nietoperze są bardziej aktywne gdy jest mało wiatru, więc jeśli turbiny nie będą się wtedy ruszać, zmniejszymy ilość wypadków z nietoperzami o ponad połowę – a nie wpłynie to szczególnie na produkcję energii elektrycznej (electricity).

horizontal-axis wind turbine – turbiny o poziomej osi obrotu
offshore wind farm – morska farma wiatrowa
turbine – turbina
vertical-axis wind turbine – turbina o pionowej osi obrotu
wind farm – farma wiatrowa
wind park – farma wiatrowa
wind power plant – elektrownia wiatrowa
wind power station – elektrownia wiatrowa
wind turbine – turbina wiatrowa

wirnik – rotor

Synonimy

turbina wiatrowa – silnik wiatrowy – wieża wiatrowa – siłownia wiatrowa – generator wiatrowy

Czy wiesz, że?

Największa turbina wiatrowa (wind turbine) na świecie znajduje się na Hawajach. Ma 66 metrów wysokości, a długość jej skrzydeł ma wielkość boiska futbolowego. Energia wiatrowa uzyskiwana na Hawajach potencjalnie może zapewnić całą potrzebną energię w tym stanie, dlatego Hawaje mają plany, aby całkowicie przejść na odnawialne źródła energii do 2045 roku.


odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: geothermal energy

Energia geotermalna (zwana też energią geotermiczną czy też geotermią) pochodzi z wnętrza ziemi, gdzie kumuluje się ciepło. Jest ona powszechnie dostępna i korzystanie z niej nie szkodzi środowisku naturalnemu. W przeciwieństwie do energii słonecznej czy wiatrowej, jest to stałe źródło energii elektrycznej. Jednak istnieją pewne zagrożenia przy wykorzystywaniu energii geotermalnej a mianowicie – przy próbie pozyskania energii geotermalnej możemy uwolnić (release) szkodliwe gazy (gases) i minerały (minerals) do atmosfery lub do wód głębinowych i powierzchniowych (surface water).


odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: energia jądrowa

Elektrownie jądrowe co prawda nie wydzielają dwutlenku węgla (carbon dioxide) do atmosfery, ale istnieje inny, równie poważny problem z elektrowniami jądrowymi. Paliwo jądrowe (nuclear fuel) po zużyciu jest bardzo radioaktywnej musi być przechowywane w odizolowanym miejscu przez dziesiątki lat. Większość odpadów promieniotwórczych (radioactive waste) trzymanych jest w specjalnych bunkrach pod ziemią. Z doświadczenia wiemy, że nie jest to najbezpieczniejsza metoda wytwarzania energii, gdyż zdarzają się poważne wypadki zagrażające życiu milionów ludzi. Przykładem takich katastrof nuklearnych (nuclear disaster) to chociażby wypadek w elektrowni jądrowej Three Mile Island (1979), wypadek w Czarnobylu (1986) czy wypadek w Fukushimie (2011). Pierwsze dwa wypadki zdarzyły się z winy człowieka (human mistake), natomiast wypadek w Japonii był wynikiem tsunami, podczas którego uszkodzono elektrownię.

industrial chemicals – chemikalia przemysłowe
nuclear accident – wypadek nuklearny
nuclear disaster – katastrofa nuklearna
nuclear energy – energia jądrowa
nuclear fallout – opad nuklearny
nuclear fuel – paliwo jądrowe
radioactive waste – odpady promieniotwórcze
radioactivity – radioaktywność
a uranium mine – kopalnia uranu

odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: strefy kuli ziemskiej

Środowisko dzieli się na poszczególne strefy. Ekosfera to strefa, w której panują warunki umożliwiające życie organizmów żywych (living organisms). Atmosfera to warstwy gazów wokół Ziemi, które pochłaniają promienie ultrafioletowe (to soak up ultraviolet rays), ocieplają temperaturą planety oraz pozwalają na istnienie wody. Biosfera to ta część środowiska, w której żyją organizmy żywe. Hydrosfera to cała woda na planecie, a litosfera to wszelkie skały i gleba (rocks and soil).

the atmosphere – atmosfera
the biosphere – biosfera
the ecosphere – ekosfera
the hydrosphere – hydrosfera
the lithosphere – litosfera

odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: klęski ekologiczne

Zanieczyszczenie środowiska (global pollution) przez człowieka doprowadziło do zmian klimatycznych, a takie zmiany w pogodzie powodują, że występują klęski ekologiczne.

acid rain – kwaśny deszcz
climate change – zmiana klimatyczna
an environmental disaster – katastrofa ekologiczna
global warming – ocieplenie klimatu ziemskiego
the greenhouse effect – efekt cieplarniany
ozone depletion – spadek stężenia ozonu
the ozone hole – dziura ozonowa
a natural disaster – klęska żywiołowa
soil erosion – erozja gleb
weather anomalies – anomalia pogodowe
weather changes – zmiany pogodowe

a wildfire – pożar lasów

Katastrofy ekologiczne (environmental disaster) to tylko część klęsk jakie może występować w przyrodzie, dowiedz się więcej o tym z wpisu klęski żywiołowe po angielsku.


odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: zanieczyszczenie środowiska

Produkcja energii to tylko jedna z form zanieczyszczenia środowiska jakiej dopuszczają się ludzie. Używanie nawozów (fertilizers) do upraw rolnych, spaliny (fumes) produkowane przez samochody oraz wycinanie lasów (deforestation) – to wszystko są działanie, które szkodzą środowisku. Wpływa to szkodliwie na jakość powietrza (air quality) i wody (water quality).

air pollution – zanieczyszczenie powietrza
air quality – jakość powietrza
contamination – zatrucie
damage – zniszczenie
deforestation – wycinanie lasów
destruction – zniszczenie
environment – środowisko
exhaust gases – spaliny
factory chimney – komin fabryczny
factory emission – emisja zanieczyszczeń przemysłowych
fertilizers – nawozy
forest destruction – niszczenie lasów
fumes – spaliny
killer air – śmiercionośne powietrze
methane pollution – zanieczyszczenie metanem
pesticides – środki owadobójcze
pollutants – środki zatruwające środowisko
pollution – zanieczyszczenie
rising sea levels – podnoszący się poziom mórz
smog – smog
smokestack (AmE) – komin fabryczny
toxic fumes – wyziewy trujące
ultraviolet rays – promienie ultrafioletowe
water pollution – zanieczyszczenie wody

water quality – jakość wody

to damage – zniszczyć
to destroy – zniszczyć
to emit – emitować
to endanger – narażać na niebezpieczeństwo
to give off – wydzielać
to poison – zatruwać
to pollute – zanieczyszczać
to release – wydzielać
to threaten – zagrażać

odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii: przymiotniki

Oto przymiotniki przydatne w rozmowach o środowisku i ekologii.

at serious risk – narażony na poważne ryzyko
biodegradable – rozkładalny biologicznie
developed – rozwinięty
developing – rozwijający się
dying – ginący
eco-friendly – przyjazny dla środowiska
environmental – środowiskowy
global (problem) – światowy (problem)
green – “zielony”
harmful – szkodliwy
harmless – nieszkodliwy
in danger – w niebezpieczeństwie
overpopulated – przeludniony
polluted – zatruty/zanieczyszczony
pure – nieskażony
radioactive – radioaktywny
rare (species) – rzadki (gatunek)
renewable – odnawialny
sustainable – wytrzymały
under threat – zagrożony

wasteful – rozrzutny

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube