Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Have something done

Have something done

Have something done

Have something done pozwala nam powiedzieć, że ktoś coś dla kogoś robi. Oznacza to, że podmiot tego zdania sprawił, że jakaś czynność nastąpiła, ale sam jej nie wykonał. Konstrukcja have something done podkreśla wykonywaną czynność, raczej niż osobę, która ją wykonuje.

osoba + have + rzeczownik + III forma czasownika

I have my car washed once a week.

I wash my car once a week.
Myję mój samochód raz w tygodniu.

(JA myję mój samochód)

I have my car washed once a week.
Myję mój samochód raz w tygodniu.

(KTOŚ myje mój samochód za mnie np. w myjni)

W języku polskim nie ma konstrukcji odpowiadającej have something done, stąd mogą się pojawić spore różnice w tłumaczeniach.

I have my car washed every week.Myją mi samochód co tydzień.
Mam myty samochód co tydzień.
(obsługa) myje mi samochód co tydzień.
Myję samochód co tydzień.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


Konstrukcja have something done: różne czasy

Konstrukcję have something done możemy użyć ze wszystkimi czasami w języku angielskim oraz z niektórymi konstrukcjami. Oto jak możemy używać konstrukcji have something done.

Present SimpleI have my car washed every week.
Myją mi samochód co tydzień.
Present ContinuousI’m having my car washed this week.
tłumaczenie
Present Perfect SimpleI’ve had my car washed.
Umyli mi samochód.
Present Perfect ContinuousI’ve been having my car washed for the past hour.
Myją mi samochód od godziny.
Past SimpleI had my car washed yesterday.
Wczoraj umyto mi samochód.
Past ContinuousI was having my car washed when Tom showed up.
Myto mi samochód, gdy zjawił się Tom.
Past Perfect SimpleI had had my car washed before I left for Boston.
Umyto mi samochód zanim pojechałem/am do Bostonu.
Past Perfect ContinuousI had been having my car washed for a while when the phone rang.
Myto mi samochód przez jakiś czas, kiedy zadzwonił telefon.
Future SimpleI will have my car washed tomorrow.
Jutro umyją mi samochód.
Future ContinuousI will be having my car washed this time tomorrow.
Jutro o tej porze umyją mi samochód.
Future Perfect SimpleI will have had my car washed by tomorrow.
Do jutro umyją mi samochód.
Future Perfect ContinuousI will have been having my car washed for a year by next week.
W przyszłym tygodniu minie rok odkąd zaczęł/emam myć u nich samochód.
Gerund (verb+ing)I enjoy having my car washed.
Lubię mieć myty samochód.
Infinitive (bezokolicznik)I like to have my car washed.
Lubię mieć myty samochód.
Modal Verbs (present)I should have my car washed tomorrow.
Jutro powinni umyć mi samochód.
Modal Verbs (past)I should have had my car washed yesterday.
Powinni byli umyć mój samochód wczoraj.

Have something done

Konstrukcja have something done: przyklady

We are having our apartment renovated right now.

Nasze mieszkanie jest w tej chwili odnawiane.

Adam has had his hair cut twice this week.

Adam dwa razy miał ścięte włosy w tym tygodniu.

I had it delivered right to my door.

Dostarczono mi to do drzwi.

We will have new software installed tomorrow.

Jutro będziemy mieć zainstalowane nowe oprogramowanie.

They were having their apartment cleaned yesterday.

Ich mieszkanie było sprzątane wczoraj.

I should have my tonsils removed.

Powinienem/nnam mieć usunięte migdałki.

We can have our groceries delivered.

Możemy mieć dostarczone zakupy.

My mother had her appendix taken out.

Moja matka miała usunięty wyrostek robaczkowy.

I had my tooth removed yesterday.

Wczoraj miałem/am usunięty ząb.

I have my groceries delivered right to my doorstep.

Moja zakupy są dostarczane pod same drzwi.

Have something done vs czasy Perfect

Have something done może być mylone z czasami Present Perfect i Past Perfect, gdyż używa podobnej (ale nie takiej samej!) konstrukcji have/had + III forma czasownika. Ważne jest, aby wiedzieć na czym polega między nimi różnica, gdyż znaczenie zdania w każdym przypadku jest zupełnie inne. Zdania w konstrukcji have something done od zdań w czasie Perfect możemy rozróżnić dzięki szykowi zdania. W czasach Perfect czasownik w trzeciej formie występuje przed rzeczownikiem. Natomiast w konstrukcji have something done jest na odwrót – najpierw wstawiamy rzeczownik a dopiero potem czasownik w trzeciej formie.

Czas Perfect
osoba + have/had + III forma czasownika + rzeczownik

I had prepared my meal.

Konstrukcja have sth done
osoba + have/had + rzeczownik + III forma czasownika

I had my meal prepared.

I had prepared my meal.

Przygotowałem/am swój posiłek.

I had my meal prepared.

Ktoś przygotował mój posiłek.

Get something done

Konstrukcja get something done ma takie samo znaczenie co have something done, ale jest używana w mniej formalnych sytuacjach.

osoba + get + rzeczownik + III forma czasownika

I get my nails done once a month.

I get my nails done once a month.

Robię sobie paznokcie raz w miesiącu.

We have to get the curtains washed.

Musimy mieć uprane zasłony.

I’ll get my car washed tomorrow.

Jutro umyją mi samochód.


Have something done

Have someone do something

Gdy chcemy powiedzieć, że ktoś zlecił komuś jakaś czynność, wtedy użyjemy konstrukcji have someone do something. Jest to konstrukcja podobna do have something done, ale zaznaczamy w niej komu zlecamy wykonanie danej czynności.

have + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

I have my husband do the dishes in our house.

I have my husband do the dishes in our house.

Na moją prośbę mój mąż myje naczynia w naszym domu.

I’ll have my mother bake the cake.

Poproszę moją matkę, żeby upiekła ciasto.

Have the teacher check it for you.

Niech nauczyciel sprawdzi to dla ciebie.

I’ll just have my husband take out the trash.

Po prostu poproszę mojego męża o wyniesienie śmieci.

get someone to do something

Get someone to do something jest podobne do konstrukcji make someone do something. Używamy jej gdy chcemy powiedzieć, że nie chcemy czegoś zrobić samemu i zlecamy to komuś, kto również niekoniecznie chce to dla nas zrobić. Może to wtedy znaczyć, że musieliśmy komuś zapłacić, żeby to zrobił lub go do tego przekonać. Użycie tej konstrukcji oznacza, że był jakiś problem z wykonaniem danej rzeczy.

get + osoba + to + bezokolicznik

I get my husband to do the dishes in our house.

I get my husband to do the dishes in our house.

Każe mojemu mężowi zmywać naczynia w naszym domu.

Can you get him to stop screaming?

Czy możesz sprawić, żeby przestał krzyczeć?

How can I get my kids to do their homework?

Jak mogę zmusić moje dzieci do odrabiania ich pracy domowej?

I want to get my husband to buy me a new car.
Chcę żeby mój mąż kupił mi nowy samochód.

(ale on nie chce tego zrobić)

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube