Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous: czas teraźniejszy ciągły

Present Perfect Continuous to czas, którego używamy, gdy mówimy o czynnościach rozpoczętych w przeszłości, które trwają do tej chwili lub ich skutki wciąż są obecne. Używając Present Perfect Continuous podkreślamy czas trwania danej czynności.

Uwaga!

W Present Perfect Continuous używamy czasowników z końcówką -ing. Dowiedz się jak tworzymy czasownik-ing z artykułu Present Continuous.

Present Perfect Continuous: konstrukcja zdania twierdzącego

Zdanie twierdzące w Present Perfect Continuous tworzymy przy użyciu have/has been oraz czasownika z końcówką -ing.

Osoba + have/has + been + czasownik-ing + reszta zdania

Adam has been learning English for two years.
I have been waiting here for hours.

Adam has been learning English for two years.

Adam uczy się angielskiego od dwóch lat.

I have been waiting here for hours.

Czekałem/am tu godzinami.

Ważne!

Pamiętajmy, że czasownik has używamy z trzecią osobą liczby pojedynczej, a have z pozostałymi osobami.

I havewe have
you haveyou have
she hasthey have
he has
it has

Przeczytaj artykuł have czy has? aby dowiedzieć się więcej o czasowniku have.


Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous: konstrukcja zaprzeczenia

Zaprzeczenia w Present Perfect Continuous tworzymy z pomocą słowa not, które wstawiamy między have/has a been.

Osoba + have/has + not + been + czasownik-ing + reszta zdania

He has not been exercising lately.
I have not been taking my vitamins. I’m sorry.

He has not been exercising lately.

On nie ćwiczy ostatnio.

I have not been taking my vitamins. I’m sorry.

Nie biorę moich witamin. Przepraszam.

Skróty w Present Perfect Continuous

Formę skróconą w Present Perfect Continuous tworzy się poprzez połączenie have/has z osobą.

I have been = I’ve beenwe have been = we’ve been
you have been = you’ve beenyou have been = you’ve been
she has been = she’s beenthey have been = they’ve been
he has been = he’s been
it has been = it’s been

Natomiast skróty w przeczeniach tworzymy poprzez połączenia have/has z not.

I have been + not = I haven’t beenwe have been + not = we haven’t been
you have been + not = you haven’t beenyou have been + not = you haven’t been
she has been + not = she hasn’t beenthey have been + not = they haven’t been
he has been + not = he hasn’t been
it has been + not = it hasn’t been

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous: konstrukcja pytania

Pytania w Present Perfect Continuous tworzymy przez wstawienie na początek zdania have/has.

Have/has + osoba + been + czasownik-ing + reszta zdania

Have you been standing in the rain all this time?
Has she been working all day?

Have you been standing in the rain all this time?

Czy stałeś/aś w deszczu przez cały ten czas?

Has she been working all day?

Czy ona pracowała przez cały dzień?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania możemy udzielać krótkich odpowiedzi z użyciem Yes + osoba + have/has (tylko pełna forma have), gdy chcemy udzielić twierdzącej odpowiedzi oraz No + osoba + hasn’t/haven’t, gdy chcemy udzielić negatywnej odpowiedzi.

Have you been working all day?
Yes, I have.
Yes, I haven’t.
No, I haven’t.
No, I have.

Pytania z Wh-

W Present Perfect Continuous możemy tworzyć pytania z tak zwanymi słówkami pytającymi takimi jak: how, what, why, where, when etc. Wystarczy na początek zdania po inwersji wstawić wybrane słówko pytające.

How long have you been waiting here?

Jak długo tutaj czekasz?

How long have you been learning Greek?

Jak długo uczysz się greckiego?

Pytania z zaprzeczeniem

Gdy chcemy się czegoś upewnić możemy zastosować pytanie z zaprzeczeniem. Wystarczy, że w konstrukcji pytania zamienimy have/has na haven’t/hasn’t.

Haven’t you been working all day?

Czy ty przypadkiem nie pracowałeś/aś cały dzień?

Hasn’t she been playing piano since elementary school?

Czy ona przypadkiem nie grała na pianinie od szkoły podstawowej?


Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous: charakterystyczne słowa

W zdaniach w czasie Present Perfect Continuous zwykle pojawiają się okoliczniki czasu takie jak recently, lately, for i since.

for – przez

We’ve been waiting in line for about an hour.

Czekamy w kolejce od jakieś godziny.

Adam has been working for the same company for 10 years!

Adam pracuje dla tej samej firmy od dziesięciu lat!

since – od

Adam has been studying in Boston since last September.

Adam uczy się w Bostonie od poprzedniego września.

Emily has been trying to lose weight since last year.

Emily próbuje stracić na wadze od zeszłego roku.

recently, lately – ostatnio

I’ve been studying a lot lately.

Ostatnio dużo się uczę.

I’ve been having trouble breathing recently.

Ostatnio mam problemy z oddychaniem.


Present Perfect Continuous: użycie

Present Perfect Continuous używamy, gdy:

1. mówimy o czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal

It’s been snowing for over three days now.

Śnieg pada już od ponad trzech dni.

She’s been complaining all morning.

Narzeka cały ranek.

2. mówimy o czynności rozpoczętej w przeszłości, która się zakończyła ale jej skutki wciąż są odczuwalne

Adam looks good. I can tell he’s been working out lately.

Adam dobrze wygląda. Widać, że ostatnio ćwiczył.

My teeth are really white. I’ve been brushing them after every meal.

Moje zęby są naprawdę białe. Myje po każdym posiłku.


Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous vs Present Perfect

Czasy Present Perfect Continuous i Present Perfect mają podobne zastosowanie – są używane do mówienia o przeszłych czynnościach, których skutki wpływają na teraźniejszość. Różnica między nimi polega na tym, że w czasie Present Perfect Continuous podkreślamy czas trwania danej czynności. Natomiast w Present Perfect ważny jest rezultat danej czynności.

She’s called her five times today. (Present Perfect)

Zadzwoniła do niej dzisiaj pięć razy.

She’s been calling her since morning. (Present Perfect Continuous)

Dzwoniła do niej od rana.

Ponadto Present Perfect Continuous stosujemy, gdy mówimy o nieskończonych czynnościach, a Present Perfect, gdy opisujemy zakończone czynności.

They’ve painted their room. (Present Perfect)

Pomalowali swój pokój. (skończyli malować)

They’ve been painting their room. (Present Perfect Continuous)

Malują swój pokój. (mogą jeszcze malować)

Szczegółowe porównanie tych dwóch czasów można znaleźć we wpisie Present Perfect vs Present Perfect Continuous.


Present Perfect Continuous

Przykładowe zdania w Present Perfect Continuous

You haven’t done the laundry or cooked dinner. What have you been doing all day?

Nie zrobiłeś/aś prania ani nie ugotowałeś/aś kolacji. Co robiłeś/aś cały dzień?

How much time has this been going on?

Jak długo to trwało?

I’ve been trying to figure this out for hours!

Starałem/am się rozgryźć to godzinami!

We’ve been eating out a lot lately.

Ostatnio często jemy poza domem.

She’s been practicing the piano a lot lately.

Ostatnio dużo ćwiczyła grę na pianinie.

Tom has been having these migraines recently.

Ostatnio Tom ma migreny.

Did you know they’ve been living in a basement?

Czy wiedziałeś/aś, że mieszkali w piwnicy?

I’ve been trying to reach you since last night.

Starałem/am skontaktować się z tobą od zeszłej nocy.

I’m exhausted. I’ve been running errands all day.

Jestem wykończony/a. Załatwiałem/am różne sprawy cały dzień.

I’m sorry I haven’t been in touch lately but I’ve been working really long hours.

Przepraszam, że ostatnio nie utrzymywałem/am kontaktu, ale siedziałem/am długo w pracy.

I haven’t been studying at all lately.

Ostatnio wcale się nie uczyłem.

Czasy angielskie

Przeczytaj o innych czasach Present w artykule czasy teraźniejsze w języku angielskim.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube