Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Future Simple

Future Simple

Future Simple: czas przyszły

Future Simple to czas przyszły prosty. Używamy go, gdy mówimy o planach na przyszłość, co do których nie mamy pewności, że się spełnią. Future Simple stosujemy, gdy składamy obietnice, oferujemy pomoc czy wyrażamy nasze przypuszczenia.

Future Simple: konstrukcja zdania twierdzącego

Zdania twierdzące w czasie Future Simple tworzymy poprzez wstawienie will przed główny czasownik w pierwszej formie.

Osoba + will + czasownik + reszta zdania

Adam will move to Boston.
I will call you.

Adam will move to Boston.

Adam przeprowadzi się do Bostonu.

I will call you.

Zadzwonię do ciebie.

Odmiana will

Czasownik will jest czasownikiem modalnym co znaczy, że ma zawsze tę samą formę, niezależnie od osoby.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


Future Simple

Future Simple: konstrukcja zaprzeczenia

W Future Simple przeczenia tworzymy poprzez dodanie słowa not.

Osoba + will + not + czasownik + reszta zdania

Adam will not move to Boston.
I will not call you.

Adam will not move to Boston.

Adam nie przeprowadzi się do Bostonu.

I will not call you.

Nie zadzwonię do ciebie.

Future Simple: skróty

Skróty w Future Simple tworzymy przez połączenie osoby z will.

I will – I’llwe will – we’ll
you will – you’llyou will – you’ll
he – he’llthey will – they’ll
she will – she’ll
it will – it’ll

A w przeczeniu formy skrócone tworzymy poprzez połączenie will + not.

I will + not = I won’twe will + not = we won’t
you will + not = you won’t you will + not = you won’t
he will + not – he won’tthey will + not = they won’t
she will + not = she won’t
it will + not = it won’t

Future Simple

Future Simple: konstrukcja pytania

W Future Simple pytania tworzymy przez inwersję, czyli zmieniamy szyk zdania. Najpierw wstawiamy will, a następnie osobę.

Will + osoba + czasownik + reszta zdania

Will Adam move to Boston?
Will you call me?

Will Adam move to Boston?

Czy Adam przeprowadzi się do Bostonu?

Will you call me?

Zadzwonisz do mnie?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania w Future Simple możemy odpowiadać używając krótkich odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej używamy konstrukcji Yes + osoba + will (NIE używamy will w skróconej formie). A w wypadku odpowiedz przeczącej używamy No + osoba + won’t.

Will you call me?
Yes, I will.
Yes, I won’t.
Yes, I’ll.
No, I won’t.
No, I will.
No, I’ll.

Pytania wh-

Do zadania pytania wymagającego bardziej rozbudowanej odpowiedzi użyjemy słówek pytających: what, why, how etc. Wstawiamy je przed will.

What will you do?

Co zrobisz?

When will Adam move to Boston?

Kiedy Adam przeprowadzi się do Bostonu?

Pytania z zaprzeczeniem

W czasie Future Simple możemy zadać pytanie z zaprzeczeniem w wypadku, gdy znamy odpowiedź ale chcemy się jej upewnić. Wtedy tworzymy pytanie poprzez inwersję, ale zamiast will wstawiamy won’t.

Won’t you call me?

Czy ty przypadkiem do mnie nie zadzwonisz?

Won’t Adam move to Boston?

Czy Adam przypadkiem nie przeprowadza się do Bostonu?


Will vs shall

Shall to czasownik modalny stosowany w czasie przyszłym. Tradycyjnie jest używany zamiast will w pierwszej osobie (I, we), gdy stwierdzamy jakiś fakt.

I shall be in New York at 6 o’clock.

She will be in New York at 6 o’clock.

Natomiast, gdy wygłaszamy swoją opinię lub składamy jakąś obietnicę wtedy używamy will z pierwszą osobą a shall z pozostałymi osobami.

I will do everything in my power to be in New York at 6 o’clock.

She shall do everything in her power to be in New York at 6 o’clock.

Jednak w praktyce słowo shall jest rzadko używane – zwłaszcza w amerykańskim angielskim. W brytyjskim angielskim najczęściej jest stosowane do zadania pytania czy złożenia propozycji.

Shall I give you a ride back?

Shall we go back?


Future Simple

Future Simple: charakterystyczne słowa i wyrażenia

Czas Future Simple możemy poznać po pewnych charakterystycznych słowach i wyrażeniach, których często używamy w tym czasie.

at 5 o’clock – o piątej

I will arrive at 6 o’clock.

Dotrę o szóstej.

We will be there at 3 o’clock.

Będziemy tam o trzeciej.

tomorrow / the day after tomorrow – jutro / pojutrze

Will you come back tomorrow?

Czy wrócisz jutro?

I will finish work the day after tomorrow.

Skończę pracę pojutrze.

next week / next month/ next year – w przyszłym tygodniu/ w przyszłym miesiącu / w przyszłym roku

I think I will see him next week.

Myślę, że zobaczę go w przyszłym tygodniu.

Mark will change jobs next year.

Mark zmieni pracę w przyszłym roku.

in 3 minutes/ in 2 days/ in 4 months – za trzy minuty / za dwa dni / za cztery miesiące

She will be there in 5 minutes.

Będzie za pięć minut.

Party will take place in 4 days.

Impreza odbędzie się za cztery dni.

in the near future / in the nearest future – wkrótce, w niedalekiej przyszłości

The house will be remodeled in the near future.

Dom będzie przebudowany w najbliższej przyszłości.

There will be a theme park here in the nearest future.

Wkrótce będzie tu park rozrywki.

later – później

I will see you later.

Do zobaczenia później.

She will come back home later than usual.

Wróci do domu później niż zwykle.

probably – prawdopodobnie

Tomorrow will probably rain.

Prawdopodobnie jutro będzie padać.

She will probably meet with him.

Prawdopodobnie spotka się z nim.

I expect – sądzę, że; spodziewam się

I expect I will gain weight after this trip.

Sądzę, że przytyje po tej wycieczce.

She doesn’t know the way so I expect she will get lost.

Nie zna drogi więc spodziewam się, że się zgubi.

I’m sure – jestem pewny/a

I’m sure I will win.

Jestem pewny/a, że wygram.

I’m sure Adam will make a great cake.

Jestem pewny/a, że Adam upiecze świetne ciasto.

I think – myślę, że

I think she will flunk her exam.

Myślę, że ona obleje swój egzamin.

I think they will be late.

Myślę, że się spóźnią.

I wonder – zastanawiam się

I wonder if I will make it on time.

Zastanawiam się czy zdążę na czas.

I wonder what will happen to them.

Zastanawiam się co się z nimi stanie.

I hope – mam nadzieję

I hope she won’t buy too many shoes.

Mam nadzieję, że nie kupi zbyt wielu butów.

I hope Greg will play in this match.

Mam nadzieję, że Greg zagra w tym meczu.

Zdania okolicznikowe czasu

W czasie Future Simple nie używamy wyrażeń czasowych takich jak: when, before, after, be the time etc. W takich wypadkach używamy Present Simple.

As soon as she will come back we will go to the movies.

As soon as she comes back we will go to the movies.


Future Simple

Future simple: użycie

Future Simple użyjemy, gdy:

1. składamy obietnicę

I promise I will take care of the dog.

Obiecuję, że zajmę się psem.

We will finish before 5 p.m.

Skończymy przed siedemnastą.

2. wyrażamy prośbę

Will you help me?

Pomożesz mi?

Will you walk my dog while I’m away?

Czy wyprowadzisz mojego psa na spacer, kiedy mnie nie będzie?

3. składamy propozycję

I will make you tea, if you want to.

Zrobię ci herbaty jeśli chcesz.

I will help you with this report.

Pomogę ci z tym raportem.

4. ogłaszamy nasze decyzję lub plany w chwili w której je podejmujemy

I think I will go with you.

Myślę, że pójdę z wami.

I will write a book about horses.

Napiszę książkę o koniach.

5. mówimy o naszych przewidywaniach lub przypuszczeniach

I think tomorrow will be sunny.

Myślę, że jutro będzie słonecznie.

I’m pretty sure I will win the lottery.

Jestem całkiem pewny/a, że wygram na loterii.

6. w pierwszym okresie warunkowym

If we lose the bet, we will pay him 15$.

Jeśli przegramy zakład, zapłacimy mu 15$.

Adam will come to the party if Susan is there.

Adam przyjdzie na imprezę jeśli Susan tam będzie.

Future Simple: konstrukcja going to

W czasie przyszłym możemy użyć konstrukcji going to. Używamy jej w przypadku, gdy mówimy o planach i zamiarach na przyszłość, które poczyniliśmy wcześniej. Oraz gdy wyrażamy nasze przypuszczenia, zwłaszcza jeśli mamy jakieś dowody na ich poparcie.

I’m going to be a doctor when I grow up.

Będę lekarzem, gdy dorosnę.

It’s starting to get really cold. I think it’s going to snow in the evening.

Zaczyna się robić naprawdę zimno. Myślę, że wieczorem będzie padać śnieg.


Future Simple

Future simple: przykładowe zdania

I will sing a song if you sing with me.

Zaśpiewam piosenkę jeśli zaśpiewasz ze mną.

Will we win tomorrow’s match?

Czy wygramy jutrzejszy mecz?

She won’t stop talking!

Ona nie przestaje mówić.

Adam and Susan will come at 5 o’clock.

Adam i Susan przyjdą o piątej.

Will kids be alright by themselves?

Czy dzieci same sobie poradzą?

My brother won’t help me with my homework.

Mój brat nie pomoże mi z moją pracą domową.

You won’t know for sure until you see it with your own eyes.

Nie będziesz wiedzieć na pewno dopóki nie zobaczysz tego na własne oczy.

Will you come to the party?

Czy oni przyjdą na imprezę.

I think I will get chocolate ice cream.

Myślę, że wezmę czekoladowe lody.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube