ZALOGUJ SIĘ
ELLA
email po angielsku

Jak napisać mail po angielsku

Jak napisać mail po angielsku

Email po angielsku to jedno z praktycznych zastosowań języka angielskiego, które przydaje się w życiu codziennym. Umiejętność napisania maila po angielsku jest kluczowa w kontaktach biznesowych. Powinniśmy jednak umieć napisać również nieformalnego maila, na przykład do znajomych, którzy mówią po angielsku. Email po angielsku ma określoną strukturę i zwroty, które należy zapamiętać. Kiedy już przyswoimy sobie zwroty używane w mailu, napisanie go nie będzie stanowiło żadnego problemu.


email po angielsku

LIST FORMALNY
(FORMAL LETTER)

Email po angielsku: zwrot do adresata

Maila rozpoczynamy, tak samo jak w języku polskim, od zwrotu do adresata. W zależności od tego do kogo piszemy, używamy odpowiedniego zwrotu.

Dear Sir/Madam – Szanowny Panie/Szanowna Pani

Oficjalny zwrot używany w mailach formalnych

To whom it may concern – dosł. „do tego, kogo może to dotyczyć”

Tego formalnego zwrotu używamy, gdy nie znamy adresata, lub adresatów jest wielu.

Oprócz tego możemy używać takich zwrotów jak:

Dear Mr. – kiedy adresatem jest mężczyzna

Dear Mrs. – kiedy adresatką jest kobieta (zamężna)

Dear Ms. – kiedy adresatką jest kobieta (zamężna lub niezamężna)

Dear Miss – kiedy adresatką jest niezamężna kobieta

Uwaga!

Pamiętajmy, że zwłaszcza w formalnym mailu ważne jest, żeby nie wysyłać maili bez tematu. Temat maila powinien krótko opisywać to, o czym mamy zamiar napisać. Nadanie odpowiedniego tematu mailowi sprawi, że zostaniemy przez adresata potraktowani poważnie, być może nawet wcześniej uzyskamy odpowiedź. Należy pamiętać, że nasz adresat prawdopodobnie dostaje setki maili dziennie, tak więc widząc mail bez tematu, możliwe że po prostu go zignoruje.

Przykładowe tematy maili:

Today’s meeting cancellation – Odwołanie dzisiejszego spotkania

Temat jest dokładnie sprecyzowany, określa o czym będzie wiadomość.

Question – Pytanie

Odbiorca widząc takiego maila, nie wie czego może dotyczyć pytanie, które zadajemy w mailu, a więc mniej prawdopodobne jest to, że otworzy naszego maila. Adresat może pomyśleć, że skoro nie potrafiliśmy zadać sobie trudu, żeby doprecyzować pytanie, zapewne nie jest ono aż tak ważne.

Email po angielsku: wstęp

Na początku maila powinniśmy podać powód, dla którego piszemy maila. Możemy się również odnieść do naszej wcześniejszej korespondencji. Zwłaszcza w listach formalnych ważne jest, aby użyć zwrotów grzecznościowych.

I am writing to you with regard to…

Add comment