Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
email po angielsku

Jak napisać e-mail po angielsku

Jak napisać e-mail po angielsku

Email po angielsku to jedno z praktycznych zastosowań języka angielskiego, które przydaje się w życiu codziennym. Umiejętność napisania maila po angielsku jest kluczowa w kontaktach biznesowych. Pisanie wiadomości e-mail różni się od rozmowy telefonicznej. Często umawiamy spotkania biznesowe, wysyłamy zaproszenia na prezentacje biznesowe lub rozmowy kwalifikacyjne właśnie przez maila. Powinniśmy jednak umieć napisać również nieformalnego maila, na przykład do znajomych, którzy mówią po angielsku. Email po angielsku ma określoną strukturę i zwroty, które należy zapamiętać. Kiedy już przyswoimy sobie zwroty używane w mailu, napisanie go nie będzie stanowiło żadnego problemu.

Co znajdziesz w naszym artykule o mailach po angielsku?

Business English? No problem.


email po angielsku

FORMALNY EMAIL (FORMAL EMAIL)

Email po angielsku: temat wiadomości

Pamiętajmy, że zwłaszcza w formalnym mailu ważne jest, żeby nie wysyłać maili bez tematu. Temat maila powinien krótko opisywać to, o czym mamy zamiar napisać. Nadanie odpowiedniego tematu mailowi sprawi, że zostaniemy przez adresata potraktowani poważnie, być może nawet wcześniej uzyskamy odpowiedź. Należy pamiętać, że nasz adresat prawdopodobnie dostaje setki maili dziennie, tak więc widząc mail bez tematu, możliwe że po prostu go zignoruje.

Przykładowe tematy maili:

Today’s meeting cancellation – Odwołanie dzisiejszego spotkania

Temat jest dokładnie sprecyzowany, określa o czym będzie wiadomość.

Question – Pytanie

Odbiorca widząc takiego maila, nie wie czego może dotyczyć pytanie, które zadajemy w mailu, a więc mniej prawdopodobne jest to, że otworzy naszego maila. Adresat może pomyśleć, że skoro nie potrafiliśmy zadać sobie trudu, żeby doprecyzować pytanie, zapewne nie jest ono aż tak ważne.

Email po angielsku: zwrot do adresata

Wiadomość email rozpoczynamy, tak samo jak w języku polskim, od zwrotu do adresata. W zależności od tego do kogo piszemy, używamy odpowiedniego zwrotu grzecznościowego.

Gdy nie znamy imienia i nazwiska adresata

Dear Sir/Madam – Szanowny Panie/Szanowna Pani

Oficjalny zwrot używany w mailach formalnych

To whom it may concern – dosł. „do tego, kogo może to dotyczyć”

Tego formalnego zwrotu używamy, gdy nie znamy adresata, lub adresatów jest wielu.

W przypadku, gdy nie znamy nazwiska naszego adresata możemy również wykorzystać nazwę jego stanowiska.

Dear Customer Service Representative – Szanowny przedstawiciel działu obsługi klienta
Dear Sales Manager – Szanowny dyrektorze sprzedaży

Dear Hiring Manager – Szanowny menedżerze ds. rekrutacji

Gdy znamy nazwisko adresata

Dear Mr. + nazwisko – Szanowny Panie… (kiedy adresatem jest mężczyzna)
Dear Mrs. + nazwisko – Szanowna Pani… (kiedy adresatką jest kobieta zamężna)
Dear Ms. + nazwisko – Szanowna Pani… (kiedy adresatką jest kobieta zamężna lub niezamężna)

Dear Miss + nazwisko – Szanowna Panno… (kiedy adresatką jest kobieta niezamężna)

Email do współpracowników

W języku angielskim nie używamy zwrotów pan/pani, gdy zwracamy się bezpośrednio do naszego rozmówcy. Rozmawiając po angielsku jesteśmy z naszym rozmówca na „ty”. Jeśli chcemy się zwrócić do kogoś z szacunkiem, to używamy zwrotów sir lub ma’am – nie tworzymy zwrotów typu „pan John”.

Good morning, Mr. John

Good morning, sir

Gdy chcemy zaadresować mail do kolegi lub koleżanki z pracy to wystarczy, że po Dear wpiszemy jego/jej imię.

Dear + imię – kiedy adresatem jest kolega/koleżanka z pracy, którego/ą znamy

Dear colleagues – kiedy adresatem jest grupa współpracowników


Email po angielsku: wstęp

Na początku maila czy też listu powinniśmy podać powód, dla którego piszemy danego maila. Jeśli nie znamy adresata naszego maila, ważne jest żebyśmy mu się przedstawili. Natomiast jeśli już byliśmy z nim w kontakcie to możemy się odnieść do naszej wcześniejszej korespondencji.

I hope this email finds you well. – Zwrot grzecznościowy używany na początku maila, można go przetłumaczyć jako „Mam nadzieję, że u Państwa wszystko w porządku”.
My name is John Smith and I represent ELLA Language. – Nazywam się John Smith i reprezentuje ELLA Language.
I am writing to you with regard to… – Piszę do Pana/i w sprawie…
I am writing in connection with… – Piszę w związku z…
I am writing in reference to… – Piszę w nawiązaniu do…
I am writing to you on behalf of… – Piszę do Państwa w imieniu…
I am writing to enquire about… – Piszę, aby zapytać o…

I am contacting you regarding… – Kontaktuje się z Panem/ią w sprawie…

with regard to vs with regards to

Fraza with regard to oznacza odnośnie czegoś. Natomiast with regards to jest niepoprawną formą frazy with regard to.

Nawiązanie do poprzedniego kontaktu

Thank you for your email. – Dziękuję Panu/i za maila.
Thank you for your prompt response. – Dziękuję za szybką odpowiedź.
Thank you for getting back to me. – Dziękuję za odpowiedź.
With reference to your email… – Nawiązując do Pana/i maila…
With regard to your email… – Nawiązując do Pana/i maila…
Following our phone conversation… – W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej…
I am writing in response to… – Piszę w odpowiedzi na…

With reference to our correspondence, I would like to… – Nawiązując do naszej korespondencji, chciał(a)bym…

Kontakt z polecenia

Your name was given to me by… – Otrzymałam Pana/i dane od…

My colleague, Adam Smith, suggested that I write to you concerning… – Mój kolega Adam Smith zasugerował abym napisał/a do Pana/i w sprawie…

Uwaga!

W mailu formalnym nie używamy skrótów typu I’m, don’t, haven’t.


Email po angielsku: rozwinięcie

W rozwinięciu piszemy już o tym, czego dotyczy nasz mail. Mogą to być podziękowania, przekazanie jakiejś informacji, zaproszenie lub przeprosiny.

Email z prośbą (request email)

Pisząc email z prośbą w języku angielskim musimy pamiętać, by używać tak uprzejmych zwrotów, jak tylko się da. Pytania najlepiej zaczynać od Could… lub Would… oraz stosować wyszukane zwroty. List formalny z prośbą piszemy, aby uzyskać informacje lub nakłonić odbiorcę listu do konkretnego działania.

Could you please let me know if… – Czy mogliby Państwo dać nam znać czy…
Would you be so kind as to… – Czy byliby Państwo tak uprzejmi…
I would be (most) grateful if you could… – Był(a)bym wdzięczny/a gdybyście Państwo…
We would appreciate it if you could… – Bylibyśmy wdzięczni gdybyście Państwo mogli…
Could we possibly arrange a meeting? – Czy moglibyśmy może umówić spotkanie?
Would it be possible for you to send me…? – Czy mogliby Państwo wysłać nam…?
You are urgently requested to… – Bardzo proszę Państwa o wysłanie… (bezpośrednio, używane np. gdy ktoś zalega z zapłatą)

We would like to know… – Chcielibyśmy wiedzieć…

Email podający informacje (informative email)

W mailu formalnym powinniśmy umieć przekazać zarówno dobre, jak i złe informacje. Przy podawaniu informacji również należy zadbać, aby styl wypowiedzi był bardzo uprzejmy. Oto typowe zwroty, których użyjemy pisząc list podający informacje.

We are interested in… – Jesteśmy zainteresowani…
We are happy to inform… – Z radością informujemy…
We regret to inform you that… – Z przykrością informujemy, że…
Please be informed that… – Informujemy, iż…
Please be advised that… – Proszę mieć na uwadze…
It might be interesting for you to know that… – Przydatną może się okazać informacja, że…

In reply to your query… – W odpowiedzi na Państwa zapytanie…

Email z przeprosinami (apology email)

W kontaktach biznesowych, czasem może się zdarzyć, że będziemy musieli wystosować email z przeprosinami, na przykład do klienta. Również obowiązuje tu zasada maksymalnej uprzejmości i zwykłe I’m sorry nie wystarczy. Przeprosiny powinny przede wszystkim być szczere i w takiej wiadomości email należy koniecznie wyrazić skruchę.

We would like to apologize for any inconvenience caused. – Chcielibyśmy przeprosić za powstałe niedogodności.
Please accept our apologies for the delay. – Proszę przyjąć nasze przeprosiny za opóźnienie.
I am writing to offer my sincerest apologies. – Piszę, aby wyrazić moje najszczersze przeprosiny.
Please accept our sincerest apology. – Proszę przyjąć nasze najszczersze przeprosiny.
It was not our intention to… – Nie było naszą intencją, żeby…

We will make sure that this won’t happen again. – Upewnijmy się, że taka sytuacja się nie powtórzy.

Email z zażaleniem, skargą (complaint email)

Niestety czasami musimy wyrazić swoje niezadowolenie, ale jednocześnie zrobić to w sposób grzeczny i taktowny. Tu z pomocą przyjdą wyrażenia typowe dla email z zażaleniem czy też email ze skargą.

I am writing to express my dissatisfaction with… – Piszę, żeby wyrazić moje niezadowolenie z powodu…
I regret to say that I’m not fully satisfied with… – Z przykrością stwierdzam, że nie jestem w pełni usatysfakcjonowany/a z…
I would like to draw your attention to… – Chciał(a)bym zwrócić Państwa uwagę na…
I’m writing to express my concern about the fact that… – Piszę, aby wyrazić swoje obawy na temat…
I would be grateful if you could send me a full refund as soon as possible. – Będę wdzięczny/wdzięczna gdybyście mogli Państwo wysłać mi pełny zwrot kosztów tak szybko jak to tylko możliwe.
I feel that you should consider an appropriate refund. – Uważam, że powinniście Państwo rozważyć odpowiedni zwrot kosztów.
We look forward to dealing with this matter with no delay. – Oczekujemy, że zajmą się Państwo tą sprawą bezzwłocznie.

Please note that the goods we ordered have not yet arrived. – Proszę zauważyć, że towar, który zamówiliśmy, jeszcze do nas nie dotarł.

Więcej wyrażeń można znaleźć we wpisie list z zażaleniem po angielsku.

Email z zaproszeniem (invitation email)

Oficjalne zaproszenie powinno być uprzejme, jednak nie zbyt nachalne. Musimy brać pod uwagę, że możliwe jest, że osoba zapraszana nam odmówi. Pisząc email z zaproszeniem możemy użyć następujących fraz:

We would like to invite you to… – Chcielibyśmy Państwa zaprosić na…
Would you like to join us for…? – Czy chcieliby Państwo towarzyszyć nam podczas…?
Would you be so kind as to join me…? – Czy byłby/byłaby Pan/i tak uprzejmy/uprzejma towarzyszyć mi podczas…?

It would be my pleasure if you would… – To byłaby przyjemność gdybyś…

Email po angielsku: zakończenie

W zakończeniu listu powinniśmy podsumować swoją wypowiedź, możemy również poinformować o załącznikach, jeśli przesyłamy je razem z wiadomością.

Informacja o załączniku

Attached please find… – W załączeniu przesyłam…
Please find enclosed… – W załączeniu znajdą Państwo…

I am sending you the documents as an attachment. – Wysyłam Państwu dokumenty jako załącznik.

Uwaga!

List motywacyjny piszemy w pliku tekstowym i wysyłamy go w załączniku. Nie piszemy go bezpośrednio w mailu!

Wyrażenia na zakończenie listu

Should you have any questions, don’t hesitate to contact me. – Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę się ze mną skontaktować.
If you have any questions, please contact me directly. – Jeśli mają Państwo jakieś pytania, proszę kontaktować się ze mną bezpośrednio.
Feel free to contact me if you have any questions. – Proszę się ze mną skontaktować w razie gdyby mieliby Państwo jakieś pytania.
Let me know if you need anything else. – Proszę dać mi znać jeśli jeszcze czegoś Państwo potrzebują.
Please let me know if I can be of assistance. – Proszę dać mi znać czy mogę jakoś pomóc.
We hope you can settle this matter to our satisfaction. – Mam nadzieję, że rozwiążą Państwo tę sprawę z korzyścią dla nas.
I look forward to hearing from you. – Czekam na Państwa odpowiedź.
Thank you in advance. – Z góry dziękuję.
I hope this helps. – Mam nadzieję, że to pomoże.

Please send the documents by EOD. – Proszę przesłać mi dokumenty do końca dnia.

Email po angielsku: akronimy

W mailach biznesowych często można spotkać się z użyciem akronimów. Warto poznać znaczenia tych najbardziej popularnych.

EOD (End of Day) – do końca dnia
ASAP (As Soon As Possible) – jak najszybciej
FYI (For Your Information) – dla twojej wiadomości
NRN (No Reply Necessary) – wiadomość nie wymaga odpowiedzi
PRB (Please Reply By) – proszę odpowiedzieć do (data)
TYT (Take Your Time) – nie śpiesz się

LMK (Let Me Know) – daj mi znać

Email po angielsku: zwrot na zakończenie

Zwrot na końcu maila po angielsku jest bardzo ważny. Wyraża on szacunek do osoby, z która korespondujemy. Niektóre zwroty grzecznościowe rozpoczynające mail należy używać w połączeniu z określonymi zwrotami na zakończenie – na przykład jeśli list rozpoczynamy słowami Dear Sir/Madam to na końcu listu powinniśmy napisać Yours faithfully. W amerykańskim angielskim stosowana jest również forma Yours truly, która w brytyjskim uważana jest za bardziej nieformalną.

Dear Sir/Madam + Yours faithfully – gdy nie znamy naszego adresata to list zaczynamy od Dear Sir/Madam, a kończymy zwrotem Yours faithfully

Dear Mr. Smith + Yours sincerely – gdy znamy naszego adresata to list zaczynamy od Dear + nazwisko, a kończymy zwrotem Yours sincerely

Best – Pozdrawiam
Sincerely – Z poważaniem
Regards – Pozdrawiam
Best regards – Pozdrawiam serdecznie
Thank you – Dziękuję
Warm wishes – Najlepsze życzenia
With gratitude – Z wdzięcznością

Respectfully – Z wyrazami szacunku

Wypróbuj kurs Business English na platformie ELLA


PRZYKŁAD LISTU FORMALNEGO (FORMAL LETTER EXAMPLE)

Dear Mr. Smith,

Thank you so much for drawing our attention to this matter. I would like you to accept my sincerest apologies on behalf of K&J Company.

The comments we receive about our customer service are very important to us. Positive and negative opinions both help us improve. We’re sorry you had to experience poor customer service at our company. We assure you that we have already taken appropriate measures. The employee you wrote a complaint letter about will be sent to additional customer service trainings and will shadow a senior sales clerk to ensure he understands the importance of quality customer service.

Again, please accept our sincerest apologies. Attached please find a 50% discount for all merchandise available in our stores. We hope to see you again!

Yours faithfully,

Adam Johnson
CEO K&J Company


email po angielsku

NIEFORMALNY EMAIL (INFORMAL EMAIL)

W przeciwieństwie do listu formalnego, list nieformalny nie ma aż tak sztywno ustalonych reguł. Wynika to z tego, że jest to list do osoby, którą znamy, nie musimy więc już posługiwać się formalnym językiem i unikać skrótów.

Email po angielsku: zwrot do adresata

W liście nieformalnym piszemy do osoby znajomej, nic więc dziwnego w tym, że zwracamy się do niej/niego po imieniu.

Dear Alex – kiedy adresatem jest ktoś, z kim jesteśmy po imieniu (mail nieformalny)

Hi Alex – zwrot na początku nieformalnego maila do znajomego

Email po angielsku: wstęp

We wstępie powinniśmy napisać, dlaczego zdecydowaliśmy się napisać maila. Możemy również podziękować za poprzednie wiadomości, lub się do nich odnieść. Jeśli długo ze sobą nie korespondowaliśmy, warto wytłumaczyć się, dlaczego nie odzywaliśmy się tak długo.

Thank you for your email. – Dziękuje Ci za maila.
It was good to hear from you again. – Cieszę się, że napisałeś/aś.
I’m sorry that I haven’t written to you for so long. – Przepraszam, że tak dawno się nie odzywałem.
I’m writing to tell you that… – Piszę, aby powiedzieć ci, że…
Many thanks for sending me… – Dzięki za wysłanie mi…

Just thought I’d drop you a line. – Pomyślałem/am, że do ciebie napiszę.

Email po angielsku: rozwinięcie

W rozwinięciu listu nieformalnego możemy napisać dosłownie wszystko, starajmy się jednak nie pisać tylko o sobie, a również zainteresować się osobą, do której piszemy. Uprzejmie będzie spytać co u niej słychać, zaproponować spotkanie czy też zaprosić do siebie.

What have you been up to lately? – Co ostatnio porabiasz?
What’s new? – Co nowego?
I hope things are going well. – Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku.
I was wondering if you could come and see me sometime next week. – Tak sobie myślałem/am, może mógłbyś/mogłabyś przyjechać i się ze mną spotkać w przyszłym tygodniu?
I can’t wait for… – Nie mogę się doczekać…
I’m so excited for… – Cieszę się na…
Would you like to join me? – Czy chciał(a)byś do mnie dołączyć?
I would love to hear about… – Chciał(a)bym usłyszeć o…
It was so kind of you to invite me to… – Bardzo miło z Twojej strony, że zaprosiłeś/zaś mnie na…

What are your plans for the summer? – Jakie są twoje plany na wakacje?

Email po angielsku: zakończenie

W zakończeniu powinny znaleźć się zwroty grzecznościowe. Możemy też wyrazić nadzieję na spotkanie z daną osobą w najbliższej przyszłości lub pozdrowić kogoś.

Give my love to your mom. – Ucałuj ode mnie swoją mamę.
Write back soon. – Napisz niedługo.
Do write back when you have more information. – Napisz, gdy będziesz mieć więcej informacji.
Send me news when you know more. – Napisz, kiedy dowiesz się czegoś więcej.
See you soon! – Do zobaczenia!

Take care! – Trzymaj się!

Email po angielsku: zwrot na zakończenie

Na końcu listu nieformalnego możemy użyć kilku różnych zwrotów.

Yours sincerely – najbardziej popularny zwrot, do osób które znamy, Z szacunkiem
Lots of love – Ściskam
All the best – Wszystkiego dobrego
Kindest regards – Najserdeczniejsze pozdrowienia
Your friend – Twój przyjaciel
Cheers (BrE) – Pozdrowienia
Thanks a bunch – Wielkie dzięki
Chat soon – W kontakcie
Yours truly – Z poważaniem

Many thanks – Wielkie dzięki


PRZYKŁAD LISTU NIEFORMALNEGO (INFORMAL EMAIL EXAMPLE)

Dear Alice,

Sorry I haven’t written for so long. I’ve been really busy lately. How are you? I hope everything’s fine. I am writing to tell you that I’ll be visiting your country soon!

I’m so excited you can’t imagine! I booked a trip to Rome with my boyfriend on 15th July this year. We’re staying in Rome for 5 days. We’re planning to spend most of our time there sightseeing. You know how much we both love taking pictures of world-famous places. I was wondering if you would like to meet up there. We could go sightseeing together. I would really love that. If not, we can visit you in your town. Let me know what you prefer.

How are you doing? Have you finished all your exams? I hope to hear from you as soon as possible. Give my love to your family. See you in a month in Italy!

Lots of love,

Anna

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

4 komentarze

angielski online

Subskrybuj | YouTube