Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
List nieformalny po angielsku

List nieformalny po angielsku

List nieformalny po angielsku: wstęp

List nieformalny po angielsku to w tej chwili rzadko stosowana forma komunikacji. Najczęściej spotkamy się z perspektywą napisania listu przy okazji nauki języka (na przykład na egzaminie PET jest to jedna z form wypowiedzi pisemnych, które trzeba znać) lub jeśli znamy wielbiciela oldschoolowych listów wysyłanych pocztą. List nieformalny piszemy do znajomych i rodziny.

Pocztówka po angielsku

Wysłanie pocztówki jest wciąż popularną metodą przesyłania pozdrowień z wakacji. Sprawdź jak napisać pocztówkę po angielsku.

List nieformalny po angielsku: struktura

Nie ma dokładnych zasad dotyczących pisania listu nieformalnego, tak jak to jest w przypadku listu formalnego po angielsku. Jednak możemy wyodrębnić kilka punktów, które powinny znaleźć się w takim liście.

1. adres (address)

W prawym górnym rogu powinniśmy napisać nasz adres – tak aby osoba do której piszemy na pewno miała adres na który może nam odpisać. Jeśli piszemy do osoby mieszkającej w innym kraju nie zapomnijmy dopisać kraju z którego piszemy.

10 Main Street
New York, NY 10001
United States

2. data (date)

W liście nieformalnym datę zapisujemy pod naszym adresem. Zapis daty może być różny – możemy zapisać datę tylko numerycznie lub użyć dłuższego formatu i zapisać miesiąc słownie.

March 13, 2022
03/13/2022

Daty w języku angielskim

Pamiętajmy, że zapis daty w języku angielskim różni się ze względu na to czy używamy brytyjskiego angielskiego czy amerykańskiego angielskiego. W brytyjskim angielskim datę zapisujemy w kolejności dzień, miesiąc, rok. Natomiast w amerykańskim angielskim piszemy miesiąc, dzień, rok.

13/03/2022 (BrE)

03/13/2022 (AmE)

Więcej szczegółów na temat zapisu dat znajdziemy we wpisie daty po angielsku.

3. pozdrowienie (greeting)

Każdy list, niezależnie od tego czy jest on formalny czy nie, zaczynamy od pozdrowienia osoby do której piszemy. Najczęstszym pozdrowieniem od którego zaczynamy list jest Dear + imię naszego adresata. Pamiętajmy też, aby po imieniu wstawić przecinek!

Dear Adam,

Możemy też użyć w pozdrowieniu czyjegoś nazwiska – jeśli tak się do tej osoby zwracamy. W tym wypadku użyjemy formuły Dear + zwrot grzecznościowy + nazwisko.

Dear Mr. Smith,
Dear Ms. Smith,

Używając zwrotów grzecznościowych należy pamiętać że w brytyjskim angielskim nie używamy kropki po zwrocie grzecznościowym, natomiast w amerykańskim angielskim stawiamy kropkę.

Dear Mr Smith, (BrE)
Dear Ms Smith, (BrE)

Mr. to zwrot grzecznościowy, który używamy w stosunku do mężczyzn. Natomiast w stosunku do kobiet możemy użyć kilku zwrotów: Ms., Mrs., Miss. Użycie poszczególnych zwrotów grzecznościowych w stosunku do kobiet zależy od jej stanu cywilnego. Więcej o różnicach i zasadach stosowania zwrotów grzecznościowych można znaleźć w artykule zwroty grzecznościowe Mr. Mrs. Ms.

4. wprowadzenie (opening)

List nieformalny zaczynamy od krótkiego wprowadzenia. We wprowadzeniu zwykle nie piszemy o głównych powodach naszego listu, a raczej “wymieniamy się grzecznościami”. Możemy zacząć list od pytania o zdrowie, podziękować za poprzedni list albo przeproszenia za opóźnienie w pisaniu odpowiedzi.

Jak zacząć list nieformalny po angielsku?

Hope you’re well. – Mam nadzieję, że u ciebie jest w porządku.
How are the kids? – Jak tam dzieciaki?
How are you? – Jak się masz?
How have you been? – Jak się masz?
How’s life? – Jak tam życie?
I do hope this letter will find you in good health and spirits. – Mam nadzieję, że kiedy ten list do ciebie dojdzie będziesz w dobrym zdrowiu.
I hope you are doing well. – Mam nadzieję, że masz się dobrze.
I hope you’re fine. – Mam nadzieję, że masz się dobrze.
I received your letter yesterday. – Otrzymałem/am twój list wczoraj.
I’ve been really busy recently. – Ostatnio byłem/am bardzo zajęty/a.
It’s great to hear from you. – Miło jest dostać od ciebie wiadomość.
Many thanks for your letter. – Bardzo dziękuję za twój list.
Sorry it’s taken me so long to write back. – Przepraszam, że tyle mi zajęło odpisanie na twój list.
Sorry, I haven’t been in touch. – Przepraszam, że nie utrzymywałam kontaktu.
Thanks for your letter. – Dzięki za twój list.

This letter will probably come as a surprise to you. – Ten list cię prawdopodobnie zaskoczy.

5. główna część listu (body of the letter)

List nieformalny piszemy używając nieformalnych sformułowań takich jak skróty (I’m, can’t) czy kolokwialne wyrażenia takie jak idiomy. Jednakże pamiętajmy, że nie użyjemy takiego samego języka pisząc do naszej babci co pisząc do naszego przyjaciela.

6. zakończenie (conclusion)

W zakończeniu listu podsumowujemy nasz list i kończymy go. Warto jest też zapewnić naszego adresata, że czekamy na jego odpowiedź, tak aby podtrzymać kontakt.

Jak zakończyć list nieformalny po angielsku?

Do write again when you have the time. – Napisz do mnie kiedy będziesz mieć czas.
Give my regards to… – Pozdrów ode mnie…
I can’t wait to hear from you. – Nie mogę się doczekać odpowiedzi.
I hope to hear from you soon. – Nie mogę się doczekać twojej odpowiedzi.
Keep in touch! – Pozostańmy w kontakcie!
Let me know if you need anything. – Daj znać jeśli czegoś potrzebujesz.
Make sure you write soon! – Napisz do mnie wkrótce!
See you soon. – Do zobaczenia!
Take care of yourself! – Dbaj o siebie!

Write back soon! – Napisz do mnie wkrótce!

7. podpis (signature)

W ostatniej części listu zawrzemy krótkie pożegnanie – wystarczy jedno pożegnalne zdanie oraz podpis – tutaj wystarczy wpisać tylko swoje imię, gdyż piszemy do znajomej nam osoby, która raczej zna nasze nazwisko. Możemy wybrać dowolne pożegnanie – w liście nieformalnym nie ma zasad co do użycia poszczególnych wyrażeń. Po zdaniu pożegnalnym stawiamy przecinek, a pod spodem podpisujemy się.

All my love – Buziaki
All the best – Wszystkiego dobrego
Best wishes – Najlepsze życzenia
Hugs – Ściskam
Hugs and kisses – Uściski i buziaczki
Kind regards – Najserdeczniejsze pozdrowienia
Lots of love – Ściskam
Love – Ucałowania
Take care – Trzymaj się

Yours – Twój/Twoja


List nieformalny po angielsku

List nieformalny po angielsku: przydatne wyrażenia

Oto przydatne wyrażenia, które ułatwią nam pisanie listu.

List nieformalny po angielsku: zmiana tematu

Anyway, I was wondering… – W każdym razie zastanawiałem/am się…
Anyway, the reason I’m writing… – W każdy razie piszę z powodu…
By the way, have you heard about… – Przy okazji, czy słyszałeś/aś o…
I thought I’d write to tell you… – Pomyślałem/am, że napiszę, aby ci powiedzieć że…

Tell me about… – Opowiedz mi o…

List nieformalny po angielsku: zaproszenie

How about coming over to my place next month? – Czy przyjdziesz do mnie w przyszłym miesiącu?
I would like to invite you to… – Chciał(a)bym cię zaprosić…
I’m going to the beach next weekend. Why don’t you come along? – Jadę nad morze w przyszły weekend. Może dołączyć do mnie?
If you have not made any plans… perhaps you would like to join me… – Jeśli nie masz innych planów… może chciał(a)byś dołączyć do mnie…

Would you like to join me on a trip to Los Angeles? – Czy wybrał(a)byś się ze mną na wycieczkę do Los Angeles?

Jak zaakceptować lub nie zaakceptować zaproszenia

I am sorry to inform you that… – Przykro mi, że muszę cię poinformować…
I am sorry to say that I will not be able to… – Przykro mi, ale nie będę mógł/mogła…
I would love to attend…. Thank you for inviting me. – Z chęcią wezmę udział w… Dziękuję za zaproszenie.
I’d be glad to join… – Z chęcią wezmę udział…
I’d love to come.. – Z chęcią przyjdę…

Thank you for your invitation. – Dziękuję za zaproszenie.

List nieformalny po angielsku: podziękowanie

How kind of you to… – Jak miło z twojej strony, że…
I am grateful for… – Jestem wdzięczny/a za…
I deeply appreciate… – Jestem wdzięczny/a za…
I want to thank you for… – Chcę ci podziękować za…
Thank you for… – Dziękuję za…

Your gift was incredibly… – Twój prezent był niezwykle…

List nieformalny po angielsku: polecenie czegoś

It may interest you to know that… – Może cię to zainteresuje, że…
You may be amazed by… – Będziesz zaskoczony/a przez…
You may be interested in… – Może jesteś zainteresowany/a w…

You may like to visit… – Może chcesz zobaczyć…


List nieformalny po angielsku: przykład

10 Main Street
New York, NY 10001
United States

March 13, 2022

Dear Avah,

How are you? I’m sorry it’s taken me so long to write back, but I’ve been really busy lately. We’ve been renovating the house and there’s so much work! Though I can’t wait for you to see it!

That’s actually why I’m writing. I wanted to invite you over to Portland for a weekend next month. I hope you can make it! It would be great to catch up. I can’t remember the last time we had a chance to chit-chat.

Let me know as soon as you can.

Love,
Adam


Droga Avah,

Jak się masz? Przepraszam, że odpisanie Ci zajęło mi tyle czasu, ale ostatnio byłem bardzo zajęty. Odnawiamy dom, a jest z tym tyle roboty! Chociaż nie mogę się doczekać kiedy go zobaczysz!

Właśnie z tego powodu piszę. Chciałbym zaprosić Cię w przyszłym miesiącu na weekend do Portland. Mam nadzieję, że uda Ci się przyjechać! Byłoby świetnie gdybyśmy mogli nadrobić zaległości. Nie pamiętam, kiedy ostatnio mieliśmy okazję pogadać.

Daj znać jak tylko będziesz mogła.

Ucałowania,
Adam

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube