Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
zwroty grzecznościowe

Zwroty grzecznościowe
Mr. Mrs. Ms.

Zwroty grzecznościowe Mr. Mrs. Ms.: jak używać

Zwroty grzecznościowe – którego użyć? Mr.? Mrs.? Czy może Ms.? Jak do kogo powinniśmy się zwracać? W jakich sytuacjach stosujemy Mr., Mrs. czy Ms.? Zwrotów grzecznościowych używamy głównie przy korespondencji formalnej przykładowo, gdy piszemy email po angielsku czy też list. Należy zwrócić szczególną uwagę adresując korespondencję do kobiet, gdyż użycie nieodpowiedniego zwrotu grzecznościowego może kogoś urazić.

DO MĘŻCZYZNY

Mr. (czytane: mister) – do mężczyzny żonatego i nieżonatego

DO KOBIETY

Mrs. (czytane: misses) – do kobiety zamężnej
Ms. (czytane: mizz) – do kobiety zamężnej lub niezamężnej
Miss (czytane: miss) – do kobiety niezamężnej

W przypadku, gdy zwracamy się do kobiety najlepiej zawsze używać formy Ms. bo wtedy mamy gwarancję, że się nie pomylimy. Oczywiście po poznaniu jej i jej stanu cywilnego możemy wybrać bardziej odpowiedni zwrot grzecznościowy.

Czy Ms. to skrót od słowa Mrs. lub Miss?

Ms. to nie jest skrót od słowa miss. Chociaż oba zwroty grzecznościowe brzmią podobnie, to jednak stosowane są w innych sytuacjach. Miss używamy w przypadku, gdy zwracamy się do panny, a skrót Ms., gdy nie jesteśmy pewni czy nasza rozmówczyni jest zamężna czy nie.


Czy przy skrótach Mr., Mrs. oraz Ms. stosujemy kropki?

To czy postawimy kropkę przy zwrotach grzecznościowych Mr., Mrs.oraz Ms. zależy od tego, który wariant języka angielskiego wybierzemy: amerykański czy brytyjski. W amerykańskim angielskim stawiamy kropkę przy tych zwrotach grzecznościowych, natomiast w brytyjskim angielskim kropki nie stawiamy.

AMERYKAŃSKI ANGIELSKI Z KROPKĄ

Mr.
Mrs.
Ms.

BRYTYJSKI ANGIELSKI BEZ KROPKI

Mr
Mrs
Ms


Jak bezpośrednio zwrócić się do kogoś czyjego imienia nie znamy?

Jeśli chcemy się do kogoś zwrócić bezpośrednio, a nie znamy jego czy jej imienia ani nazwiska – jak możemy się do nich zwrócić w grzeczny sposób? Raczej nie wypada powiedzieć Hey!. Tutaj posłużymy się wyrażeniami ma’am, miss oraz sir.

DO KOBIETY

Excuse me, ma’am? – Przepraszam panią?
Excuse me, miss? – Przepraszam panią?

Yes, ma’am. – Tak jest proszę pani!

Zapamiętaj!

Zwrot grzecznościowy miss używamy w stosunku do kobiet w podobnym do nas wieku. Natomiast jeśli zwracamy się do osoby wyraźnie od nas starszej lub o wysokiej pozycji, wtedy posługujemy się wyrażeniem ma’am.

DO MĘŻCZYZNY

Excuse me, sir? – Przepraszam pana?
Yes, sir. – Tak jest proszę pana!

zwroty grzecznościowe

Zwrot grzecznościowy Mr.

Mr. oznacza pan. Ten zwrot grzecznościowy jest używany w stosunku do mężczyzn w każdym wieku, bez znaczenia czy jest on żonaty czy nie.

Dear Mr. Smith – Szanowny Panie Smith

Mr. Smith – Pan Smith

This is Mr. Smith. – To jest pan Smith.

Have you met Mr. Smith? – Czy poznałeś/aś pana Smitha?

Smith

Nazwisko Smith jest najpopularniejszym angielskim nazwiskiem. Poznaj też inne popularne angielskie nazwiska.


Zwrot grzecznościowy Mrs.

Zwrotu grzecznościowego Mrs. oznacza pani. Ten skrót użyjemy w przypadku zamężnej kobiety lub wdowy. Czasami, możemy użyć imienia i nazwiska męża, zamiast samej kobiety – zwłaszcza w korespondencji pisemnej i gdy nie znamy imienia żony. Jednak staje się to coraz mniej popularne.

This is for Mrs. John Smith. – To jest dla pani Smith.

Mrs. + nazwisko

Dear Mrs. Smith – Szanowna Pani Smith
Mrs. Smith – Pani Smith
Mrs. Smith is our new neighbor. – Pani Smith to nasza nowa sąsiadka.

Have you met Mrs. Smith? – Czy spotkałeś/aś już panią Smith?

Zwrot grzecznościowy Ms.

Ms. używamy w stosunku do kobiet, kiedy nie chcemy nawiązywać do ich statusu matrymonialnego lub gdy go nie znamy. Możemy go użyty zarówno z nazwiskiem jak i z imieniem i nazwiskiem. Ten zwrot grzecznościowy zyskał popularność w latach 70-tych XX wieku, bo feministki chciały tytuł dla kobiet, który nie miałby konotacji z ich stanem cywilnym.

Dear Ms. Smith – Szanowna Pani Smith

Ms. Smith – Pani Smith

Zwrot grzecznościowy Miss

Jak już wspominaliśmy, zwrotu Miss używamy w przypadku niezamężnej kobiety. Czasami, możemy tego zwrotu również użyć tylko z imieniem danej kobiety – zazwyczaj jest to stosowane zwracając się do dziewczynek raczej niż kobiet.

Miss Agatha Smith is your new teacher. – Pani Agatha Smith jest naszą nową nauczycielką.
Allyshia Francesca Gupta is Miss Califonia 2020. – Allyshia Francesca Gupta jest Miss Kalifornia 2020.
Miss Agatha Dorothy Smith! I told you not to touch the stove! – Pani Agatho Dorothy Smith! Powiedziałem/am, żebyś nie dotykała kuchenki!

Etymologia zwrotów grzecznościowych

Zwrot grzecznościowy Mr. historycznie pochodzi od słowa Master, a Miss oraz Mrs. od słowa Mistress. Jednak te wyrażenia nie zawsze miały takie samo znaczenie jak teraz. Na początku Mrs. było stosowane w przypadku dorosłych kobiet o wysokiej pozycji społecznej bez podziału na mężatki i panny. Zaś miss było używane w stosunku do dziewczynek. Dopiero około XX wieku zaczęto ogólnie stosować Miss wobec panien a Mrs. odnośnie do kobiet zamężnych.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube