Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
list motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku nazywa się cover letter. Ta forma wypowiedzi pisemnej jest bardzo ważna w procesie aplikowania na wymarzone stanowisko. Pracodawcy często wymagają przesłania zarówno CV, jak i właśnie listu. Jak napisać list motywacyjny po angielsku? Czy wygląda on podobnie do listu motywacyjnego po polsku?

Co znajdziesz w tym artykule?


list motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku: co powinien zawierać

W liście motywacyjnym powinniśmy krótko przedstawić siebie i swoje mocne strony. Ma on zachęcić pracodawcę do zatrudnienia właśnie nas. Wielu kandydatów idzie na łatwiznę i kopiuje gotowe wzory listów motywacyjnych z internetu. To świadczy o nich samych – gdy pracodawca widzi taki sam list motywacyjny już któryś raz z kolei, prawdopodobnie nie weźmie takiego kandydata na poważnie. Aby wyróżnić się spośród innych kandydatów i otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną ważne jest napisanie odpowiedniego listu motywacyjnego.

Dobry list motywacyjny nie będzie pasował do każdego stanowiska, na jakie aplikujemy. Przed napisaniem listu motywacyjnego powinniśmy zrobić odpowiedni research – dowiedzieć się nieco o firmie, do której aplikujemy, o osobie do której kierujemy list motywacyjny oraz o wymaganiach dotyczących naszego stanowiska. Nie powinniśmy na przykład używać ogólnego sformułowania Dear Sir/Madam zwracając się do adresata. Pokazuje to jedynie, że nie zadaliśmy sobie wystarczająco trudu, aby sprawdzić do kogo piszemy.

W ofercie pracy znajdziemy cechy i umiejętności, którymi powinien odznaczać się kandydat. W liście motywacyjnym nie wystarczy tylko napisać „jestem sumienny i pracowity”, ponieważ to samo może napisać każda inna osoba starająca się o pracę. Należy poprzeć swoje słowa odpowiednimi przykładami z życia zawodowego. List motywacyjny powinien kończyć się prośbą o kontakt lub o zorganizowanie rozmowy o pracę.

Wypróbuj kurs Business English na platformie ELLA


list motywacyjny po angielsku

Do czego przydaje się list motywacyjny

List motywacyjny po angielsku służy wielu celom. Przede wszystkim pokazuje zaangażowanie kandydata na dane stanowisko – oprócz wysłania CV, daje od siebie coś więcej, co już na początku jest wielkim plusem. W liście motywacyjnym można również zawrzeć dodatkowe informacje, których nie wpisaliśmy do CV, a które uważamy za ważne. Oprócz tego mamy możliwość wyjaśnienia niejasności w CV i zareklamowania samego siebie. List motywacyjny po angielsku jest szczególnie ważny, kiedy wysyłamy CV do firmy, nieprowadzącej obecnie rekrutacji. Być może kogoś zainteresuje nasz list motywacyjny i gdy będzie poszukiwał kogoś na stanowisko, na które aplikowaliśmy, odezwie się do nas.


list motywacyjny po angielsku

List motywacyjny po angielsku: co pisać a czego unikać

Poniżej pokrótce przedstawiamy tzw. do’s and dont’s listu motywacyjnego (co robić, a czego nie)

DO:

Do każdej aplikacji, którą wysyłasz przygotuj spersonalizowany list motywacyjny. W ten sposób od razu pokażesz pracodawcy, że ci zależy. Zawsze pisz do konkretnej osoby.

Zwróć na siebie uwagę pracodawcy. Staraj się przykuć uwagę pracodawcy już w pierwszym akapicie. Jeśli list go/ją zainteresuje, prawdopodobnie przeczyta go do końca.

Staraj się zachować spójność. List motywacyjny po angielsku nie może składać się z pojedynczych zdań niezwiązanych ze sobą. Używaj spójników i słów, które połączą tekst w jedną całość.

Przeczytaj gotowy list kilka razy. Musisz upewnić się, że nie ma w nim żadnych błędów ortograficznych lub interpunkcyjnych. Możesz też dać list bliskiej osobie do przeczytania – bywa, że sami czasem nie widzimy swoich błędów.

Nawiązuj do wymagań pracodawcy. Pokaż, że spełniasz każde z nich i w jaki sposób.

Nie wstydź się wymieniać swoich zalet. W liście motywacyjnym powinniśmy przedstawić się od jak najlepszej strony, a więc nie ma tu miejsca na bycie skromnym. Oczywiście nie należy też przechwalać się za bardzo, gdy nasze słowa nie mają żadnego pokrycia.

Powiedz, dlaczego to właśnie w tej firmie chcesz pracować. Uzasadnij swój wybór, jednak nie przesadzaj. Wymień aspekty, które podobają ci się w danej firmie, ale nie przesadzaj – nadmierne „słodzenie” nie wygląda dobrze w liście motywacyjnym.

Używaj konkretnych liczb. Procenty i liczby zwracają uwagę. Warto więc używać zwrotów typu „Na poprzednim stanowisku zwiększyłem/am sprzedaż o 54%.” zamiast podawać ogólnikowe informacje.

Uwaga!

List motywacyjny piszemy w osobnym pliku tekstowym i wysyłamy go w załączniku maila.

DON’T:

Nie pisz listów dłuższych niż jedna strona A4. Rekruterzy dostają czasami kilkaset CV i listów motywacyjnych, więc szanse na to, że przeczytają list dłuższy niż jedna strona są znikome.

Nie nadużywaj zdań rozpoczynających się od ”I”. Po napisaniu listu, postaraj się przeredagować go w taki sposób, aby uniknąć zdań zaczynających się od ”I”, tam gdzie to możliwe. Wygląda to lepiej stylistycznie i pozwala użyć innych wyszukanych wyrażeń.

Nie pisz w liście pustych haseł bez pokrycia. Postaraj się w jakiś sposób uzasadnić każdą swoją cechę lub kwalifikację.

Nie używaj skrótów. Pamiętaj, że list motywacyjny to list formalny, nie są więc dopuszczalne skróty typu don’t czy aren’t.

Nie używaj tzw. cliches, czyli „przechodzonych” zwrotów. Pamiętaj, że osoba, która czyta twój list wielokrotnie widziała już takie zwroty i staje się to nudne. Wykaż się kreatywnością.

Nie przepisuj informacji z CV. Jeśli chcesz wspomnieć o czymś, co jest już w twoim CV, postaraj się przedstawić tę informację innymi słowami i koniecznie dodaj w jaki sposób dane doświadczenie lub stanowisko pomogło ci w rozwoju.

Pamiętaj!

List kończymy zwrotem Yours faithfully, po czym podpisujemy się.


list motywacyjny po angielsku

Struktura listu motywacyjnego

List motywacyjny to rodzaj listu formalnego. Listy formalne w języku angielskim są pisane w dwóch stylach – block style oraz indented style. W block style wszystko jest wyrównane do lewego marginesu. Natomiast w indented style niektóre elementy znajdują się po prawej stronie. W środowisku biznesowym najczęściej stosuje się block style, dlatego tutaj podajemy strukturę listu block style. W listach motywacyjnych jest dopuszczalne wyśrodkowanie danych nadawcy na górze strony, podobnie do sposobu w jakim te dane są ułożone w CV.

Nadawca

List motywacyjny zaczynamy od podania naszych danych. Imię, nazwisko i dane kontaktowe – numer telefonu i adres email. Podanie adresu jest opcjonalne.

Data

Pod naszymi danymi podajemy datę. Pamiętajmy, że różne kraje anglojęzyczne inaczej zapisują daty. Różnice w zapisach dat można sprawdzić tutaj.

Adresat

Pod datą wpisujemy dane adresata – jeśli znamy dane osoby prowadzącej rekrutację, to podajemy imię i nazwisko tej osoby oraz dane firmy. Jeśli nie wiemy kto prowadzi rekrutację, to podajemy tylko dane firmy – nazwę i adres.

Pozdrowienie

Po wpisaniu wszystkich danych w części nagłówka, przechodzimy do części głównej listu motywacyjnego. List zaczynamy od pozdrowienia osoby do której piszemy list motywacyjny. Jeśli nie znamy tożsamości rekrutera, wtedy możemy użyć jednego z neutralnych płciowo zwrotów grzecznościowych.

Wstęp

W pierwszym akapicie listu podajemy nazwę stanowiska na które aplikujemy. Jeśli list motywacyjny piszemy w block style, pamiętajmy że nowy akapit nie zaczynamy od wcięcia.

Rozwinięcie

Pod wstępem piszemy najdłuższą i najważniejszą część listu. Tutaj podajemy krótkie podsumowanie naszych umiejętności i doświadczenia. Zamiast pisania długich i skomplikowanych zdań, nasze umiejętności możemy zaprezentować również w postaci wypunktowanej listy.

Zakończenie

List kończymy wyrażeniem naszej chęci na osobiste spotkanie na rozmowie kwalifikacyjnej oraz pozdrowieniami. Tutaj można sprawdzić, jak wybrać odpowiednie pozdrowienie na zakończenie listu.

Podpis kandydata

List motywacyjny zakończymy naszym podpisem. Podobnie jak wszystkie inne części listu w block style, podpis również znajduje się po lewej stronie.

Zwroty grzecznościowe w liście motywacyjnym

List motywacyjny powinniśmy zacząć od odpowiedniego powitania. Jeśli w ogłoszeniu o pracę jest podane nazwisko osoby prowadzącej rekrutację, wtedy list powinniśmy zaadresować do tej osoby. Natomiast jeśli nie znajdziemy nazwiska osoby prowadzącej rekrutację, możemy użyć jednego z poniższych powitań.

Dear [imię + nazwisko] – Szanowny/a…
Dear Hiring Manager – Szanowny menedżerze ds. rekrutacji
Dear [nazwa działu do którego aplikujesz] – Szanowny…
Dear Human Resources Manager – Szanowny menedżerze HR
Dear [nazwa firmy] Recruiter – Szanowny rekruterze firmy…

To the [nazwa zespołu do którego aplikujesz] Department – Do działu…

Wstęp

We wstępie listu motywacyjnego powinniśmy napisać na jakie stanowisko aplikujemy i dlaczego. Nie wymieniamy jeszcze dokładnie, jakie mamy umiejętności i kwalifikacje, ale możemy dodać jedno zdanie o tym, że nasze kwalifikacje odpowiadają oczekiwaniom pracodawcy.

Please accept this letter as my enthusiastic application for the position of…

Proszę przyjąć poniższy list jako moją aplikację na stanowisko…

I would like to apply for the position of…

Chciał(a)bym ubiegać się o miejsce na stanowisku…

I am writing to apply for the position of…

Piszę, aby zaaplikować na stanowisko…

I am writing in response to your advertisement…

Piszę w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie…

I am interested in the IT director position, as advertised on Pracuj.pl.

Jestem zainteresowany/a pozycją dyrektora IT zamieszczoną na Pracuj.pl.

Jane Smith let me know about the job offer, and suggested I apply for the position.

Jane Smith powiedziała mi o tej ofercie pracy i zasugerowała, żebym zaaplikował/a.

I believe I would be an excellent fit for the management position.

Uważam, że doskonale pasował(a)bym na stanowisko kierownicze.

My professional qualifications/skills appear to be well suited to your company’s requirements.

Moje zawodowe kwalifikacje/umiejętności wydają się odpowiadać wymaganiom Państwa firmy.

I am looking to transition into…

Chcę zmienić stanowisko/branżę na…

I am very interested in the entry-level position that is available at A&B Company. I recently graduated from the University of Miami and my courses in Computer Science and Data Management have given me a solid base upon which I plan to build my career.

Jestem zainteresowany/a ofertą pracy dostępną w firmę A&B. Niedawno ukończyłem/am informatykę i zarządzanie informacją na Uniwersytecie w Miami, co dało mi solidną podstawę, na której zamierzam zbudować swoją przyszłą karierę.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA

list motywacyjny po angielsku

Rozwinięcie

W rozwinięciu powinniśmy wymienić nasze kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe. Nie mogą one jednak być przypadkowe, a związane z wymaganiami pracodawcy w ofercie pracy. Należy się zastanowić czy posiadamy konkretną cechę lub umiejętność, a jeśli tak, to w jaki sposób możemy ją potwierdzić.

This internship gave me hands-on experience coding in Javascript and C++.

Ten staż dał mi praktyczne doświadczenie w programowaniu w Javascript i C++.

These experiences have not only helped me improve my cooking skills, but they’ve also taught me the importance of communication skills in the work environment.

Te doświadczenia nie tylko pomogły mi ulepszyć umiejętności w gotowaniu, ale także nauczyły mnie jak ważne są zdolności komunikacyjne w środowisku pracy.

One of my key achievements at Smith’s Company was

Jednym z moich najważniejszych osiągnięć w Smith’s Company było…

Working as a Junior Java Developer enabled me to…

Praca jako Junior Java Developer umożliwiła mi…

My previous work experience in the finance industry helped me acquire excellent communication skills.

Moje poprzednie doświadczenie zawodowe w branży finansowej pomogło mi zdobyć ponadprzeciętne zdolności komunikacyjne.

I have always had a passion for sales.

Zawsze miałem/am pasję do sprzedaży.

I strongly believe that I am an ideal candidate for this position.

Naprawdę wierzę, że jestem idealnym/ą kandydatem/ką na to stanowisko.

As a Sales Director with over 10 years of experience, I’ve had the opportunity to…

Jako dyrektor/ka sprzedaży z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem miałem/am szansę…

I have experience in…

Mam doświadczenie w…

My former duties included… Moje dawne obowiązki obejmowały:

assisting customers with their inquiries pomaganie klientom z ich zapytaniami
taking inventory robienie inwentarzu
supervising volunteers nadzorowanie wolontariuszy
designing and implementing new strategies projektowanie i wdrażanie nowych strategii
creating graphics and web layouts tworzenie grafik i układu stron
organizing monthly meetings organizowanie comiesięcznych spotkań
reviewing applications przeglądanie podań
processing invoices and answering supplier queries przetwarzanie faktur i odpowiadanie na zapytania dostawców

developing new software opracowywanie nowego oprogramowania

list motywacyjny po angielsku

Zakończenie

Na zakończenie możemy jeszcze raz podkreślić, że to my jesteśmy kandydatem, którego poszukuje firma oraz wyrazić chęć zorganizowania rozmowy o pracę.

I look forward to hearing from you.

Z niecierpliwością oczekuję Państwa odpowiedzi.

I am particularly well-qualified for the position of …., as the preceding highlights illustrate. I would enjoy the opportunity to meet with you to explore how I can contribute to your organization.

Posiadam odpowiednie kwalifikacje na stanowisko …, jak obrazują wymienione powyżej przykłady. Byłbym/Byłabym bardzo wdzięczna za możliwość spotkania, w celu przedyskutowania w jaki sposób mógłbym/mogłabym przyczynić się do sukcesu Państwa firmy.

I am enthusiastic about supporting the work of your company and gaining experience by working in the media industry.

Wizja bycia częścią Państwa firmy i zdobywania doświadczenia poprzez pracę w branży medialnej napawa mnie entuzjazmem.

Should you require any further information, feel free to contact me.

Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną skontaktować.

STYLE TIPS

Nie powtarzaj kilka razy tych samych przymiotników, jeśli to możliwe. Staraj się unikać na przykład używania przymiotnika good. Zamiast tego możesz napisać, zależnie od kontekstu:

skilled – wykwalifikowany
talented – utalentowany
experienced – doświadczony
successful – odnoszący sukcesy
capable of – zdolny do

efficient – wydajny

Używaj tzw. transition phrases. Pozwolą one na płynne przechodzenie od jednego zdania do drugiego. W ten sposób list będzie się lepiej czytało.

firstly – po pierwsze
secondly – po drugie
moreover – co więcej
furthermore – ponadto
likewise – podobnie
in spite of – pomimo
despite – pomimo
in other words – inaczej mówiąc
in that case – w tym przypadku
as shown above – jak przedstawione powyżej
however – jednakże
although – chociaż
therefore – w związku z tym
similarly – podobnie
for instance – na przykład

as a result of – w wyniku


list motywacyjny po angielsku

Przykładowy list motywacyjny


Dear Mr. Smith (list zaadresowany do konkretnej osoby)

I would like to apply for the position of Senior Java Developer in your company, Data Technologies. My professional qualifications and skills appear to be well suited to your company’s requirements. (dokładne wskazanie stanowiska)

I have just started a one year master’s course in Computer Science at the University of California. Working as an Junior Java Developer during my undergraduate studies at the University of California enabled me to gain invaluable experience in coding. At Johnson’s Technologies, one of my key achievements was designing a system for an online store which resulted in a 20% sales increase. Also, as part of the internship in the London office, I learned how to improve my coding skills and use more effective programming techniques. Volunteering at Data Concepts in New York further developed my soft skills, which are also relevant to the work of a Senior Java Developer. (opis doświadczenia i umiejętności, konkretne nazwy i liczby, opisana została również praca jako wolontariusz)

One of the main reasons for choosing IT as a career is that I have for a long time been interested in designing and implementing tools that are useful in real-life situations. What also appeals to me, is the idea of working on different projects across different job sectors. My main reason for applying to Data Technologies is the opportunity to work in an international and fast-growing IT company that works to understand real-life issues and solve them by implementing appropriate solutions. I am very excited about this opportunity and look forward to discussing my application with you in greater detail. Should you require any further information please do not hesitate to contact me. (powody, dla których aplikujemy, wyrażenie nadziei na spotkanie)

Yours faithfully,
Avah McCarthy

Tłumaczenie:

Drogi Panie Smith

Chciałabym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko Senior Java Developer w Państwa firmie, Data Technologies. Uważam, że moje umiejętności i kwalifikacje zawodowe świetnie pasują do Państwa wymagań.

Niedawno zaczęłam studia magisterskie z dziedziny informatyki na Uniwersytecie w Kalifornii. Praca jako Junior Java Developer podczas moich studiów licencjackich na Uniwersytecie w Kalifornii pozwoliła mi na rozwinięcie umiejętności w zakresie programowania. Jednym z moich najważniejszych osiągnięć w firmie Johnson’s Technologies było zaprojektowanie systemu dla sklepu internetowego, co poskutkowało dwudziestoprocentowym wzrostem sprzedaży. Oprócz tego, w ramach stażu w biurze w Londynie, udoskonaliłam umiejętność pisania kodu i efektywnego użycia technik programistycznych. Wolontariat w Data Concepts w Nowym Jorku rozwinął moje umiejętności miękkie, które również okazują się przydatne na stanowisku Senior Java Developer.

Jednym z wielu powodów, dla którego wybrałam IT jako ścieżkę kariery jest wieloletnie zainteresowanie projektowaniem i implementowaniem narzędzi, które przydają się w codziennych sytuacjach. Podoba mi się również wizja pracy nad różnymi projektami w różnych sektorach zatrudnienia. Moją główną motywacją do aplikowania na stanowisko w Data Technologies jest możliwość pracy w międzynarodowej i szybko rozwijającej się firmie informatycznej, której celem jest zrozumienie problemów codziennego życia i radzenie sobie z nimi poprzez implementację odpowiednich rozwiązań. Bardzo cieszę się z tej możliwości i mam nadzieję na spotkanie z Państwem w celu omówienia mojej kandydatury. Gdyby potrzebowali Państwo więcej informacji, proszę się ze mną skontaktować.

Z poważaniem
Avah McCarthy

Rozpocznij kurs Business English na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube