Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: wstęp

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku (a job interview in English) czy też tak zwana rozmowa rekrutacyjna, to jedno z bardziej stresujących wyzwań, przed którym możemy stanąć. Czy idziemy na naszą pierwszą rozmowę o pracę czy kolejną – ta sytuacja wciąż wymaga od nas dokładnego przygotowania. Nawet mając duże doświadczenie zawodowe albo wysokie wykształcenie musimy zrobić dobre wrażenia podczas rozmowy kwalifikacyjne, bo inaczej nie zdobędziemy pracy. Dlatego warto jest zapoznać się z często powtarzającymi się pytaniami jakie padają podczas rozmowy o pracę w języku angielskim i nie dać się zaskoczyć. Jeśli czeka nas rozmowa kwalifikacyjna po angielsku dobrze jest poznać słownictwo, które ułatwi nam komunikację podczas takiego wywiadu.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: osoby
a recruiter – rekruter
an interviewer – osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
an employer – pracodawca
an employee – pracownik
an interviewee – kandydat

a co-worker – współpracownik

Business English? No problem.


Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania o swoją osobę

Jedno z pytań, które może się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej po angielsku, to prośba o opowiedzenie co nieco o sobie. Warto mieć przygotowanych kilka zdań o swoich największych osiągnięciach czy też doświadczeniu, o którym chcemy poinformować naszego potencjalnego pracodawcę. Opowiadanie o sobie, to szansa na to, aby zabłysnąć.

O SOBIE

Can you tell me a little about yourself? – Może mi Pan/i opowiedzieć trochę o sobie?
Tell me about yourself. – Proszę mi opowiedzieć o sobie.
What’s your greatest strength? – Co jest Pana/i najmocniejszą stroną?
What’s your greatest weakness? – Co jest Pana/i największą wadą?
What makes you unique? – Co Pana/ią wyróżnia?
What is your biggest accomplishment? – Co jest Pana/i największym osiągnięciem?
What was your biggest failure? – Co jest Pana/i największą porażką?
What do people most often criticize about you? – Za co ludzie najczęściej Pana/ią krytykują?
What was your greatest accomplishment / achievement? – Co jest Pana/i największym osiągnięciem?

Please describe your work experience. – Proszę opisać Pana/i doświadczenie zawodowe.

Pytania o swoją osobę: ważne słownictwo
sense of responsibility – poczucie odpowiedzialności
self-actualization – samorealizacja
failure – porażka
rapport – dobre relacje
strength – mocna strona
weakness – słaba strona
quality – cecha
fault – wada
accomplishment – osiągnięcie
achievement – dokonanie

experience – doświadczenie

O PODEJŚCIU DO PRACY

How do you handle failure? – Jak Pan/i sobie radzi z porażką?
Describe your work ethic. – Proszę o opisanie Pana/i etyki zawodowej.
Do you take work home with you? – Czy zabiera Pan/i pracę do domu?
What motivates you? – Co Pana/ią motywuje?

What is your leadership style? – Jaki ma Pan/i styl zarządzania?

O HOBBY

What are you passionate about? – Czym się Pan/i pasjonuje?
What are your hobbies? – Jakie ma Pan/i hobby?

What do you like to do outside of work? – Co lubi Pan/i robić poza pracą?

O WYOBRAŻENIACH

What is your dream job? – Jaka jest Pana/i wymarzona praca?
Describe your dream job. – Proszę opisać Pana/i wymarzoną pracę.

Describe your ideal boss. – Proszę opisać Pana/i idealnego szefa.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: wykształcenie
What qualifications do you have? – Jakie ma Pan/i kwalifikacje?

Tell me about your educational background. – Proszę opowiedzieć mi o Pana/i wykształceniu.

I studied at…
I graduated from… in…

I obtained my degree at…

education – wykształcenie
degree – stopień naukowy
diploma – dyplom
certificate – certyfikat

qualification – kwalifikacje


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: opis siebie

Pytanie o swoją osobę to dobry czas na zaprezentowanie cech, które czynią nas atrakcyjnym (appealing) pracownikiem. Oto przydatne przymiotniki opisujące osobowość (personality).

adaptable – potrafiący się przystosować
ambitious – ambitny
committed – zaangażowany
confident – pewny siebie
conscientious – sumienny
dedicated – oddany
diligent – pracowity
easy-going – wyluzowany
enthusiastic – entuzjastyczny
focused – skoncentrowany
hard-working – pracowity
honest – uczciwy
loyal – lojalny
methodical – systematyczny
motivated – zmotywowany
polite – uprzejmy
proactive – proaktywny
problem-solving – umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
punctual – punktualny
reliable – niezawodny
a team player – osoba, która potrafi pracować w zespole

trustworthy – godny zaufania

Podczas opisywania naszej osoby nie zapominajmy wymienić naszych mocnych stron (our strengths)!

to have organizational skills – mieć zdolności organizacyjne
to have the ability to multitask – umieć wykonywać wiele zadań równocześnie
to perform to a deadline – dotrzymywać terminów
to have an ability to solve problems – umieć rozwiązywać problemy
to communicate well – dobrze się komunikować
to have experience in working in an international environment and with people from all over the world – mieć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku i pracy z ludźmi z całego świata
to speak foreign languages – znać obce języki
to take initiative – przejmować inicjatywę

to keep your cool – zachowywać spokój

Poznaj więcej słownictwa potrzebnego do opisania siebie czytając wpisy opis siebie oraz opis osoby po angielsku.


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania o poprzednią pracę

Pytania o poprzednią pracę są praktycznie gwarantowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warto jest być na nie przygotowane, żeby móc dać dyplomatyczną odpowiedź. Narzekanie na poprzedniego pracodawcę (former employer) nie zostanie dobrze odebrane.

Why are you leaving your (current) job? – Dlaczego odchodzi Pan/i z (obecnej) pracy?
Why do you want to change jobs? – Dlaczego chce Pan/i zmienić pracę?
Why were you fired? – Dlaczego Pana/ią zwolniono?
Why did you resign? – Dlaczego Pan/i zrezygnował/a?
Why did you quit your job? – Dlaczego Pan/i zrezygnował/a z pracy?
Why have you been out of work for so long? – Dlaczego był/a Pan/a tak długo bez pracy?
Why weren’t you promoted in your last job? – Dlaczego nie dostał/a Pan/a awansu w poprzedniej pracy?
What did you dislike about your previous job? – Co Pan/i nie lubił/a w poprzedniej pracy?
Why did you leave your former job? – Dlaczego opuścił/a Pan/i poprzednią pracę?
Could you explain the gap in your employment history? – Czy mógłby/mogłaby Pan/i wyjaśnić mi lukę w swojej historii zatrudnienia?
What were your responsibilities in your previous position? – Jakie miał/a Pan/i obowiązki w poprzedniej pracy?

May we contact your previous employers? – Czy możemy skontaktować się z Pana/i poprzednim pracodawcą?

Rozmowa telefoniczna po angielsku

Przed otrzymaniem zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, kandydat najczęściej przechodzi krótki wywiad przez telefon. Rozmowa w języku angielskim przez telefon może się okazać dużym wyzwaniem dlatego warto poznać często używane podczas rozmów telefonicznych frazy, które ułatwią prowadzenie rozmowy telefonicznej w języku angielskim. Słownictwo przydatne podczas rozmów przez telefon można znaleźć w artykule rozmowa telefoniczna po angielsku.


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytanie do konkretnego stanowiska

Zrobimy dobre wrażenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli będziemy mogli pochwalić się wiedzą o firmie w której szukamy pracy. Pokaże to, że ubiegamy się o dane stanowisko na poważnie (serious). Oraz damy się poznać jako zaangażowana (committed) i sumienna (diligent) osoba.

Do you think you’re overqualified for this job? – Czy uważa Pan/i, że ma zbyt wysokie kwalifikacje do tej pracy?
Why should we hire you? – Dlaczego powinniśmy Pana/ią zatrudnić?
What would you contribute to this company? – Co by Pan/i wniósł/wniosła do tej firmy?
What do you know about our company? – Co Pan/i wie o naszej firmie?
Why do you want to work here? – Dlaczego chce Pan/i tu pracować?
Why do you want this job? – Dlaczego chce Pan/i tę pracę?
Why would you like to work for our company? – Dlaczego chciałby/łaby Pan/i pracować w naszej firmie?
Where else are you interviewing? – Gdzie jeszcze szuka Pan/i pracy?
Who else have you been talking to? – Z kim jeszcze rozmawiał/a Pan/i?
How did you learn about the opening? – Jak Pan/i dowiedział/a się o wakacie?
How did you hear about the position? – Gdzie Pan/i usłyszał/a o tym stanowisku?

When can you start? – Kiedy może Pan/i zacząć?

Work vs job

Work oraz job oznaczają “praca”. Jednak nie używamy tych określeń zamiennie – sprawdź kiedy stosować work, a kiedy job w artykule work vs job.


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania o wynagrodzenie

Rozmowa o pieniądzach jest bardzo trudnym tematem (a difficult subject) podczas rozmowy kwalifikacyjnej w Polsce. Natomiast w USA jest zupełnie odwrotnie – nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli zostaniemy poproszeni o informacje na temat naszej historii zarobkowej (salary history information). Jednak tego typu pytania mogą prowadzić do nadużyć, dlatego niektóre stany zakazały (to ban) zadawania takich pytań podczas rozmów kwalifikacyjnych. Jednak niezależnie od podejścia rekrutera do tego zagadnienia, wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych tematów dla kandydata, dlatego ważne jest by podejść do takich pytań bardzo ostrożnie (to approach such questions very cautiously). Oto pytania o wynagrodzenie, których możemy spodziewać się na rozmowie o pracę.

What are your salary expectations? – Jakie są Pana/i oczekiwania dotyczące wynagrodzenia?
What are your salary requirements? – Jakie są Pana/i wymagania dotyczące wynagrodzenia?
Why would you take a job for less money? – Dlaczego podjąłby się Pan/i tej pracy za mniej pieniędzy?
What was your salary in your last job? – Jakie miał/a Pan/i wynagrodzenie w poprzedniej pracy?
How much would you like to earn? – Ile chciałby Pan/i zarabiać?

Let’s discuss your pay. – Porozmawiajmy o Pan/i wynagrodzeniu.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: wynagrodzenie
a salary – pensja, stałe wynagrodzenie
wage – płaca za wykonaną pracę (np. za godzinę)
remuneration – całe wynagrodzenie (pensja, premie, dodatki etc.)
gross pay – płaca brutto
net pay – płaca netto
income – dochód
severance pay – odprawa
sick pay – zasiłek chorobowy
overtime – nadgodziny
base salary – wynagrodzenie zasadnicze

commission – prowizja

to get a bonus – dostać premia
to earn – zarabiać

to get paid – dostać zapłatę

Uwaga!
Zapis słowa “podwyżka” różni się między amerykańskim a brytyjskim angielskim.

to get a raise (AmE) – dostać podwyżkę

to get a rise (BrE) – dostać podwyżkę

Lubisz rozmowy o pieniądzach? Poznaj idiomy: pieniądze!


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania pozwalające zaprezentować się

Często rekruter zadaje kilka pytań, które pozwolą kandydatowi zaprezentować się w dobry świetle (to show yourself in a good light). Dobrze jest wykorzystać je, aby przekonać potencjalnego pracodawcę (prospective employer) o tym, że to my jesteśmy odpowiednim kandydatem (the right candidate) na dane stanowisko.

Tell me about the last time a co-worker or customer got angry with you. What happened? – Proszę opowiedzieć o ostatnim przypadku, gdy współpracownik lub klient był/a na Pana/ią zły. Co się stało?
What can we expect from you in your first three months? – Czego możemy spodziewać się po Panu/i w ciągu pierwszych trzech miesiącach?
Tell me about a time you disagreed with a decision. What did you do? – Proszę opowiedzieć mi o przypadku, kiedy nie zgodził się Pan/i z decyzją. Co Pan/i zrobił/a?
Tell me how you think other people would describe you. – Proszę powiedzieć mi jak, według Pana/i, inni ludzie opisaliby Pana/ią?
Where do you see yourself in 5 years’ time? – Gdzie widzi się Pan/i za 5 lat?
Tell me about the toughest decision you had to make in the last six months. – Proszę opowiedzieć o najtrudniejszej decyzji jaką musiał/a Pan/i podjąć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
What problems have you encountered at work? – Z jakimi problemami spotkał/a się Pan/i w pracy?
What would you like to improve about yourself? – Co chciałby/łaby Pan/i w sobie ulepszyć?
What type of work environment do you feel most comfortable in? – W jakim środowisku pracy czuje się Pan/i najlepiej?
How do you plan to achieve your goals? – Jak chce Pan/i osiągnąć swoje cele?
What really drives results in this job? – Co naprawdę napędza rezultaty w tej pracy?
What do you plan to do if… ? – Co Pan/i zrobi, jeśli… ?
How would you adjust to working for a new company? – Jakby Pan/i przystosował/a się do pracy w nowej firmie?

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania kandydata

Po tym jak rekruter skończy zadawać swoje pytania zawsze pyta kandydata o to czy ma on jakieś pytania (Do you have any questions for me?). Dobrze jest wykorzystać ten moment na poruszenie wszelkich interesujących nas kwestii, które nie zostały omówione. Ponadto, zadanie dodatkowych pytań pomoże nam upewnić się czy rzeczywiście odpowiada nam potencjalna praca.

What questions do you have for me? – Jakie ma Pan do mnie pytania?

What are the working hours? – Jakie są godziny pracy?
Will I be required to work shifts? – Czy będę musiał pracować na nocną zmianę?
Does the job involve working on weekends? – Czy praca wymaga pracy w weekend?
Will I be paid monthly or weekly? – Czy będę otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc czy co tydzień?
Is there a pension scheme? (BrE) – Czy firma ma system emerytalny?
What is the remuneration? – Jakie jest wynagrodzenie?
When could I expect to hear from you? – Kiedy mogę się spodziewać kontaktu z Państwa strony?
What are the major responsibilities of this position? – Jakie są najważniejsze obowiązki na tym stanowisku?
Are there any possibilities for advancement? – Czy są jakieś możliwości awansu?
What do you expect me to accomplish in the first 90 days? – Co spodziewają się Państwo, żebym osiągnął w ciągu pierwszych 90 dni?

Can you tell me more about the goals the company is trying to meet this quarter? – Cy może mi Pan/Pani powiedzieć jakie cele firma chce osiągnąć w tym kwartale?

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: benefity

Oprócz pensji, firmy często oferują różne benefity dla swoich pracowników.

job security – gwarancja stałego zatrudnienia
benefits – korzyści
reward – nagroda
insurance – ubezpieczenie
healthcare – opieka medyczna
retirement benefits – zasiłek emerytalny
gym membership – członkostwo w siłowni

paid time off (sick days, vacation days, etc.) – płatny urlop (chorobowe, urlop, etc.)

Poznaj też inne propozycje benefitów z artykułu 50 ciekawych pomysłów na benefity pracownicze.


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku: pytania rekrutera

Może się zdarzyć, że rozmowę kwalifikacyjną będziemy odbywać z agencją pracy (recruitment agency) raczej niż z określoną firmą. Wtedy możemy spodziewać się bardziej ogólnych pytań, mniej związanych z konkretnych stanowiskiem.

Are you looking for full- or part-time work? – Czy szuka Pan/i pracy na pełen czy pół etatu?
Are you looking for a day or night job? – Czy szuka Pan/i pracy w nocy czy w dzień?
Are you seeking a permanent or temporary position? – Czy szuka Pan/i stałej czy tymczasowej pracy?
Can you work weekends? – Czy może Pan/i pracować w weekendy?
Are you willing to work overtime? – Czy zgodził(a)by się Pan/i na pracę w nadgodzinach?
Are you willing to travel? – Czy jest Pan/i skłonny/a do podróżowania?
Are you willing to relocate? – Czy zgodziłby/łaby się Pan/i na przeprowadzkę?
Do you have a driver’s licence? – Czy ma Pan/i prawo jazdy?
What computer programs are you familiar with? – Jakie zna Pan/i programy komputerowe?
Do you know any foreign languages? – Czy zna Pan/i jakieś języki obce?
Do you like to work in teams, or do you prefer to work alone? – Czy lubi Pan/i pracować w grupie czy w woli Pan/i pracować w pojedynkę?

Can you handle working under pressure? – Czy potrafi Pan/i pracować pod presją?

Pytania rekrutera: przydatne słownictwo
duties – obowiązki
responsibilities – obowiązki
competencies – kompetencje

training – szkolenie

to hire someone – zatrudnić kogoś
to cooperate with someone – współpracować z someone

to work under pressure – pracować pod presją


rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Przykładowe odpowiedzi kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej

Zamiast gotowych odpowiedzi, dobrze jest przygotowywać się do każdej rozmowy kwalifikacyjnej indywidualnie. Pozwoli to dopasować nasze odpowiedzi do konkretnej firmy i stanowiska. Oto kilka uniwersalnych zwrotów, które pomogą w formułowaniu odpowiedzi.

Please describe your work experience.

I have five years of experience… – Mam pięć lat doświadczenie…
I worked in… – Pracowałem/am w…

I worked for… – Pracowałem/am dla…

Can you tell me a little about yourself?

I have excellent… skills. – Mam doskonałe zdolności…
I’m looking to further my skills as … – Chcę rozwijać moje umiejętności jako…
I consider… to be one of my strengths. – Uważam… za jedną z moich mocnych stron.
I’m always looking to further develop my skills, and I’ve recently… which I think has really sharpened my edge in this field. – Zawsze chcę rozwijać swoje umiejętności, a ostatnio… co, jak myślę naprawdę wyostrzyło moją przewagę w tej dziedzinie.

I’m interested greatly in… – Jestem bardzo zainteresowany…

Odpowiedzi kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej: przydatne wyrażenia
to set goals – wyznaczać cele
to improve – ulepszać, poprawiać
to gain experience – zdobyć doświadczenie
to develop skills – rozwijać umiejętności

to broaden your horizons – poszerzać horyzonty

Why do you want this job?

I want to further my career in… – Chcę rozwinąć moją karierę w…
I want to find a post, which will help me to… – Chcę znaleźć pracę, która pomoże mi…
I believe your company is an important player in its industry. – Uważam, że Państwa firma jest ważnym graczem w swojej branży.
Such a job will allow me to grow as a specialist. – Taka praca pozwoli mi rozwijać jako specjalista.

This role aligns with my long-term goals, and I’d really like to continue to build my career at this company. – To stanowisko jest zgodne moimi długoterminowych celami i naprawdę chciałbym/łabym kontynuować moją karierę w tej firmie.

Why should we hire you?

I feel my skill set is a perfect fit for your team and I can contribute by… – Wydaje mi się, że moje kompetencje doskonale pasują do Państwa drużyny i mogę wnieść…
I’m a great match for this job because… – Doskonale pasuję do tej pracy, bo…

I strongly believe my qualifications make me an excellent fit for this role. – Naprawdę uważam, że moje kwalifikacje doskonale pasują do tego stanowiska.

Nie zapomnij o podziękowaniach!

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto pamiętać o drobnych uprzejmościach – zrobi to na rekruterze dobre wrażenie. Można na przykład podziękować mu/jej za poświęcenie nam czasu. Dowiedz się jak komuś podziekować z wpisu thanks you czy thank you?

Przykładowa rozmowa kwalifikacyjna po angielsku
Interviewer:Good morning! I’m Kyle Reese.
Dzień dobry! Jestem Kyle Reese.
Interviewee:Good morning! I’m Sarah Connor. Thank you for taking the time to meet with me today.
Dzień dobry! Nazywam się Sarah Connor. Dziękuję za poświęcenie czasu na spotkanie ze mną.
Pamiętaj o powitaniu!

Pamiętaj, żeby zacząć rozmowę kwalifikacyjną od odpowiedniego powitania. Nie bądź zbyt nieformalny. Zwróć uwagę na godzinę i pamiętaj o różnicy między Good morning! a Good afternoon!

Interviewer:We are looking for a person to fill in an English teacher position at our college.
Poszukujemy osoby na stanowisko nauczyciela języka angielskiego na naszym uniwersytecie.
Interviewee:I really appreciate being considered for this role.
Naprawdę doceniam, że biorą mnie Państwo pod uwagę na to stanowisko.
Interviewer:Excellent! Let’s start then. How would you describe yourself?
Świetnie! A więc zacznijmy. Jakby Pani siebie opisała?
Interviewee:As a teacher, I’m patient and always attempt to explain things as simply as possible. I’m a lifelong learner.
Jako nauczyciel jestem cierpliwa i zawsze staram się tłumaczyć rzeczy tak prosto, jak to możliwe. Uczę się przez całe życie.
Interviewer:That’s great. How about your current job? Why do you want to change jobs?
To świetnie. A co z Pani obecną pracą? Dlaczego chce Pani zmienić pracę?
Interviewee:I feel like I learned everything I could in this job. I want to further my skills.
Czuję, że nauczyłam się wszystkiego co mogłam w tej pracy. Chcę rozwijać swoje umiejętności.
Interviewer:I see. Please describe your work experience next.
Rozumiem. Proszę opisać o swoje doświadczenie zawodowe.
Pamiętaj!

Podczas opisywania doświadczeń zawodowych należy skupiać się na atutach czyniących nas idealnym kandydatem na stanowisko pracy, o które się staramy. Rekruter nie jest zainteresowany, ani nie ma czasu wysłuchać każdego szczegółu naszej historii zawodowej.

Interviewee:After graduating from California State University I found a job as a teaching assistant at a prestigious but small English school. I worked there for three years. Then I got promoted to a full-time teacher. I’ve been working in this position since 2010.
Po ukończeniu studiów na Kalifornijskim Uniwersytecie Stanowym znalazłam pracę jako asystent nauczyciela w prestiżowej, ale małej szkole języka angielskiego. Pracowałam tam przez trzy lata. Potem awansowałam na nauczyciela na pelen etat. Pracuję na tym stanowisku od 2010 roku.
Interviewer:Interesting. Now, why would you like to work here?
Interesujące. A dlaczego chciałaby Pani tutaj pracować?
Interviewee:I would love to work here because the position sounds like a great fit. I’ve done a lot of research about this college, and I really love your teaching methods.
Chciałabym tu pracować, bo stanowisko wydaje mi się świetnie do mnie pasować. Sprawdziłam wiele informacji o tym uniwersytecie i naprawdę podobają mi się Państwa metody nauczania.
Interviewer:We are glad to hear that. Do you have any questions for me?
Miło nam to słyszeć. Czy ma Pani do mnie jakieś pytania?
Uwaga!

Zadawanie własnych pytań pozwoli rekruterowi ocenić nas jako osobę, która jest poważnie zainteresowana danym stanowiskiem.

Interviewee:Yes. Are there any possibilities for advancement?
Tak. Czy są jakieś możliwości awansu?
Interviewer:Yes, we believe in promoting within our ranks.
Tak, wierzymy w awansowanie w naszych szeregach.
Interviewee:That sounds great! Thank you for answering my question.
Brzmi świetnie! Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie.
Interviewer:Thank you. It was great to meet you.
Dziękuję. Miło było się z Panią spotkać.
Interviewee:Thank you so much for taking the time to talk today. As I mentioned, after learning more about your teaching methods I strongly believe my qualifications make me an excellent fit for this role. Please don’t hesitate to reach out if you have any further questions for me.
Bardzo dziękuję za poświęcenie czasu na dzisiejszą rozmowę. Jak wcześniej wspomniałam, po zapoznaniu się z Państwa metodami nauki wierzę, że moje kwalifikację pasują do tego stanowiska. Proszę nie wahać się skontaktować się za mną, gdyby miał Pan do mnie jakieś dodatkowe pytania.
Rekrutacja w języku angielskim

Więcej słownictwa związanego z procesem rekrutacyjnym znajdziesz w artykule Rekrutacja po angielsku.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube