Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
yours sincerely czy yours faithfully

Yours sincerely czy Yours faithfully

Yours sincerely czy Yours faithfully?

Jeśli piszemy list po angielsku lub email musimy wiedzieć jak odpowiednio zakończyć naszą wypowiedź pisemną. To czy użyjemy zwrotu Yours sincerely czy Yours faithfully zależy przede wszystkim od tego jak zaczęliśmy list czy email – a konkretniej do kogo się zwracamy. Jeśli znamy osobę z którą korespondujemy to na zakończenie używamy zwrotu Yours sincerely. Natomiast, gdy nie znamy naszego adresata, wtedy kończymy nasz list lub email zwrotem Yours faithfully w brytyjskim angielskim, a Yours truly w amerykańskim angielskim.

Osoba znanaOsoba nieznana
Dear Mr Smith,Dear Sir or Madam,
Yours sincerelyYours faithfully (BrE)
Yours truly (AmE)
Uwaga!

Nawet jeśli znasz nazwisko swojego korespondenta, ale nie znasz jego samego nie używaj Yours sincerely!

Yours sincerely vs Sincerely yours

Yours sincerely to zwrot na zakończenie listu czy emaila używany w brytyjski angielskim. Natomiast Amerykanie kończą listy i emaile przy użyciu Sincerely yours lub Sincerely. Pierwszy zwrot jest używany w bardziej formalnych listach, a drugi w tych mniej formalnych. To jakim sformułowaniem zakończymy naszą korespondencję zależy od tego do kogo kierujemy nasz list lub email.


Najczęściej używane zwroty na zakończenie wiadomości email

Zwroty Your sincerely, Yours faithfully czy Yours truly coraz rzadziej są spotykane w korespondencji email. Jak najczęściej kończy się email w języku angielskim?

Thanks in advance.
Thank you.
Kind regards.
Best regards.

Best.

Thanks you czy thank you?

Sprawdź jak poprawnie podziękować komuś po angielsku we wpisie thanks you czy thank you?

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube