Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA

List z zażaleniem po angielsku

List z zażaleniem po angielsku: letter of complaint

List z zażaleniem po angielsku, czyli letter of complaint to rodzaj listu formalnego. Wysłanie listu z zażaleniem wiąże się ze złożeniem oficjalnej skargi, która zostaje odnotowana w rejestrach firmy. List z zażaleniem jest sposobem na zabezpieczeniem naszych praw oraz pokazaniem firmie, że powinni traktować naszą skargę poważnie. Czy wiesz jak napisać list z zażaleniem po angielsku?

Jak napisać list z zażaleniem po angielsku?

Chociaż ten typ listu nazywamy “listem z zażaleniem” to tak naprawdę nie żalimy się w nim. Nie piszemy nieuprzejmego listu pełnego naszych pretensji, a raczej uprzejmy i konstruktywny list mający na celu znalezienie rozwiązania dla zaistniałego problemu. Powinniśmy napisać go w sposób krótki i na temat, zamieszczając przy tym najistotniejsze informacje (ważne daty, paragon, opis produktu etc.). W szczególności powinniśmy zaznaczyć powód dla którego piszemy, co się wydarzyło oraz co chcemy żeby było w związku z tym zrobione.

Struktura listu z zażaleniem

List z zażaleniem powinien mieć strukturę listu formalnego. Oto poszczególne części listu formalnego.

  1. dane nadawcy i adresata
  2. data
  3. pozdrowienia
  4. główna część listu
  5. zakończenie i pożegnanie

Dokładny opis wszystkich części listu można znaleźć w artykule list formalny po angielsku.


List z zażaleniem

List z zażaleniem po angielsku: przydatne frazy

Jeśli decydujemy się napisać list z zażaleniem to z pewnością jesteśmy powodowani silnymi negatywnymi emocjami. W takim stanie trudno jest nam zebrać myśli – zwłaszcza jeśli chcemy napisać taki list w obcym języku. Oto kilka wyrażeń, które ułatwią nam pisanie listu z zażalenie.

Początek listu z zażaleniem

List z zażaleniem nie powinien być za długi, dlatego warto już od pierwszego zdania zaznaczyć w jakiej sprawie piszemy.

I am writing on the subject of… – Piszę na temat…
I am writing this letter to complain… – Piszę ten list, aby złożyć zażalenie…
I am writing to complain about … – Piszę, aby złożyć zażalenie w sprawie…
I am writing to draw your attention to the problem of… – Piszę, aby zwrócić Pana/i uwagę na problem…
I am writing to express my anger at… – Piszę, aby wyrazić moją złość na…
I am writing to express my annoyance with… – Piszę, aby wyrazić swoją irytację z…
I am writing to express my disappointment… – Piszę, żeby wyrazić moje rozczarowanie…

I am writing to express my dissatisfaction with… – Piszę, żeby wyrazić moje niezadowolenie z powodu…

Rozwinięcie listu z zażaleniem

W rozwinięciu powinniśmy zwięźle, ale dokładnie opisać powód naszego listu. Pamiętajmy, że list z zażaleniem po angielsku powinien zawierać wszystkie najpotrzebniejsze informacje o zaistniałym problemie.

Although I was told there would be… – Chociaż powiedziano mi, że będzie…
As well as this, … – Zarówno, jak to…
I am disappointed because… – Jestem rozczarowany/a, bo…
I am sure you can imagine… – Jestem pewny/a, że może Pan/i sobie wyobrazić…
I have to say that I was not at all satisfied with… – Muszę powiedzieć, że w ogóle nie byłem/am usatysfakcjonowany/a…
I insist on immediate action… – Muszę nalegać na podjęcie natychmiastowych działań…
I regret to inform you how appalled I was… – Żałuję, że muszę poinformować Pana/ią jak zbulwersowany byłem/am…
I regret to inform you how shocked I was… – Żałuję, że muszę poinformować Pana/ią jak zszokowany byłem/am…
I regret to state that… – Żałuję, że muszę powiedzieć że…
I want to bring to your notice that… – Chcę zwrócić Pana/i uwagę na…
I was appalled at the poor quality… – Byłem/am zbulwersowany/a niską jakością…
I was deeply dissatisfied with…. – Jestem bardzo niezadowolony/a…
I would like you to look into this matter… – Chciał(a)bym, aby sprawdził Pan tą sprawę…
In spite of the fact that… – Pomimo tego, że…
On April 1, 2030, I… – Dnia pierwszego kwietnia 2030 roku, ja…
To make matters worse, … – Co gorsza…
Unfortunately, your product has not performed well… – Niestety, Państwa produkt nie działa dobrze…

You can imagine how we felt when… – Może Pan/i sobie wyobrazić jak się czułem/am, gdy…


List z zażaleniem

Zakończenie listu z zażaleniem

Na koniec listu warto podkreślić, że czekamy na rozwiązanie naszego problemu oraz zaznaczyć jak długo będziemy czekać na odpowiedź. List z zażaleniem po angielsku kończymy uprzejmym pozdrowieniem.

I hope I will not be forced to take further action. – Mam nadzieję, że nie będę zmuszony/a do dalszych działań.
I hope that this matter can be resolved… – Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana szybko…
I hope you will deal this matter quickly. – Mam nadzieję, że szybko zajmie się Pa/i tą sprawą.
I look forward to hearing from you at your earliest convenience. – Czekam na kontakt z Panem/nią w najbliższym możliwym terminie.
I look forward to your reply. – Czekam na Pana/i odpowiedź.
I must insist on… – Muszę nalegać na…
I trust this matter will be resolved as soon as possible. – Ufam, że ta sprawa zostanie rozwiązana najszybciej jak to możliwe.
I trust this matter will not be treated lightly. – Ufam, że ta sprawa nie zostanie potraktowana lekko.
I trust this matter will receive your immediate attention. – Ufam, że ta sprawa otrzyma Pana/i natychmiastową uwagę.
I will have no choice but to take legal action. – Nie będę mieć wyboru tylko wstąpić na drogę sądową.
I will wait until… – Poczekam do…
I would be grateful if you… – Będę wdzięczny/a jeśli Pan/i…
I would like a full refund as soon as possible. – Chciał(a)bym otrzymać zwrot pieniędzy najszybciej jak to możliwe.
Thank you for attending to the above matter. – Dziękuję za zajęcie się opisaną wyżej sprawą.
Unless I hear from you before April 1, I will be obligated to… – Jeśli nie usłyszę od Pana/i do pierwszego kwietnia, będę zmuszony/a…
Unless satisfactory compensation is offered, I will be forced to… – Jeśli satysfakcjonująca rekompensata nie zostanie zaoferowana, będę zmuszony/a…

Unless the matter is resolved… – Jeśli ta sprawa nie zostanie rozwiązana…


List z zażaleniem

List z zażaleniem po angielsku: przykład

23 Main Street
Boston, MA 02101

April 1, 2030

Lisa Jones
Customer Service Manager
Star Hotel
34 Side Street
New York, NY 10001

Dear Ms. Lisa Jones:

I am writing to express my disappointment with my stay at your hotel on March 20.

I arrived at your hotel late in the afternoon and upon check in I was presented with the keys to a room which had not been cleaned after the previous guests. In the bathroom, I found a glass with lipstick on it and there was also hair left in the shower. To my dismay, the manager was not at all bothered by the situation and offered nothing by way of apology.

Due to the fact that I could not change rooms, because the hotel had been fully booked, I was told to wait for a maid to come clean the room. I was most annoyed that I had to wait over an hour for the maid to finally arrive.

I trust this is not the way you lead your day-to-day operations. Had I known that I would waste a whole evening on having the room cleaned, I would have chosen a different hotel. I would appreciate a full refund for my stay. If I do not receive a prompt response, I will be forced to take legal action. Please contact me at 601 888 999.

Sincerely,

John Smith

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube