Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
have got

have got vs have

Czasownik have got: wstęp

Have got to czasownik, który użyjemy by powiedzieć, że coś posiadamy. Czasownik have got często jest mylony z czasem Present Perfect, gdyż czas Present Perfect tworzy zdania z have + Past Participle. Jednak have got to nie czas Present Perfect – jest to konstrukcja czasownika złożonego ze słów “have” oraz “got”. To odpowiednik czasownika “to have”. Jednak have got to mniej formalne określenie i powinno być unikane w formalnych sytuacjach.

Znaczeniowo, have got znaczy to samo co have – ale tylko gdy have oznacza posiadanie.

He has got a cat. = He has a cat.
Have you got any change? = Do you have any change?
They’ve got a huge house. = They have a huge house.

I haven’t got a clue! = I don’t have a clue!

Odmiana “have got”
I have gotwe have got
you have gotyou have got
he has gotthey have got
she has got
it has got

Skrócona forma czasownika have got

Skróconą formę have got tworzymy przy użyciu have. Have łączymy apostrofem z osobą.

I’ve gotwe’ve got
you’ve gotyou’ve got
he’s gotthey’ve got
she’s got
it’s got

Zaprzeczenie have got

Zaprzeczenie z have got tworzymy poprzez dodanie not. Not wstawiamy pomiędzy have a got.

I have not gotwe have not got
you have not gotyou have not got
he has not gotthey have not got
she has not got
it has not got
Skróty

have not got = haven’t got
has not got = hasn’t got


Pytania z czasownikiem have got

Pytanie z have got tworzymy poprzez inwersję, czyli na początek zdania przesuwamy have. Przy tworzeniu pytań z have got nie używamy czasownika posiłkowego do.

Have/Has + osoba + got + reszta zdania
Have you got any more sugar?
Has he got a lot of friends?
Have we got time for this?

Has Emma got a brother?

Do you have got a brother?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania zamknięte możemy odpowiedzieć przy użyciu krótkich odpowiedzi. Krótkie odpowiedzi tworzymy z pominięciem got.

Yes, I have.No, I haven’t.
Have you got a pet?
Yes, I have.

No, I haven’t.

Has Adam got a BMW?
Yes, he has.

No, he hasn’t.


Czasownik have got w innych czasach

Pamiętajmy, że czasownik have got w czasie Past Simple to “had”. Tak naprawdę czasownika “have got” możemy użyć tylko w Present Simple.

Present Simplehave got
Past Simplehad
Uwaga!

W czasie przeszłym nie użyjemy formy “had got”.


have got

Kiedy używamy czasownika have got?

gdy mówimy o chorobach

Adam has got the measles.

She has got a cold.

gdy mówimy o posiadaniu

Adam has got a new car.

I have got blue socks.

gdy mówimy o rodzinie i relacjach

Adam has got a brother.

Emma has got a boyfriend.

gdy mówimy o cechach fizycznych

Emma has got long hair.

Adam has got blue eyes.

gdy mówimy o zobowiązaniach (have got to)

I have to get a new car.
I have got to get a new car.

I’ve got to get a new car.

Forma Past Participle czasownika get

Czasownik “to get” ma dwie formy Past Participle: got oraz gotten. W amerykańskim angielskim formy got używamy właśnie w przypadku czasownika “have got”, natomiast formy gotten w momencie gdy stosujemy czas Present Perfect.

HAVE GOTShe’s got a new house.
PRESENT PERFECTShe’s gotten a new house.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


have got

Najczęściej popełniane błędy

1. Używanie formy haven’t zamiast haven’t got lub don’t have. Pamiętajmy, że zaprzeczenie “have got” to “haven’t got”.

I haven’t a dog.

I don’t have a dog.

I haven’t got a dog.

2. Nieprawidłowe krótkie odpowiedzi. Pamiętajmy, że w krótkich odpowiedziach nie możemy użyć skróconej formy czasownika (‚ve). Musimy użyć pełną formę. Dodatkowo, w krótkich odpowiedziach, używamy jedynie “have” pomijając “got”.

Have you got an appointment?

Yes, I’ve.

Yes, I have got.

Yes, I have.

3. Używanie czasownika posiłkowego do zaprzeczenia czasownika “have got”. Pamiętajmy, że zaprzeczenie z have got tworzymy tylko z not. To zaprzeczenie z have tworzymy z czasownikiem posiłkowym.

I don’t have got a dog.

I haven’t got a dog.

I don’t have a dog.

czasownik have

don’t have = do not have
doesn’t have = does not have

czasownik have got

haven’t got = have not got
hasn’t got = has not got

4. Tworzenie czasu przeszłego z zachowaniem “got”. Czas przeszły od have got to po prostu had.

I had got a fever yesterday.

Present SimpleI have got a fever.
Past SimpleI had a fever yesterday.

5. Używanie have got z wyrażeniami charakterystycznymi dla Present Perfect. Pamiętajmy, że have got nie jest konstrukcją czasu Present Perfect.

Adam’s got a new girlfriend every 3 months.

Adam’s gotten a new girlfriend every 3 months.

He’s got a fever since last week.

He’s had a fever since last week.

6. Mylenie wyrażenia have got to oraz got to, które oznacza „mieć pozwolenie, możliwość”.

I got to talk about my new project.

Miałam okazję mówić o moim nowym projekcie.

I have got to talk about my new project.

Muszę porozmawiać o moim nowym projekcie.

7. Używanie have got zamiennie z have nawet jeśli have nie oznacza posiadania. Pamiętajmy, że have ma też wiele innych znaczeń i zastosowań.

I have breakfast at 7 a.m. every day.

Jem śniadanie o siódmej codziennie.

I have got breakfast at 7 a.m. every day.

Mam śniadanie o siódmej każdego dnia.

8. Podmiana “have” na “have got” gdy czasownik “have” jest użyty jako czasownik posiłkowy.

Adam has bought a new car.

Adam has got bought a new car.


have got to = have to

Have got to oraz have to mają to samo znaczenie – musieć. Jednak have got to jest mniej formalne.

I have got to wake up at 7 a.m. tomorrow. = I have to wake up at 7 a.m tomorrow.

Adam’s got to study. = Adam has to study.

Must vs have to

Więcej o konstrukcji have to piszemy w artykule must vs have to.

Zaprzeczenia z have got to

Zaprzeczenie z have got to tworzymy poprzez dodanie not. Zaprzeczenie z have to tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego. Uważajmy, żeby nie mieszać tych dwóch sposobów tworzenia zaprzeczenia!

I haven’t got to do my homework.

I don’t have to do my homework.

I don’t have got to do my homework.

Pytania z have got to

Pytanie z have got to tworzymy za pomocą inwersji – have wstawiamy na początek zdania. Natomiast pytanie z have to tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego. Zapamiętajmy te dwa różne sposoby tworzenia pytania.

Has she got to meet him at 3 o’clock?

Does she have to meet him at 3 o’clock?

Does she have got to meet him at 3 o’clock?

Have got to w innych czasach

Have got to może być użyte tylko w czasie teraźniejszym.

I have got to go back home. (Present Tense)

Nie używamy have got to w czasie przeszłym ani przyszłym.

I had got to go back home. (Past Tense)

I will have got to go back home. (Present Tense)

Jeśli chcemy powiedzieć, że musimy coś zrobić w innym czasie, wtedy użyjemy odpowiedniej formy have to.

I have to go back home. (Present Tense)
I had to go back home. (Past Tense)

I will have to go back home. (Future Tense)

Have got to a przyszłe zobowiązanie

Gdy mówimy o ustalonym zobowiązaniu, które mamy do zrealizowania w przyszłości to użyjemy have got to lub have to. Natomiast jeśli mówimy o czymś co musimy zrobić w przyszłości, ale nie mamy co do tego jeszcze żadnych konkretnych planów, wtedy użyjemy will have to.

I have got to call him tomorrow. (ustalone, że jutro muszę do niego zadzwonić)

I will have to call him someday. (nic nie jest ustalone, ale kiedyś muszę do niego zadzwonić)


have got

Have got dla zaawansowanych

Czasami native speakerzy w mowie potocznej skracają pytania Have you got… do samego “Got…?”

Got a boyfriend? = Have you got a boyfriend?

Got any change? = Have you got any change?

Kampania: Got milk?

W USA bardzo popularna kampania reklamowa promująca picie mleka używała jako sloganu “Got milk?”, czyli skróconego pytania “Have you got any milk?”

Have got vs have

HAVE GOTHAVE
Zdanie twierdzące
I have got a pen.
She has got a pen.
I have a pen.
She has a pen.
Zaprzeczenie
I have not got a pen.
I haven’t got a pen.
I do not have a pen.
I don’t have a pen.
Pytanie
Have you got a pen?
Has she got a pen?
Do you have a pen?
Does she have a pen?
Czas teraźniejszy vs inne czasy
Have got używamy tylko w czasie teraźniejszym. W innych czasach zmieniamy have got na have w odpowiednim czasie.Have występuje we wszystkich czasach.
Użycie

+ w znaczeniu posiadania jakiejś rzeczy

I have got a pen.

+ w znaczeniu posiadania jakiejś rzeczy

I have a pen.

+ w znaczeniu „posiadania” choroby

I have got a fever.

+ w znaczeniu „posiadania” choroby

I have a fever.

+ w znaczeniu posiadania rodziny i relacji międzyludzkich

I have got a sister.

+ w znaczeniu posiadania rodziny i relacji międzyludzkich

I have a sister.

+ w znaczeniu posiadania cech fizycznych

I have got long hair.

+ w znaczeniu posiadania cech fizycznych

I have long hair.

+ w znaczeniu posiadania zobowiązań

I have got to make dinner.

+ w znaczeniu posiadania zobowiązań

I have to make dinner.

+ w znaczeniu posiadania jakichś czynności do wykonania

I have a bath.

+ w znaczeniu posiadania doświadczeń

I have fun.

+ jako czasownik posiłkowy

I have come home.


HAVE GOT czy HAS GOT: ćwiczenie

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube