Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
will vs shall

Will vs shall

Will vs shall: wstęp

Will oraz shall używamy w czasie przyszłym jako czasownika modalnego. Tradycyjnie, will oraz shall różniły się zastosowaniem. Jednak obecnie większość osób stosuje will zamiast shall, zwłaszcza w amerykańskim angielskim. Pomimo tego, warto poznać różnicę między will a shall, gdyż możemy spotkać się z użyciem shall w bardziej formalnych sytuacjach.

WILL

Will występuje w zdaniu z głównym czasownikiem, który jest w bezokoliczniku. Do will nie dodajemy żadnych końcówek.

Osoba + will + bezokolicznik + reszta zdania

It will be sunny all day.

Osoba + will + not + bezokolicznik + reszta zdania

It will not be sunny all day.

Will + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

Will it be sunny all day?

Kiedy używamy will?

gdy mówimy o przewidywaniach i przypuszczeniach
I think it will rain tomorrow.
Myślę, że jutro będzie padać.
My guess is England will win the cup.
Moim zdaniem Anglia wygra puchar.
I’m worried she will get lost on the way.
Martwię się, że ona zgubi się po drodze.
gdy mówimy o przyszłość
She will be home at three.
Ona będzie w domu o trzeciej.
Adam will cook us dinner tonight.
Adam ugotuje nam dzisiaj kolację.
We will be waiting for her at the bus stop.
Będziemy na nią czekać na przystanku autobusowym.
gdy ogłaszamy decyzję podjętą w chwili mówienia
I will buy this dress.
Kupię tę sukienkę.
I’ll have spaghetti bolognese.
Wezmę spaghetti bolognese.
I understand. I will make copies then.
Rozumiem. W takim razie zrobię kopie.
gdy o coś prosimy
Will you come to the party with me?
Czy pójdziesz ze mną na imprezę?
Will you lend me a hand?
Czy pomożesz mi?
Will you answer the phone, please?
Proszę, czy możesz odebrać telefon?
gdy coś obiecujemy
I will do it when I get home
Zrobię to, gdy wrócę do domu.
We will clean it. We promise.
Wyczyścimy to. Obiecujemy.
John will finish the job, I guarantee it.
John skończy pracę, gwarantuję to.
If you leave your car here, you will get a fine.
Jeśli zostawisz tu swój samochód, dostaniesz mandat.
Will he call me back if I leave him a message?
Czy oddzwoni do mnie, jeśli zostawię mu wiadomość?
Lucy will come if you invite her.
Lucy przyjdzie, jeśli ją zaprosisz.

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


shall

SHALL

Shall to również czasownik modalny, który nie zmienia końcówki oraz występuje z bezokolicznikiem. Chociaż obecnie rzadko używane, shall można spotkać w brytyjskim angielskim w pytaniach z zaimkami I oraz we.

Osoba + shall + bezokolicznik + reszta zdania

You shall clean after yourselves.

Osoba + shall + not + bezokolicznik + reszta zdania

You shall not clean after yourselves.

Shall + osoba + bezokolicznik + reszta zdania

Shall you clean after yourselves?

Kiedy używamy shall?

gdy coś proponujemy
Shall I make you some tea?
Czy zrobić ci herbatę?
Shall we give you a ride home?
Czy podwieźć cię do domu?
Shall I help you with your homework?
Czy pomóc ci z pracą domową?
gdy coś sugerujemy
Shall we go to the movies on Friday?
Czy pójdziemy do kina w piątek?
Shall we get together on Saturday?
Czy spotkamy się w sobotę?
Shall we move the meeting to Monday?
Czy przesuwamy spotkanie na poniedziałek?
gdy składamy obietnicę (bardzo formalne)
We shall never forget what you did for us.
Nigdy nie zapomnimy, co dla nas zrobiłeś/aś.
She shan’t do it again.
Ona tego więcej nie zrobi.
We shall find the culprit even if it’s the last thing we do!
Znajdziemy winowajcę, nawet jeśli to będzie ostatnia rzecz, jaką zrobimy!
gdy mówimy o przyszłości (bardzo formalne)
Renovation shall begin on October 3.
Renowacja rozpocznie się 3 października.
The party shall start at 6 p.m.
Impreza rozpocznie się o godzinie 18:00.
She shall attend the conference.
Ona weźmie udział w konferencji.
gdy wyrażamy formalne zobowiązanie
To pass the course the students shall write an essay.
Aby zdać kurs, studenci muszą napisać esej.
Employees shall not download any unauthorized programs.
Pracownicy nie mogą pobierać nieautoryzowanych programów.
Campers shall clean up all the garbage they produce.
Kempingowicze muszą posprzątać wszystkie śmieci, które wyprodukują.

will

Porównanie will z shall

Oto podsumowanie różnic między will a shall.

WILL

SHALL

Zdanie twierdzące

osoba + will + bezokolicznik

I will go to the movies with you.

osoba + shall + bezokolicznik

I shall make you some tea.

Przeczenie

osoba + will + not + bezokolicznik

I will not to the movies with you.
I won’t to the movies with you.

osoba + shall + bezokolicznik

I shall not make you some tea.

Pytanie

will + osoba + bezokolicznik

Will you go to the movies with me?

Shall + osoba + bezokolicznik

Shall I make you some tea?

Użycie

+ przyszłość

I will go to the store tomorrow.

+ przyszłość (formalnie)

We shall meet again next week.

+ obietnica

He will always support you.

+ formalna obietnica

We shall never forget your kindness.

+ decyzja podjęta w chwili mówienia

It’s hot in here. I will open the window.

+ propozycja

Shall we go to the theater tonight?

+ prośba

Will you help me with my homework?

+ sugestia

Shall we start the meeting with your presentation?

+ przewidywania i przypuszczenia

I think it will snow later.

+ formalne zobowiązanie

You shall receive the report by the end of the day.

+ pierwszy okres warunkowy

If you study hard, you will pass the exam.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube