Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
each vs every

each vs. every: kiedy używamy?

each vs every: wstęp

Each i every oznaczają „każdy”. Chociaż mają to samo znaczenie to zwykle nie można stosować ich zamiennie. Poznaj różnice między nimi i dowiedz się kiedy stosować each, a kiedy every.

Kiedy używamy each?

Używamy each w momencie gdy mówimy o wybranej jednej rzeczy z grupy rzeczy lub gdy mówimy o dwóch lub więcej rzeczach. Each podkreśla to, że każda rzecz w grupie jest niejako oddzielna.

Each person gets a new computer.

Każda osoba dostaje nowy komputer.

I gave a present to each child.

Dałem/am prezent każdemu dziecku.

each + rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej

Po słowie each używamy rzeczownika policzalnego w liczbie pojedynczej.

Each shirt has its own place in the closet.

Każda koszula ma swoje miejsce w szafie.

She has a ten-dollar bill in each pocket.

Ona ma dziesięciodolarowy banknot w każdej kieszeni.

each + one

Możemy zastąpić rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej słowem one, jeśli wcześniej wspomniano o tym rzeczowniku.

Don’t arrange these books at random. Each one has its one place on the shelf.

Nie układaj tych książek przypadkowo. Każda z nich ma swoje miejsce na półce.

I think each one of the children should have a seperate room.

Uważam, że każde z dzieci powinno mieć oddzielny pokój.

each of + zaimek

Możemy użyć zaimków us, you i them ze słowem each tylko po dodaniu of.

Each of them has their own computer.

Każdy z nich ma swój własny komputer.

Each of us has a tablet.

Każdy z nas ma tablet.

each of + określnik + rzeczownik w liczbie mnogiej

Możemy użyć each w konstrukcji z określnikiem (determiner) i rzeczownikiem w liczbie mnogiej.

Each of the nurses had to get a vaccine.

Każda z pielęgniarek musiała się zaszczepić.

The waitress had each of her hands full of dirty dishes.

Kelnerka miała każdą rękę pełną brudnych naczyń.

each jako zaimek

Słowo each możemy użyć jako zaimek.

Take one of each.

Weź po jednym z każdego.

Ale nie możemy tego zrobić w przypadku every!

Take one of every.

each użyte przed czasownikiem

Możemy użyć each przed czasownikiem.

The nurses each got a vaccine.

Każda pielęgniarka zaczepiła się.

Angielski bez problemu kurs językowy ELLA


each vs every

Kiedy używamy every?

Używamy every gdy mówimy o grupie rzeczy lub o trzech lub więcej rzeczach. Używając every mówimy o wszystkich, czasem możemy zastąpić every słowem all.

every + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Używamy every tylko z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

She read every book in her house.

Przeczytała każdą książkę w jej domu.

Gdy używamy every + rzeczownik na początku zdania jako podmiotu, wówczas użyjemy czasownika w liczbie pojedynczej.

Every child gets $100.

Każde dziecko dostanie $100.

Every item was checked thoroughly.

Każdy przedmiot został dokładnie sprawdzony.

X every + plural noun

She read every books in her house.

every zawsze przed rzeczownikiem

Every stawiamy zawsze przed rzeczownikiem, nigdy po.

I wrote down every memory I had of him.

Zapisałem/am każde wspomnienie, które o nim miałem/am.

every + liczba + rzeczownik w liczbie mnogiej

Możemy użyć every z rzeczownikiem w liczbie mnogiej jeśli wstawimy liczbę przed rzeczownik.

He goes to the gym every two days.

Chodzi do siłowni co dwa dni.

every one of + zaimek

Możemy połączyć every z zaimkiem w konstrukcji every one of, ale nie możemy użyć every jako zaimka.

Every one of them talked to me.

Każdy z nich porozmawiał ze mną.

Every talked to me.

every one of + określnik

W konstrukcji z every one of użyjemy rzeczownika w liczbie mnogiej.

Every one of the nurses had to get a vaccine.

Każda z pielęgniarek musiała się zaszczepić.

Ale nie użyjemy rzeczownika w liczbie mnogiej z every bez słowa one.

Every of the nurses had to get a vaccine.


Czy możemy użyć each i every zamiennie?

Bywają sytuacje, gdzie można each oraz every używać zamiennie.

I’ve gone through every drawer in the closet.
(wszystkie przejrzałem)

I’ve gone through each drawer in the closet.
(każdą z osobno i wszystkie przejrzałem)

Jeśli chcemy podkreślić, że mówimy o absolutnie każdej szufladzie możemy użyć wyrażenia each and every.

I’ve gone through each and every drawer in the closet.

Przejrzałem każdą szufladę bez wyjątku w szafie.

Natomiast nie użyjemy each i every zamiennie w przypadku, gdy mówimy o dwóch rzeczach, gdyż every używamy tylko gdy odnosimy się do trzech lub więcej rzeczy.

Adam had a bracelet on each hand.

Adam had a bracelet on every hand.


Czy liczba mnoga czy pojedyncza?

Jeśli each stoi przed rzeczownikiem wtedy ten rzeczownik jest w liczbie pojedynczej. Natomiast jeśli each występuje po rzeczowniku, wtedy dany rzeczownik jest w liczbie mnogiej.

Each child has bought me a gift.

The children each have bought me a gift.

Również every występuje przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, ale every nie może występować po rzeczowniku.

Every child has bought me a gift.

The children every have bought me a gift.


each vs every

each

every

dwie lub więcej rzeczy
 
I had a bracelet on each arm.
I had a ring on each finger.
 
trzy lub więcej rzeczy
 
X I had a bracelet on every arm.
I had a ring on every finger.
 

BUDOWA ZDANIA

each + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Each car was washed.

every + rzeczownik w liczbie pojedynczej

Every car was washed.

each + rzeczownik policzalny

Each car had its own parking space.

every + rzeczownik policzalny

Every car had its own parking space.

each of + zaimek + czasownik w liczbie pojedynczej

Each of them was sick.

every one of + zaimek + czasownik w liczbie pojedynczej

Every one of them was sick.

each of + określnik + rzeczownik w liczbie mnogiej

Each of the boys was sick.

every one of + określnik + rzeczownik w liczbie mnogiej

Every one of the boys was sick.

every + liczba + rzeczownik w liczbie mnogiej

I go shopping every two weeks.
Adam brushes his teeth every four hours.

MIEJSCE W ZDANIU

przed rzeczownikiem

Each cup was full of tea.

przed rzeczownikiem

Every cup was full of tea.

przed czasownikiem

They each were sick.

each jako zaimek

Go grab one of each.

UŻYCIE

+ do czynności powtarzających się: each week, each day, each Monday

I bake a cake each Friday.
Adam goes to work each day.

+ do czynności powtarzających się: every week, every day, every Monday

I bake a cake every Friday.
Adam goes to work every day.

+ użycie z almost oraz nearly

almost + every
Almost every nurse got a vaccine.

nearly + every
Nearly every nurse got a vaccine.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube