Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
Częste błędy w języku angielskim

Częste błędy w języku angielskim

Nauka a błędy

Nauka obcego języka nie jest łatwa, dlatego każdy początkujący uczeń popełnia wiele błędów. Jednak nawet jeśli spędziliśmy na nauce wiele lat, to może się okazać że nie jesteśmy całkowicie bezbłędni. Jakie są częste błędy w języku angielskim popełniane zarówno przez początkujących, jak i zaawansowanych uczniów?

Good vs well

Good oznacza dobry, natomiast well oznacza dobrze. Oba słowa mają więc podobne znaczenie, co jest jednym z powodów dla których są ze sobą mylone. Jednak nie można je stosować zamiennie, ponieważ good to przymiotnik, a well przysłówek. Przymiotniki używamy do opisu rzeczowników, natomiast przysłówki do opisu czasowników, innych przysłówków i przymiotników.

You speak English good.
You speak English well.
w tym zdaniu opisujemy czasownik speak, dlatego powinniśmy użyć przysłówka
Your English is very well.
Your English is very good.
w tym zdaniu opisujemy rzeczownik English, dlatego powinniśmy użyć przymiotnik.

Więcej informacji o różnicach pomiędzy good a well znajdziesz w artykule good vs well.


Częste błędy w języku angielskim

To be vs do

Na samym początku nauki języka angielskiego poznajemy dwa główne sposoby tworzenia przeczeń w czasie Present Simple, z czasownikiem to be + not oraz z to do + not.

You aren’t funny.
Nie jesteś zabawny.
I don’t have a dog.
Nie mam psa.

Istnienie dwóch sposobów na zrobienie czegoś otwiera możliwość na robienie błędów. Jednym z powodów robienia tych błędów może być niezrozumienie kiedy w zdaniu używamy to be, a kiedy to do. Zaprzeczenie to be używamy w zdaniach z przymiotnikami i rzeczownikami, natomiast to do not używamy w zdaniach z innymi czasownikami.

We aren’t teachers.
Nie jesteśmy nauczycielami.
teachers to rzeczownik, dlatego w tym zdaniu używamy to be + not
I don’t work at school.
Nie pracuję w szkole.
work to czasownik, dlatego w tym zdaniu tworzymy zaprzeczenie z to do + not

Inny potencjalny powód robienia błędów może wynikać z zapamiętania tylko jednego ze sposobów na tworzenie przeczeń i używanie go zawsze i wszędzie.

I am not agree.
I don’t agree.
agree to czasownik, dlatego w tym zdaniu powinniśmy użyć to do+not
It doesn’t worth anything.
It isn’t worth anything.
worth to przymiotnik, dlatego w tym zdaniu powinniśmy użyć to be + not

Zastanawiasz się dlaczego mówimy o czasowniku to be, a używamy is? Przypomnij sobie odmianę czasownika to be przez osoby czytając artykuł czasownik to be.

TERAZ możesz uczyć się angielskiego nie wychodząc z domu


Częste błędy w języku angielskim

Przedimki a, an

Niektóre częste błędy w języku angielskim jakie popełniamy są wynikiem problemów z używaniem przedimków. W języku angielskim przed rzeczownikami stawia się przedimki, ale nie przed wszystkimi. Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to rzeczowniki, które da się policzyć. To właśnie przed nimi stawiamy przedimki a/an ponieważ przedimek a/an mówi nam że w zdaniu chodzi o jedną rzecz.

I have a good news.
I have good news.
news to rzeczownik niepoliczalny, dlatego w tym zdaniu nie używamy przedimków

Kolejnym problemem z przyimkami jest samo odróżnienie, którego przedimka użyć w zdaniu. Przedimki a oraz an mają takie same zasady użycia, oprócz jednej. Przedimek a stawia się przed rzeczownikami, które zaczynają się od dźwięku spółgłoski (consonant sound), a przedimek an od dźwięku samogłoski (vowel sound).

She has a apple.
She has an apple.
apple to rzeczownik zaczynający się na samogłoskę, dlatego powinniśmy użyć tu przedimka an
I’m an university student.
I’m a university student.
literę u w university czytamy jako „ju”, czyli spółgłoskę dlatego przed tym słowem powinniśmy użyć przedimka a

To tylko kilka zasad użycia przedimków w języku angielskim. Jest jeszcze jeden przedimek the, którego tu nie omawialiśmy. Po więcej informacji udaj się do artykułu przedimki a, an, the.


Częste błędy w języku angielskim

Wiek

Jedną z pierwszych rzeczy jakich uczy się początkujący uczeń języka angielskiego jest mówienie o swoim wieku. Częste błędy w języku angielskim, które robimy dotyczą właśnie mówienia ile mamy lat. Wynikają one z powodu różnicy w czasownikach jakich używamy w Polsce do mówienia o wieku, a jakich używają osoby mówiące po angielsku. Po angielsku o wieku mówi się z użyciem czasownika to be, czyli być. Natomiast w Polsce mówimy oczywiście że „mamy” ileś lat, czyli użylibyśmy czasownika have, co jest błędem.

I have 30 years old.
I am 30 years old.
w języku angielskim o wieku mówimy przy użyciu czasownika to be dlatego w tym zdaniu używamy am, czyli czasownika to be w pierwszej osobie

W języku angielskim używa się specjalnej konstrukcji, gdy mówi się o wieku, czyli stosuje się wyrażenie years + old. Słowo years oznacza lata, a old stary. W języku polskim nie używamy stary, gdy mówimy o wieku, co jest może powodem dla którego niektórzy błędnie pomijają to słówko gdy podają swój wiek.

13 years
13 years old
gdy podajemy czyjś wiek zawsze musimy użyć całej konstrukcji years + old

Nauka angielskiego a błędy

Polish vs Poland

Na początku nauki angielskiego uczymy się przedstawiać – jak powiedzieć jak się nazywamy, nasz wiek, zawód, a także skąd pochodzimy. Najpierw uczymy się nazwy naszego kraju po angielsku, a potem poznajemy przymiotnik który tworzy się od tej nazwy – to jest nasza narodowość, a także nazwa samego języka. Czyli jestem z Polskim (I’m from Poland), jestem Polakiem (I’m Polish), oraz mówię po polsku (I speak Polish). Jak widać, inaczej niż w języku polskim, nazwa języka również jest zapisana wielką literą.

Poland girl
Polish girl
do opisania rzeczownika używamy przymiotnika, dlatego w tym zdaniu aby powiedzieć polska dziewczyna używamy przymiotnika Polish, a nie rzeczownika Poland

W języku angielskim nie ma jednej zasady tworzenia przymiotników od nazw krajów – czyli nie wszystkie narodowości kończą się na -ish. Dodatkowo, jak zauważyliśmy wcześniej, przymiotnik, narodowość i nazwa języka, wszystkie te słowa to ten sam przymiotnik zapisany wielką literą. Z tego powodu, inaczej niż w języku polskim, trudno jest odróżnić przymiotnik od rzeczownika jeśli nie znamy nazwy kraju.

Greece girl
Greek girl
w tym zdaniu również używamy przymiotnika, który w tym wypadku nie kończy się na -ish, ale ma zupełnie inną, nieregularną końcówkę

Sprawdź inne kraje i narodowości po angielsku.


Nauka angielskiego a błędy

Bezokolicznik + TO

Częste błędy w języku angielskim, które popełniamy wynikają z powodu uogólniania zasad gramatycznych, a przy tym ułatwiania sobie nauki języka. Tak również jest w przypadku przyimka TO. W bezokoliczniku, czasowniki są zapisane w konstrukcji TO + czasownik, na przykład to be. Niekiedy czasowniki pojawiają się właśnie w formie to-bezokolicznik w zdaniu, a niekiedy pojawiają się bez. Jest wiele zasad mówiących kiedy w zdaniu używamy to-bezokolicznika, które opisaliśmy w artykule gerund vs infinitive.

I want buy a bike.
I want to buy a bike.
istnieje kilka czasowników po których zawsze używamy to-bezokolicznika, want jest jednym z nich, dlatego w tym zdaniu powinniśmy dodać TO przed buy
She can to drive.
She can drive.
po czasownikach modalnych stawia się bezokolicznik bez TO, dlatego w tym zdaniu od razu stawiamy czasownik

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj ten artykuł o czasownika modalnych.


Nauka angielskiego a błędy

Jakie są jeszcze częste błędy w języku angielskim?

Oto kilka błędów, które pojawiają się w dość specyficznych wyrażeniach. Czy ty również je popełniasz?

Thanks God!
Thank God!
W tym wyrażeniu nie dodajemy końcówki -s do thank. Prawdopodobnie, błędne dodanie końcówki -s wynika z tego, że nieformalna forma thank you to thanks. Innym prawdopodobnym wytłumaczeniem jest to, że dodajemy do czasowników końcówkę -s w trzeciej osobie, a God jest w trzeciej osobie. Jednak końcówka zależy od podmiotu zdania, a nie dopełnienia. Tę frazę zwykle używamy jako wyrażenie szczęścia, że coś się udało więc mówimy mniej więcej I thank God, czyli podmiot jest w pierwszej osobie.
This is very much expensive.
This is very expensive
Frazę very much używamy zwykle do opisywania czasowników, a nie przymiotników jak expensive. W tym zdaniu wystarczy użyć przysłówka very, aby wyrazić że coś jest bardzo drogie.
8 class
8th grade
Ta fraza oznacza ósmą klasę, czyli używa liczby porządkowej. Liczby porządkowe w angielskim są zapisywane z końcówką liczby, aby odróżnić je od liczb głównych. W tym wypadku to końcówka -th od eighth, czyli ósma.
I can’t express how cool is that.
I can’t express how cool that is.
W tym zdaniu pojawia się błąd ponieważ używamy dokładnie tej samej frazy, którą możemy usłyszeć w popularnym pytaniu “How cool is that?”. Natomiast w twierdzeniach, szyk zdania jest inny niż w pytaniach. W twierdzeniach najpierw występuje rzeczownik (that), a dopiero potem czasownik (is).

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube