Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
PET

Egzamin PET

Egzamin PET

Poziom CEFR:B1
Łączny czas trwania:132 minuty
   część pisemna:120 minut
   część ustna:12 minut
Cena egzaminu:ok. 370 zł

Opis egzaminu – PET

PET czyli Preliminary English Test to egzamin Cambridge English odpowiadający poziomowi B1 według CEFR. Egzamin PET sprawdza umiejętność używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Aby podejść do egzaminu trzeba umieć napisać list nieformalny, sporządzić notatki ze spotkania czy dyskusji oraz zrozumieć mówione oraz napisane instrukcje i ogłoszenia. Ponadto trzeba umieć rozmawiać o tym co się lubi oraz czego się nie lubi.

Format egzaminu PET

Egzamin PET składa się z czterech części: czytanie, pisania, słuchania oraz mówienia. Czytanie, pisanie i słuchanie są sprawdzana podczas egzaminu pisemnego. Natomiast mówienie jest sprawdzane podczas egzaminu ustnego.

1. czytanie (45 minut)

Na egzaminie w części sprawdzającej czytanie pojawią się:

pytania wielokrotnego wyboru dotyczące krótkich i długich tekstów, np. wiadomości, artykułów, znaków etc.
zadania na uzupełnienie brakujących słów
zadania na uzupełnienie tekstu podanymi zdaniami

zadania polegające na dopasowaniu osób do krótkich tekstów

2. pisanie (45 minut)

Część egzaminu PET sprawdzająca pisanie ma dwa zadania:

napisanie maila w odpowiedzi na podane informacje

napisanie artykułu lub historii na jakiś temat

3. słuchanie (30 minut)

W części sprawdzającej słuchanie pojawią się:

pytania wielokrotnego wyboru do uzupełnienia na podstawie dłuższych i krótszych tekstów (dialogów i monologów)

zadania na uzupełnienie brakujących słów podczas słuchania monologu

4. mówienie (12 minut)

Egzamin ustny przeprowadzany jest w towarzystwie innej osoby egzaminowanej. Egzamin ustny PET składa się z czterech części:

pytań na swój temat
zadania na opisanie zdjęcia (trzeba opisywać zdjęcie przez około minutę)
rozmowy z drugą osobą egzaminowaną na temat zdjęcia / sytuacji przedstawionej na zdjęciu

rozmowy z egzaminatorem i drugą osobą egzaminowaną na ogólne tematy

Egzamin PET w pigułce

Część egzaminuIlość ćwiczeńPunktacjaCele
Reading6 zadań = 32 pytania25%Rozumienie głównych punktów zawartych w wypowiedziach pisemnych.
Writing2 zadania = 3 pytania25%Poprawne użycie struktur gramatycznych i słownictwa przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych.
Listening4 zadania = 25 pytań25%Zrozumienie szeregu wypowiedzi ustnych.
Speaking4 zadania25%Branie udziału w rozmowie, odpowiadanie i zadawanie pytań.

Po co nam certyfikat PET?

Język angielski jest najczęściej wymaganym językiem na rynku pracy. Podczas poszukiwania pracy warto zaprezentować potwierdzenie swoich umiejętności językowych w postaci certyfikatu. Certyfikaty Cambridge są uznawane w niemal na całym świecie i dlatego jeżeli znasz angielski na poziomie średniozaawansowanym (B1) to warto zastanowić się nad przystąpieniem do tego egzaminu. Egzamin PET potwierdzi, że umiemy się porozumiewać w języku angielskim w codziennych sytuacjach – w tym również w pracy.

Jakie oceny mogę uzyskać na egzaminie PET?

Po egzaminie możemy się spodziewać trzech rodzajów rezultatów – punktacji, oceny oraz poziomu według skali CEFR.

punktacja całościowa oraz oddzielnie za każdą część egzaminu
ocena od A (najwyższa) do C (najniższą oceną zaliczająca)

poziom według skali CEFR

Sprawdź jakie certyfikaty z języka angielskiego możesz uzyskać.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube