Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
egzamin FCE

Egzamin FCE

Egzamin FCE

Poziom CEFR:B2
Łączny czas trwania:209 minut
   część pisemna:195 minut
   część ustna:14 minut
Cena egzaminu:ok. 640 zł (egzamin komputerowy)
ok. 620 zł (egzamin papierowy)

Opis egzaminu – FCE

FCE czyli First Certificate in English to egzamin Cambridge English odpowiadający poziomowi B2 według CEFR. Egzamin FCE potwierdza znajomość angielskiego na poziomie potrzebnym, aby pracować lub mieszkać w anglojęzycznym środowisku. Aby podejść do egzaminu trzeba umieć pisać krótkie raporty i maile, potrafić prowadzić dyskusję oraz wytłumaczyć coś w języku angielskim oraz rozumieć angielski używany w telewizji oraz w gazetach.

Format egzaminu FCE

Egzamin FCE składa się z czterech części: czytania i używania angielskiego (test gramatyczno-leksykalny), pisania, słuchania oraz mówienia. Czytanie i używanie angielskiego, pisanie oraz słuchanie są sprawdzane w postaci egzaminu pisemnego. Mówienie jest sprawdzane podczas egzaminu ustnego w towarzystwie innej osoby egzaminowanej.

1. czytanie i używanie angielskiego (75 minut)

Część egzaminu dotycząca pisania i użycia angielskiego sprawdza umiejętność czytania w języku angielskim oraz znajomość słownictwa i gramatyki. W tej części egzaminy FCE można się spodziewać:

trzech krótkich tekstów z różnymi zadaniami – trzeba będzie uzupełnić luki
zadania na przerobienie zdania
pytań z wielokrotnym wyborem
zadania na uzupełnienie tekstu podanymi zdaniami

zadania polegającego na dopasowaniu do siebie odpowiedzi

2. pisanie (80 minut)

Część egzaminu FCE sprawdzająca pisanie składa się z dwóch części:

napisania eseju na podany temat, w tym użycie dwóch podanych punktów oraz wymyślenie swojego

napisanie jednej z trzech zaproponowanych form wypowiedzi pisemnej: listu/maila, artykułu, raportu lub recenzji

3. słuchanie (40 minut)

Część egzaminu sprawdzająca słuchanie zawiera:

pytania wielokrotnego wyboru dotyczące usłyszanych krótkich i długich tekstów
zadanie na sporządzenie notatek podczas słuchania długiego tekstu

dopasowywanie odpowiedzi do krótkich monologów

4. mówienie (14 minut)

Podczas egzaminu ustnego FCE można się spodziewać:

rozmowy z egzaminatorem na ogólne tematy
zadania na omówienie dwóch fotografii (wypowiedź trwająca około minuty)
rozmowy z inną osobą egzaminowaną na temat podejmowania decyzji

omówienia tematu rozmowy przeprowadzonej z inną osobą egzaminowaną

Egzamin FCE w pigułce

Część egzaminuIlość ćwiczeńPunktacjaCele
Reading and Use of English7 zadań = 52 pytania40%Czytanie różnego rodzaju tekstów oraz stosowanie zasad gramatyki i słownictwa.
Writing2 zadania20%Napisanie dwóch rodzajów wypowiedzi pisemnych.
Listening4 zadania = 30 pytań20%Zrozumienie materiałów mówionych.
Speaking4 zadania20%Umiejętność komunikacji w rozmowie bezpośredniej.

Po co nam certyfikat FCE?

Egzaminy Cambridge są uznawane w wielu krajach. W Polsce certyfikat FCE pozwala na zwolnienie z uczęszczania na lektorat oraz pisania egzaminu końcowego z angielskiego na uniwersytetach. Certyfikat umożliwia pracę jako przewodnik, potwierdza znajomość języka na poziomie wymaganym u pracowników służby cywilnej oraz pozwala na pracę jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i pierwszych trzech klasach podstawówki (dla osób z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym).

Jakie oceny mogę uzyskać na egzaminie FCE?

Wynik egzaminu FCE jest przedstawiony w postaci:

całościowej oraz częściowej punktacji (częściowa punktacja = punktacja za każdą część egzaminu)
oceny od A do C (A – najwyższa ocena, C najniższa zaliczająca ocena)

poziomu w skali CEFR

Sprawdź jakie certyfikaty z języka angielskiego możesz uzyskać.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube