Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
KET

Egzamin KET

Opis egzaminu KET

Poziom CEFR:A2
Łączny czas trwania:98 minut
   część pisemna:90 minut
   część ustna:8 minut
Cena egzaminu:ok. 350 zł

Egzamin KET

KET czyli Key English Test to najprostszy egzamin spośród egzaminów organizowanych przez Cambridge English – odpowiada poziomowi A2 według CEFR. Sprawdza on znajomość podstaw angielskiego w codziennych sytuacjach. Aby do niego podejść należy umieć odpowiadać i zadawać pytania o sobie i innych, rozumieć wolno podawane instrukcje i ogłoszenia oraz być w stanie powiedzieć co się myśli na temat tego, co się przeczytało lub usłyszało.

Format egzaminu KET

Egzamin składa się z trzech części: czytania i pisania, słuchania oraz mówienia. Dwie pierwsze części egzaminu – czytanie i pisanie oraz słuchanie są sprawdzane podczas egzaminu pisemnego. Natomiast mówienie jest sprawdzane podczas rozmowy z egzaminatorem. Egzamin pisemny oraz egzamin ustny mogą być przeprowadzane w różne dni.

1. Czytanie i pisanie (1 godzina)

Na egzaminie KET z czytania i pisania można się spodziewać:

pytań wielokrotnego wyboru
zadań na uzupełnienie brakujących słów
polecenia napisania krótkiej wiadomości używając podanych informacji

polecenia napisania krótkiej historii na podstawie trzech obrazków

2. Słuchanie (30 minut)

Na części egzaminu KET ze słuchania można spodziewać się:

zadań na uzupełnienie brakujących słów na podstawie rozmowy dwóch osób lub monologu
pytań wielokrotnego wyboru do uzupełnienia na podstawie dłuższych i krótszych tekstów

zadań na dopasowanie rzeczowników do osób podczas słuchania

3. Mówienie (około 8 minut)

Podczas egzaminu ustnego można się spodziewać:

rozmowy na swój temat (pytań o osobę egzaminowaną)

rozmowy na temat obrazka (pytań dotyczących tematyki obrazka zaprezentowanego na egzaminie)

Egzamin KET w pigułce

Część egzaminuIlość ćwiczeńPunktacjaCele
Reading and Writing7 zadań = 32 pytania50%Rozumienie prostych wypowiedzi pisemnych.
Listening5 zadań = 25 pytań25%Zrozumienie wypowiedzi ustnych mówionych w wolnym tempie.
Speaking2 zadania25%Możliwość brania udziału w rozmowie. Proste pytania i odpowiedzi.

Po co nam certyfikat KET?

Certyfikat KET jest certyfikatem, który jest ważny przez całe życie. Jest to egzamin dla dorosłych, pokazujący, że znamy język angielski na poziomie podstawowym (A2). Certyfikat KET wydawany przez Cambridge jest honorowany na całym świecie. Coraz częściej pracodawcy wymagają znajomości języka angielskiego potwierdzonej certyfikatem. Egzamin KET jest najprostszym egzaminem certyfikacyjnym z języka angielskiego dla dorosłych do którego możemy podejść i dlatego, warto się nad nim zastanowić jeżeli znamy angielski na poziomie podstawowym.

Jakie oceny mogę uzyskać na certyfikacie KET?

Wyniki egzaminu są przedstawione w postaci trzech rezultatów – punktacji, oceny oraz skali CEFR.

punktacja (suma punktów oraz punktacja za każdą część egzaminu)
ocena (A – najwyższa ocena, C – najniższa ocena z którą się zdaje egzamin)

skala CEFR (poziom egzaminu KET to A2)

Sprawdź jakie certyfikaty z języka angielskiego możesz uzyskać.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube