Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
życzenia po angielsku

I wish… – jak ułożyć zdanie?

I wish – konstrukcja zdania: wstęp

I wish to konstrukcja, której użyjemy do wyrażenia naszych pragnień lub życzeń. Jednak w zależności od czasu, z którym ją połączymy może ona również być użyta do wyrażenia naszych żalów lub do snucia przypuszczeń. A więc jak wyglądają poszczególne konstrukcje z I wish i czym się różnią? Oto one.


I wish

Życzenia co do teraźniejszości i przyszłości

I wish + Past Simple

Stosujemy I wish z czasem Past Simple gdy mówimy o naszych życzeniach i żalach – odnosi się to zarówno do teraźniejszości jak i do przyszłości. Możemy tłumaczyć zdania z konstrukcją I wish za pomocą słówka “chcieć” lub poprzez odwrócenie znaczenia zdania. Czyli zdania twierdzące tłumaczymy poprzez zaprzeczenie, a przeczenia tłumaczymy na zdania twierdzące.

I wish I were an astronaut.

Chciał(a)bym być astronautą. LUB Szkoda, że nie jestem astronautą.

I wish I had a bigger house.

Chciał(a)bym mieć większy dom. LUB Szkoda, że nie mam większego domu.

I wish she didn’t eat so much.

Chciał(a)bym, żeby tyle nie jadła. LUB Szkoda, że ona tyle je.

I wish I were czy I wish I was?

Gdy mówimy o czymś nierealnym to stosujemy tryb łączący (subjunctive mood). Może to być jakaś hipotetyczna lub wyobrażona sytuacja czy też coś czego byśmy sobie życzyli. Tryb łączący charakteryzuje się użyciem formy were zamiast was w pierwszej oraz trzeciej osobie liczby pojedynczej. Gdy używamy konstrukcji I wish to mówimy o naszym pragnieniu, które jest mało prawdopodobne, a nawet nierealne do spełnienia. Dlatego z konstrukcją I wish użyjemy czasownika to be w formie were, czyli I wish I were. Natomiast forma I was jest często stosowana w nieformalnym angielskim.

I wish I were a kid again.
Chciał(a)bym znowu być dzieckiem.

(Nie mogę stać się znowu dzieckiem dlatego moje życzenie jest nierealne stąd użycie trybu łączącego.)

Więcej przykładów trybu łączącego można znaleźć we wpisie was czy were.


I wish

I wish + Past Continuous

Konstrukcję I wish z Past Continuous używamy, gdy chcemy wyrazić, że chcemy robić coś innego lub że żałujemy, że nie robimy czegoś innego niż robimy teraz lub co będziemy robić w niedalekiej przyszłości.

I wish I were sitting on the beach right now.

Chciał(a)bym siedzieć teraz na plaży. LUB Szkoda, że nie siedzę teraz na plaży.

I wish it wasn’t snowing.

Wolał(a)bym, żeby nie padał śnieg. LUB Gdyby tylko nie padało.

I wish he wasn’t flying to New York tomorrow.

Wolał(a)bym, żeby nie leciał jutro do Nowego Jorku. LUB Szkoda, że leci jutro do Nowego Jorku.


I wish

Życzenia co do przeszłości

I wish + Past Perfect

Jeśli z konstrukcją I wish używamy czasu Past Perfect, to sygnalizujemy że żałujemy jakiejś sytuacji z przeszłości, chcielibyśmy ją zmienić. Możemy żałować że coś zrobiliśmy, bądź że czegoś nie zrobiliśmy. Zdania twierdzące z Past Perfect tłumaczymy przez zaprzeczenie, a przeczenie tłumaczymy jako zdanie twierdzące.

I wish I had bought that jacket.

Żałuje, że nie kupiłem/am tej kurtki.

I wish they hadn’t gotten married.

Żałuje, że wzięli ślub.

I wish I had known about her illness.

Żałuje, że nie wiedziałem/am o jej chorobie.

I wish you hadn’t done that.

Żałuje, że to zrobiłeś.

I wish I had studied more in school.

Żałuje, że w szkole nie uczyłem/am się pilniej.


I wish

I wish + would

Używając tej konstrukcji pokazujemy, że jesteśmy niezadowoleni z obecnej sytuacji. Możemy być poirytowani lub zniecierpliwieni.

I wish they would finish that renovation already.

Chciał(a)bym, żeby już skończyli ten remont.

I wish he would stop smoking.

Chciał(a)bym, żeby przestał palić.

I wish she’d stop complaining.

Chciał(a)bym, żeby przestała narzekać.


I wish

Pytania z konstrukcją I wish

Pytania z konstrukcją I wish tworzymy poprzez dodanie na początku słowa do.

Do you wish you were an astronaut?
Do you wish you were sitting on the beach right now?
Do you wish you had bought that jacket?

Do you wish they would finish that renovation already?


I wish

I wish zamiast I want

Z czasem teraźniejszym konstrukcję I wish stosujemy po prostu do wyrażenia naszego obecnego pragnienia lub życzenia. Ma ona w tym wypadku takie samo znaczenie, co konstrukcja I want. Jednak I wish użyjemy w bardziej formalnych sytuacjach, natomiast I want w nieformalnym angielskim.

I wish to withdraw $1000 from my account.
I want to withdraw $1000 from my account.

Chcę pobrać 1000$ z mojego konta.

I wish to have more money.
I want to have more money.

Chcę mieć więcej pieniędzy.

I wish to get married soon.
I want to get married soon.

Chcę wyjść wkrótce za mąż/ożenić się.

Życzenia

Konstrukcję I wish stosujemy, gdy chcemy złożyć komuś życzenia.

I wish you a Merry Christmas.

Wesołych Świąt!

I wish you all the happiness in the world! Happy birthday!

Życzę Ci dużo szczęścia! Wszystkiego najlepszego!

Poznaj więcej życzeń po angielsku.


I wish

Jak powiedzieć “chciałbym” po angielsku?

Oprócz I wish możemy użyć innych słów do wyrażenia naszych życzeń i pragnień. Mogą to być np. It’s time, if, if only, I would rather, I hope, etc.

I would rather you didn’t talk to her.

Chciałabym, żebyś z nią nie rozmawiał

If only I could fly.

Gdybym tylko umiał/a latać.

It’s time Adam found a job.

Pora, aby Adam znalazł pracę.

I hope it snows tomorrow.

Chciałabym, żeby jutro padał śnieg. LUB Mam nadzieję, że jutro będzie padał śnieg.


I hope

Konstrukcji I hope używamy, gdy mamy nadzieję że coś się stanie w przyszłości.

I hope he wins first prize tomorrow.

Mam nadzieję, że wygra jutro główną nagrodę.

I hope she gets into Harvard.

Mam nadzieję, że dostanie się na Harvard.

I hope it’s not too hot tomorrow.

Mam nadzieję, że jutro nie będzie za gorąco.

I wish vs I hope

I wish vs I hope: zestawienie

Jaka jest różnica między wyrażeniami “I wish…” a “I hope…”? Oba te wyrażenia odnoszą się do przyszłości. Jednak narzucają one inne konstrukcje gramatyczne i różnią się tym jakie jest prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Różnice przedstawiamy poniżej:

I wishI hope
chciał(a)bym / szkoda, że…mam nadzieję

+ mało prawdopodobne, że się wydarzy+ bardzo prawdopodobne, że się wydarzy

+ opisywany czas łączy się z cofniętym do tyłu czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Past Simple)+ opisywany czas jest zgodny z czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Present Simple)

+ wyrażanie żalu i życzeń odnośnie teraźniejszości

I wish + Past Simple

I wish we went to the movies.
Chciał(a)bym, żebyśmy poszli do kina. / Szkoda, że nie poszliśmy do kina.
+ wyrażanie nadziei odnośnie teraźniejszości

I hope + Present Simple / Present Continuous

I hope it tastes good.

Mam nadzieję, że dobrze smakuje.

I hope she’s doing her homework right now.
Mam nadzieję, że ona odrabia teraz swoją pracę domową.

+ wyrażanie żalu odnośnie przeszłości

I wish + Past Perfect

I wish I had eaten dinner yesterday.
Żałuję, że wczoraj nie zjadłem/am kolacji.
+ wyrażanie nadziei odnośnie przeszłości jeśli nie znamy rezultatu danego wydarzenia

I hope + Past Simple / Present Perfect

I hope he won his match.
Mam nadzieję, że wygrał swój mecz.

(Mecz już się zakończył ale my nie znamy wyniku, dlatego wciąż wyrażamy swoją nadzieję w czasie teraźniejszym.)

I hope she has found a job.
Mam nadzieję, że znalazła pracę.
(Możemy użyć czasu Present Perfect jeśli wydarzenie z przeszłości ma wpływ na teraźniejszość.)

+ wyrażanie żalu z obecnej sytuacji i pragnienia zmiany odnośnie przyszłości

I wish + would

I wish you would stop drinking.
Chciał(a)bym, żebyś przestał/a pić.
+ wyrażanie nadziei odnośnie przyszłości

I hope + Present Simple

I hope you pass your exam.
Mam nadzieję, że zaliczysz swój egzamin.

(Zwykle do mówienia o przyszłości stosowana jest konstrukcja I hope z czasem teraźniejszym.)

I hope + will

I hope she will come tomorrow.
Mam nadzieję, że ona jutro przyjdzie.
(Konstrukcja I hope + will jest rzadko stosowana, częściej używana jest konstrukcja I hope z czasem teraźniejszym.)


I wish vs if only vs it's time

I wish vs if only, it’s time

I wishif onlyIt’s time
chciał(a)bym / szkoda, że…gdyby tylkojuż najwyższy czas, że… / pora, aby…

+ opisywany czas łączy się z cofniętym do tyłu czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Past Simple)+ opisywany czas łączy się z cofniętym do tyłu czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Past Simple)+ opisywany czas łączy się z cofniętym do tyłu czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Past Simple)

+ wyrażanie żalu i życzeń odnośnie teraźniejszości

I wish + Past Simple

I wish we went to the movies.
Chciał(a)bym, żebyśmy poszli do kina. / Szkoda, że nie poszliśmy do kina.
+ wyrażanie żalu odnośnie teraźniejszości

If only + Past Simple

If only she made dinner.
Gdyby tylko zrobiła kolację.
+ mówienie, że teraz jest odpowiednia pora żeby coś ktoś zrobił

It’s time + Past Simple

It’s time he moved out.
Już pora, aby on się wyprowadził

+ wyrażanie żalu odnośnie przeszłości

I wish + Past Perfect

I wish I had eaten dinner yesterday.
Żałuję, że wczoraj nie zjadłem/am kolacji.
+ wyrażanie żalu odnośnie przeszłości

If only + Past Perfect

If only you had finished your homework yesterday.
Gdybyś tylko wczoraj odrobił swoją pracę domową.

+ wyrażanie żalu z obecnej sytuacji i pragnienia zmiany odnośnie przyszłości

I wish + would

I wish you would stop drinking.
Chciał(a)bym, żebyś przestał/a pić.
+ wyrażanie życzeń odnośnie przyszłości

If only + would

If only he would come home tomorrow.
Gdyby tylko on jutro wrócił do domu.

I wish vs I would rather

I wish vs I would rather

I wishI would rather
chciał(a)bym / szkoda, że…wolał(a)bym

+ opisywany czas łączy się z cofniętym do tyłu czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Past Simple)+ opisywany czas łączy się z cofniętym do tyłu czasem gramatycznym (np. wydarzenia z teraźniejszości + Past Simple)

+ wyrażanie żalu i życzeń odnośnie teraźniejszości

I wish + Past Simple

I wish we went to the movies.
Chciał(a)bym, żebyśmy poszli do kina. / Szkoda, że nie poszliśmy do kina.
+ wyrażanie naszych preferencjach względem drugiej osoby odnośnie teraźniejszości i przyszłości

I would rather + Past Simple

I would rather you came alone.
Wolał(a)bym, żebyś przyszedł/ła sam/a.

+ wyrażanie żalu odnośnie przeszłości

I wish + Past Perfect

I wish I had eaten dinner yesterday.
Żałuję, że wczoraj nie zjadłem/am kolacji.
+ wyrażanie naszych preferencjach względem drugiej osoby odnośnie przeszłości

I would rather + Past Perfect

I would rather she had been here then.
Wolałem/a, żeby była tutaj wtedy.

+ wyrażanie żalu z obecnej sytuacji i pragnienia zmiany odnośnie przyszłości

I wish + would

I wish you would stop drinking.
Chciał(a)bym, żebyś przestał/a pić.
+ wyrażanie naszych preferencjach

I would rather + bezokolicznik

I would rather you pass your exam.
Wolał(a)bym obejrzeć komedię.

+ wyrażanie naszych preferencjach odnośnie przeszłości

I would rather + Perfect Infinitive

I would rather have gone to the movies.
Wolałem/am pójść do kina.

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

Add comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube