Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasownik to be

Czasownik TO BE

Odmiana czasownika być po angielsku

Czasownik to be to forma bezokolicznika czasownika być. Formy bezokolicznika używamy tylko w określonych przypadkach (zobacz nasz wpis o gerund vs infinitive jeśli jesteś na poziomie co najmniej średniozaawansowanym). Najczęściej, aby użyć czasownika “to be” w zdaniu musimy odmienić go przez osoby.

Odmiana czasownika “to be” w Present Simple
I amwe are
you areyou are
he isthey are
she is
it is

Zauważmy, że druga osoba liczby pojedynczej jest identyczna jak druga osoba liczby mnogiej. Zaimek osobowy “you” może odnosić się zarówno do “you” w znaczeniu „ty” jak i w znaczeniu „wy”.

Warto również zapoznać się ze skrótami.

Formy skrócone: zaimek osobowy + to be
I am = I’mwe are = we’re
you are = you’reyou are = you’re
he is = he’sthey are = they’re
she is = she’s
it is = it’s

Zdania twierdzące z czasownikiem “to be”

Zdania twierdzące z czasownikiem “to be” tworzymy za pomocą osoby oraz czasownika “to be” odpowiedniego dla danej osoby.

Osoba + czasownik “to be” + reszta zdania

I am a teacher.
He is a doctor.

I am.We are.
You are.You are.
He is.They are.
She is.
It is.

Pamiętajmy, że jeżeli zdanie składa się tylko z osoby i czasownika być – tak jak w powyższych przykładach, wówczas nie możemy zastosować skróconej formy. Gdybyśmy do tego zdania dodali dopełnienie (np. I am a doctor), wtedy możemy napisać zarówno I am a doctor jak i I’m a doctor.


Zdania przeczące z czasownikiem “to be”

Zdania przeczące z czasownikiem być tworzymy dodając po nim słowo “not”.

Osoba + czasownik “to be” + not + reszta zdania

I am not a doctor.
He is not a lawyer.

I am not.We are not.
You are not.You are.
He is not.They are not.
She is not.
It is not.

Te zdania możemy również zapisać w sposób skrócony:

I’m not.We’re not.
You’re not.You’re not.
He’s not.They’re not.
She’s not.
It’s not.

czasownik to be

Zdania pytające z czasownikiem “to be”

Pytania z czasownikiem “to be” tworzymy za pomocą inwersji, czyli na początek zdania stawiamy czasownik być odmieniony przez odpowiednią osobę.

Czasownik “to be” + osoba + reszta zdania

Are you a lawyer?
Is he a doctor?

Am I?Are we?
Are you?Are you?
Is he?Are they?
Is she?
Is it?

Krótkie odpowiedzi

Na pytania z czasownikiem być możemy odpowiadać używając krótkich odpowiedzi. Odpowiedź twierdzącą tworzymy przy użyciu konstrukcji Yes + osoba + czasownik “to be”. W wypadku odpowiedzi twierdzących nie używamy skróconej formy czasownika “to be”. Negatywną odpowiedź dajemy za pomocą konstrukcji No + osoba + czasownik “to be”.

PytanieNOYES
Am I?No, I’m not.Yes, I am.
Are you?No, you’re not.Yes, you are.
Is he?No, he’s not.Yes, he is.
Is she?No, she’s not.Yes, she is.
Is it?No, it’s not.Yes, it is.
Are we?No, we’re not.Yes, we are.
Are you?No, you’re not.Yes, you are.
Are they?No, they’re not.Yes, they are.

Pytania z Wh- i czasownikiem “to be”

Aby uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi na pytania z czasownikiem “to be” należałoby dodać do nich pomocnicze słowo pytające takie jak: why, what, how etc. Takie pytanie tworzymy stawiając słowo pytające na początku zdania po inwersji.

How are you?
How many are there?
How much is this?
What is this?
When is it?
Where are you?
Who are you?

Why is he sad?


czasownik to be

Kiedy używamy czasownika być?

do mówienia o cecha, przymiotach, właściwościach
She is beautiful.
do mówienia o narodowości czy przynależności do grupy
I’m American.
do mówienia o zawodach i profesjach
She’s a nurse.
do mówienia o wieku
He’s five years old.
do mówienia o związkach międzyludzkich
They are sisters.

do mówienia gdzie coś się znajduje
There is a pen on the table.

There is / there are

Dowiedz się kiedy stosować there is a kiedy there are z wpisu there is, there are.

do mówienia o czasie
It’s five past ten.

do mówienia o zachowaniu czy osobowości
His mum is very gentle.


czasownik to be

W jakich czasach używamy czasownika “to be”?

w czasach prostych
I am sad. (Present Simple)
I was sad. (Past Simple)

w czasach Continuous
I am going home. (Present Continuous)
I was going home. (Past Continuous)

W pozostałych czasach angielskich czasownik “to be” pojawia się po czasowniku posiłkowym, odmianę przez wszystkie czasy możemy znaleźć w słowniku na stronie ELLA.

Czasownik “to be” w czasie Past Simple

Dowiedz się więcej o odmianie czasownika “to be” w czasie Past Simple z wpisu was czy were.


Przykładowe zdania z czasownikiem być

I am a doctor. – Jestem lekarzem.
We are lawyers. – Jesteśmy prawnikami.
She is 10 years old. – Ona ma 10 lat.
Are your eyes blue? – Czy twoje oczy sa niebieskie?
We are in New York right now. – Jesteśmy teraz w Nowym Jorku.
Are you at home? – Jesteś w domu?
Am I tall? – Czy jestem wysoki?

Are you Canadian? – Czy jesteś Kanadyjką?

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.