Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki statyczne i dynamiczne: wstęp

Czasowniki statyczne i czasowniki dynamiczne to dwie grupy czasowników, na które dzielą się czasowniki angielskie. Dzielimy je ze względu na to jakie działanie opisują. Na czym więc polega różnica między czasownikami statycznymi a czasownikami dynamicznymi?

Czasowniki statyczne: stative verbs

Czasowniki statyczne opisują pewien stan, który jest długotrwały i się nie zmienia. Czasowników statycznych zwanych w języku angielskim stative verbs lub state verbs używamy w czasach prostych (na przykład w czasie Present Simple). Natomiast nie używamy ich w czasach ciągłych (np. Present Continuous), czyli nie dodamy do nich końcówki -ing. Gdy mówimy o czasownikach statycznych, możemy je podzielić na kilka kategorii, co ułatwi nam nieco ich zapamiętanie.

Zmysły i wygląd

see, hear, taste, smell, touch, seem, appear, look

Uczucia i emocje

love, hate, like, dislike, wish, want, adore, care, need, feel, adore, loathe, desire, appreciate, long, enjoy, satisfy

Myśli i opinie

know, believe, prefer, agree, forget, remember, recognize, understand, suppose, think, doubt, suspect, imagine, guess, mean, recognize, impress, deserve

Własności i miary

belong, own, possess, have, include, contain, weigh, consist, measure, cost, exist, depend, deserve, involve, matter, be, lack, owe

Na końcu wpisu znajdziesz listę czasowników statycznych wraz z tłumaczeniami.


Czasowniki dynamiczne: dynamic verbs

Czasowniki dynamiczne opisują pewną czynność, zmianę lub proces. Większość czasowników dynamicznych opisuje działania, które mają początek i koniec. Czasowniki dynamiczne możemy użyć zarówno w czasach prostych, jak i ciągłych. Dynamic verbs mogą też być nazywane action verbs, event verbs oraz non-stative verbs.

Czynności

eat, drink,walk, type, learn, sleep, talk, write, run, read, go, ride, drive

Procesy

grow, become, change, mature, widen

Zmiany

arrive, lose, fall, leave, die

Sprawdzony kurs angielskiego ELLA


czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki dynamiczne i statyczne zależnie od kontekstu

Niektóre czasowniki mogą być zarówno czasownikami statycznymi, jak i dynamicznymi – w zależności od znaczenia w jakim są użyte.

think

I think this garden is beautiful. (stative: nasza opinia)

I’m thinking about buying a house. (dynamic: używamy umysłu by podjąć decyzję)

mind

I don’t mind coming to work a little earlier. (stative: stan umysłu – nie przejmowanie się godziną rozpoczęcia pracy)

I was minding my own business when he came up to me. (dynamic: proces zajmowania się swoimi sprawami)

have

I have an older sister. (stative: posiadanie siostry)

I’m having a small party this Friday. (dynamic: organizowanie imprezy)

smell

The room smells like roses. (stative: cecha)

I’m smelling the flowers. (dynamic: wykonujemy czynność wąchania)

be

I am a doctor. (stative: cecha bycia lekarzem)

Adam is being very polite. (dynamic: stan tymczasowy, Adam zachowuje się miło teraz)

see

Do you see what’s happening? (statie: widzieć oczami coś)

I’m seeing a psychiatrist. (dynamic: spotykać się z psychiatrą, widywać psychiatrę, chodzić na terapię – stan tymczasowy)

taste

This cake tastes delicious. (stative: nasza opinia)

I’m tasting the soup right now to see if it’s salty enough. (dynamic: wykonujemy czynność smakowania zupy)

weigh

This bag weighs 20 pounds. (stative: cecha ważenia 20 funtów)

I’m weighing my bags. (dynamic: w tej chwili ważymy torby)

feel

I feel it’s not the best idea. (stative: nasza opinia)

I’m feeling a little dizzy. (dynamic: zmienny stan zdrowotny)

hear

I hear a noise. (stative: zmysł słuchu)

I’m hearing things. (dynamic: słyszeć głosy, wyimaginowane)

Listen vs hear

Listen oraz hear to dwa czasowniki związane ze słuchaniem. Sprawdź czym różni się listen od hear we wpisie listen vs hear.

admire

I admire her for being so strong. (stative: uczucie podziwu)

I’m admiring this painting. (dynamic: podziwiam obraz w tej chwili)


czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki statyczne dla zaawansowanych

Zwykle czasowniki statyczne nie występują w czasach ciągłych, bo opisują stany. Jednakże niektóre stative verbs mogą zostać użyte w czasie ciągłych, ale tylko jeśli są użyte w znaczeniu chwilowej myśli lub uczucia. Oznacza to, że mają wtedy inne znaczenie niż w znaczeniu statycznym.

I’m enjoying this trip. (chwilowe odczucie)

I’m hoping for the end of work day. (chwilowe odczucie)


Lista czasowników statycznych

adore – uwielbiać
agree – zgadzać się
appear – pojawiać się
appreciate – doceniać
be – być
believe – wierzyć
belong – należeć
care – zależeć
consist – składać się z
contain – zawierać
cost – kosztować
depend – polegać
deserve – zasługiwać
desire – pożądać
dislike – nie lubić
doubt – wątpić
enjoy – czerpać przyjemność
exist – istnieć
feel – czuć
forget – zapominać
guess – zgadywać
hate – nienawidzić
have – mieć
hear – słyszeć
imagine – wyobrażać sobie
impress – imponować
include – zawierać
involve – dotyczyć
know – wiedzieć
lack – brakować
like – lubić
loathe – nienawidzić
long – tęsknić
look – wyglądać
love – kochać
matter – mieć znaczenie
mean – znaczyć
measure – mierzyć
need – potrzebować
owe – być dłużnym
own – posiadać
possess – posiadać
prefer – preferować
recognize – rozpoznawać
remember – pamiętać
satisfy – satysfakcjonować
see – widzieć
seem – wydawać się
smell – pachnieć
suppose – przypuszczać
suspect – podejrzewać
taste – smakować
think – myśleć
touch – dotykać
understand – rozumieć
want – chcieć
weigh – ważyć

wish – chcieć

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

1 comment

angielski online

Subskrybuj | YouTube