Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki statyczne i dynamiczne: wstęp

Czasowniki statyczne i czasowniki dynamiczne to dwie grupy czasowników, na które dzielą się czasowniki angielskie. Dzielimy je ze względu na to jakie działanie opisują. Na czym więc polega różnica między czasownikami statycznymi a czasownikami dynamicznymi?

Czasowniki statyczne: stative verbs

Czasowniki statyczne opisują pewien stan, który jest długotrwały i się nie zmienia. Czasowników statycznych zwanych w języku angielskim stative verbs lub state verbs używamy w czasach prostych (na przykład w czasie Present Simple). Natomiast nie używamy ich w czasach ciągłych (np. Present Continuous), czyli nie dodamy do nich końcówki -ing. Gdy mówimy o czasownikach statycznych, możemy je podzielić na kilka kategorii, co ułatwi nam nieco ich zapamiętanie.

Zmysły i wygląd

see, hear, taste, smell, touch, seem, appear, look

Uczucia i emocje

love, hate, like, dislike, wish, want, adore, care, need, feel, adore, loathe, desire, appreciate, long, enjoy, satisfy

Myśli i opinie

know, believe, prefer, agree, forget, remember, recognize, understand, suppose, think, doubt, suspect, imagine, guess, mean, recognize, impress, deserve

Własności i miary

belong, own, own, possess, have, include, contain, weigh, consist, measure, cost, exist, depend, deserve, involve, matter, be, lack, owe

Na końcu wpisu znajdziesz listę czasowników statycznych wraz z tłumaczeniami.


Czasowniki dynamiczne: dynamic verbs

Czasowniki dynamiczne opisują pewną czynność, zmianę lub proces. Większość czasowników dynamicznych opisuje działania, które mają początek i koniec. Czasowniki dynamiczne możemy użyć zarówno w czasach prostych, jak i ciągłych. Dynamic verbs mogą też być nazywane action verbs, event verbs oraz non-stative verbs.

Czynności

eat, drink,walk, type, learn, sleep, talk, write, run, read, go, ride, drive

Procesy

grow, become, change, mature, widen

Zmiany

arrive, lose, fall, leave, die


czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki dynamiczne i statyczne zależnie od kontekstu

Niektóre czasowniki mogą być zarówno czasownikami statycznymi, jak i dynamicznymi – w zależności od znaczenia w jakim są użyte.

think

I think this garden is beautiful. (stative: nasza opinia)

I’m thinking about buying a house. (dynamic: używamy umysłu by podjąć decyzję)

mind

I don’t mind coming to work a little earlier. (stative: stan umysłu – nie przejmowanie się godziną rozpoczęcia pracy)

I was minding my own business when he came up to me. (dynamic: proces zajmowania się swoimi sprawami)

have

I have an older sister. (stative: posiadanie siostry)

I’m having a small party this Friday. (dynamic: organizowanie imprezy)

smell

The room smells like roses. (stative: cecha)

I’m smelling the flowers. (dynamic: wykonujemy czynność wąchania)

be

I am a doctor. (stative: cecha bycia lekarzem)

Adam is being very polite. (dynamic: stan tymczasowy, Adam zachowuje się miło teraz)

see

Do you see what’s happening? (statie: widzieć oczami coś)

I’m seeing a psychiatrist. (dynamic: spotykać się z psychiatrą, widywać psychiatrę, chodzić na terapię – stan tymczasowy)

taste

This cake tastes delicious. (stative: nasza opinia)

I’m tasting the soup right now to see if it’s salty enough. (dynamic: wykonujemy czynność smakowania zupy)

weigh

This bag weighs 20 pounds. (stative: cecha ważenia 20 funtów)

I’m weighing my bags. (dynamic: w tej chwili ważymy torby)

feel

I feel it’s not the best idea. (stative: nasza opinia)

I’m feeling a little dizzy. (dynamic: zmienny stan zdrowotny)

hear

I hear a noise. (stative: zmysł słuchu)

I’m hearing things. (dynamic: słyszeć głosy, wyimaginowane)

admire

I admire her for being so strong. (stative: uczucie podziwu)

I’m admiring this painting. (dynamic: podziwiam obraz w tej chwili)


czasowniki statyczne i dynamiczne

Czasowniki statyczne dla zaawansowanych

Zwykle czasowniki statyczne nie występują w czasach ciągłych, bo opisują stany. Jednakże niektóre stative verbs mogą zostać użyte w czasie ciągłych, ale tylko jeśli są użyte w znaczeniu chwilowej myśli lub uczucia. Oznacza to, że mają wtedy inne znaczenie niż w znaczeniu statycznym.

I’m enjoying this trip. (chwilowe odczucie)

I’m hoping for the end of work day. (chwilowe odczucie)


Lista czasowników statycznych

adore – uwielbiać
agree – zgadzać się
appear – pojawiać się
appreciate – doceniać
be – być
believe – wierzyć
belong – należeć
care – zależeć
consist – składać się z
contain – zawierać
cost – kosztować
depend – polegać
deserve – zasługiwać
desire – pożądać
dislike – nie lubić
doubt – wątpić
enjoy – czerpać przyjemność
exist – istnieć
feel – czuć
forget – zapominać
guess – zgadywać
hate – nienawidzić
have – mieć
hear – słyszeć
imagine – wyobrażać sobie
impress – imponować
include – zawierać
involve – dotyczyć
know – wiedzieć
lack – brakować
like – lubić
loathe – nienawidzić
long – tęsknić
look – wyglądać
love – kochać
matter – mieć znaczenie
mean – znaczyć
measure – mierzyć
need – potrzebować
owe – być dłużnym
own – posiadać
possess – posiadać
prefer – preferować
recognize – rozpoznawać
remember – pamiętać
satisfy – satysfakcjonować
see – widzieć
seem – wydawać się
smell – pachnieć
suppose – przypuszczać
suspect – podejrzewać
taste – smakować
think – myśleć
touch – dotykać
understand – rozumieć
want – chcieć
weigh – ważyć

wish – chcieć

YouTube

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.