Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
nieregularne czasowniki

20 podstawowych czasowników nieregularnych

Nieregularne czasowniki: wstęp

Nauka języka angielskiego zazwyczaj zaczyna się od nauki podstawowych czasowników, ale najwięcej problemów przysporzą nam nieregularne czasowniki — a to właśnie czasowniki najczęściej używane będą zazwyczaj nieregularne (irregular verbs). Przyjrzyjmy się właściwościom nieregularnych czasowników, jakie formy mogą być nieregularne i kiedy się stosuje dane formy.


Nieregularne czasowniki: formy

Ucząc się czasowników nieregularnych, będziemy mieli do czynienia z trzema formami:

pierwsza forma czasownika  –  bezokolicznik (infinitive)

podstawowa forma czasownika, jest to forma podawana w słownikach

druga forma czasownika (past tense)

używana w czasie Past Simple

trzecia forma czasownika (past participle)

używana w czasach Past Perfect, Present Perfect, Future Perfect

Oto lista dwudziestu najpopularniejszych czasowników nieregularnych w języku angielskim.


Nieregularne czasowniki: tabela

I forma
(infinitive)
II forma
(past tense)
III forma
(past participle)
Znaczenie
be [bi:]was, were [wəz], [wər]been [bɪn]być
become [bɪˈkʌm]became [bɪˈkeɪm]become [bɪˈkʌm]stawać się
come [kʌm]came [keɪm]come [kʌm]przychodzić
do [duː]did [dɪd]done [dʌn]robić
find [faɪnd]found [faʊnd]found [faʊnd]znajdować
get [ɡet]got [ɡɑːt]gotten [ˈɡɑːtn]dostawać
give [ɡɪv]gave [ɡeɪv]given [ˈɡɪvən]dawać
go [ɡoʊ]went [went]gone [ɡɒːn]iść
have [hæv]had [hæd]had [hæd]mieć
hear [hɪr]heard [hɜːrd]heard [hɜːrd]słyszeć
keep [kiːp]kept [kept]kept [kept]trzymać
know [noʊ]knew [nuː]known [noʊn]wiedzieć
make [meɪk]made [meɪd]made [meɪd]robić
put [pʊt]put [pʊt]put [pʊt]kłaść
say [seɪ]said [sed]said [sed]mówić
see [siː]saw [sɒː]seen [siːn]widzieć
speak [spiːk]spoke [spoʊk]spoken [ˈspoʊkən]mówić
take [teɪk]took [tʊk]taken [ˈteɪkən]brać
tell [tel]told [toʊld]told [toʊld]powiedzieć
think [θɪŋk]thought [θɒːt]thought [θɒːt]myśleć

Niestety, nieregularne czasowniki występują w każdym języku. Nie pozostaje nam nic innego jak nauczyć się ich na pamięć! Na szczęście, w języku angielskim nie ma ich wcale aż tak wiele. Pamiętajmy jednak, że powinniśmy skupić się najpierw na tych czasownikach, które są najczęściej używane i najbardziej przydatne, a dopiero potem przejść do nauki nieregularnych form rzadziej używanych czasowników.

W artykule czasowniki nieregularne w języku angielskim przedstawiamy bardziej obszerną listę nieregularnych czasowników, które warto opanować. Jeśli przyjrzymy się bliżej naszym tabelom, zauważymy, że nieregularne czasowniki również mają pewne regularności. Wszystkie formy mogą przyjmować jedną postać, druga i trzecia forma mogą również być takie same. Warto podzielić sobie nieregularne czasowniki na kategorie, aby łatwiej je zapamiętać.


Poćwicz tworzenie drugiej i trzeciej formy:

Rozpocznij kurs angielskiego online na platformie ELLA

angielski online

Subskrybuj | YouTube