Zacznij się uczyć angielskiego. Zobacz ofertę >
ELLA
for czy since

For czy since – kiedy używamy?

For czy since – kiedy używamy?

For czy since? Często mamy problem z wyborem odpowiedniego określnika czasu jakimi są for czy since. Warto wiedzieć jak ich prawidłowo używać zwłaszcza, że zdania z for i since są bardzo popularne. To proste!

for since użycie

Kiedy używamy for?

For czyli „przez”. Określenie odnosi się do konkretnego przedziału czasu. Używając for określamy ile czasu dana czynność trwała. Używając for zadamy pytanie „Jak długo?”.

Kiedy używamy for?

for + przedział czasu

czas: najczęściej Present Perfect, ale można używać z innymi czasami

Użycie for: charakterystyczne wyrażenia

for a long time
for a minute
for half an hour
for 5 minutes
for 2 months
for 9 hours
for 100 years
for 3 weeks
for 2 hours
for several days
for 3 centuries

for a couple of months

UWAGA: all day, all the time

Nie używamy for z określeniami all day czy all the time.

I’m going to stay there all day.

I’m going to stay there for all day.

I think about her all the time.

I think about her for all the time.

Użycie for z innymi czasami

ZdanieCzas
I go to the gym for 2 hours every day.Present Simple
They are staying for 2 months.Present Continuous
I haven’t smoked for a long time.Present Perfect
I worked there for 10 years.Past Simple
They will stay there for 2 weeks.Future Simple
He has been complaining for weeks!Present Perfect Continuous

Czasu Present Simple czy Present Continuous możemy użyć w określonych przypadkach, gdy przedział czasu o którym mówimy odnosi się również do przyszłości.

How long are you staying for?

Ile czasu zostajesz?

Przykładowe zdania z użyciem for

We’ve been waiting for a long time.

Czekamy już bardzo długo.

I’ve known her for over 30 years!

Znam ją od ponad 30 lat!

We’ve decided not to eat meat for a few weeks.

Postanowiliśmy nie jeść mięsa przez kilka tygodni.

Adam has been staying at this hotel for 2 weeks.

Adam mieszka w tym hotelu od 2 tygodni.

Kurs angielskiego online dla początkujących


for czy since

Kiedy używamy since?

Since czyli „od” lub „odkąd”. Określenie since odnosi się do konkretnego punktu w przeszłości do teraz. Używając since zadamy pytanie „Od kiedy?”, „Odkąd?”.

Kiedy używamy since?

since + konkretny punkt w przeszłości

czas: Perfect (Perfect Simple, Perfect Continuous)

Użycie since: przykładowe wyrażenia

since 2005
since childhood
since Monday
since 9 a.m.
since April
since the beginning for last week
since noon
since yesterday
since I was born
since I finished school
since we first met
since April 3

since last Friday

Przykładowe zdania z użyciem since

I’ve worked there since 2017.

Pracowałam/em tam od 2017 roku.

They’ve been waiting since 9 a.m.

Czekają tutaj od 9 rano.

It’s been a month since my last confession.

Minął miesiąc od mojej ostatniej spowiedzi.

It’s been three years since we last saw each other.

Minęły trzy lata odkąd się ostatnio widzieliśmy.

Emily hasn’t eaten anything since yesterday.

Emily nic nie jadła od wczoraj.


for czy since

For czy since: podsumowanie

For czy since: kiedy używamy

for + określony przedział czasu

since + punkt w przeszłości

For czy since: przykładowe zdania

I haven’t had a job since 2010.

Nie mam pracy od 2010 roku.

I haven’t had a job for 8 years.

Nie mam pracy od 8 lat.

She hasn’t seen her father since childhood.

Nie widziała ojca od dzieciństwa.

She hasn’t seen her father for 20 years.

Nie widziała ojca od 20 lat.

Adam has lived in Atlanta since April.

Adam mieszka w Atlancie od kwietnia.

Adam has lived in Atlanta for 2 months.

Adam mieszka w Atlancie od 2 miesięcy.

For czy since: inne użycia

I bought this for my brother.

Kupiłem/am to dla brata.

We have to buy the computer now since you broke it.

Musimy teraz kupić ten komputer, bo go zepsułeś.

What are you looking for?

Czego szukasz?

Kurs angielskiego online ELLA

Czy wiesz, że mamy kanał na Youtubie?
Sprawdź nasze filmy!

ZASUBSKRYBUJ TERAZ