ZALOGUJ SIĘ
ELLA
najpopularniejszych czasowników

50 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

50 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

Nauka języka angielskiego powinna na początku skupiać się wokół najczęściej używanych słów w danym języku. Dlaczego? Jeśli najpierw nauczymy się najpopularniejszych wyrazów, będziemy mogli powiedzieć więcej niż jeśli nauczymy się słów, które rzadko się używa. To lista 50 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim. Czasowniki ułożone są według częstotliwości występowania w języku angielskim.


1-10 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

1. to be

Czasownik to be oznacza:

być

mieć miejsce

Czasownik to be  to najczęściej używany czasownik w język angielskim. Nic dziwnego, gdyż jest też składową czasów (np. Present Continuous – am doing).

I am We are
You are You are
He/she/it is They are

She is an amazing actress.

Ona jest niesamowitą aktorką.

They are doctors.

Oni są lekarzami.

Will you be at the party on Friday?

Będziesz na imprezie w piątek?

2. to have

Czasownik to have  oznacza:

mieć
posiadać
I have We have
You have You have
He/she/it has They have

Na szczęście, przy koniugacji czasowników przez osoby musimy zapamiętać tylko dwa czasowniki, które koniugują się nieregularnie. Przy pozostałych czasownikach jest zdecydowanie prościej!

I have two cats and a dog.

Mam dwa koty i psa.

How much money do you have?

Ile masz pieniędzy?

I don’t have any siblings.

Nie mam rodzeństwa.

3. to do

Czasownik to do  oznacza:

robić

Czasownik to do ma tak naprawdę wiele znaczeń, gdy jest używany wraz z innym słownictwem. To jednak nie wszystko. Czasownik to do służy też jako czasownik posiłkowy przy tworzeniu pytań i przeczeń.

I do We do
You do You do
He/she/it does They do

What do you do?

Czym się zajmujesz?

Do you like to dance?

Lubisz tańczyć?

I appreciate what you did for me.

Doceniam to, co dla mnie zrobiłeś/aś.

4. to say

Czasownik to say  oznacza:

mówić
powiedzieć
twierdzić
I say We say
You say You say
He/she/it says They say

He said he didn’t want any cake.

Powiedział, że nie chce ciasta.

Don’t ever say that again!

Nigdy więcej tego nie mów!

What did you say to him?

Co mu powiedziałeś?

5. to go

Czasownik to go  oznacza:

iść
przejść
jechać
I go We go
You go You go
He/she/it goes They go

Let’s go for a walk.

Chodźmy na spacer.

How often do you go to the movies?

Jak często chodzisz do kina?

Shall we go?

Idziemy?

6. can

Can  to czasownik modalny, który oznacza:

móc
umieć
I can We can
You can You can
He/she/it can They can

Can you pass the potatoes?

Możesz podać ziemniaki?

I can call her right now.

Mogę do niej zadzwonić w tej chwili.

Can I pay in cash?

Mogę zapłacić gotówką?

7. to get

Czasownik to get  oznacza:

dostać
kupić
rozumieć
I get We get
You get You get
He/she/it gets They get

What do you think you’ll get for your birthday?

Jak myślisz, co dostaniesz na urodziny?

Did you get my letter?

Dostałeś/aś mój list?

Let me get us some popcorn.

Przyniosę nam popcorn.

8. would

Would  to czasownik modalny w trybie przypuszczającym, którego używamy by wyrazić:

prośby (w uprzejmy sposób)
odniesienie do przeszłości
do opisywania zachowań z przeszłości
preferencje
I would We would
You would You would
He/she/it would They would

Would you like a cup of coffee?

Chcesz filiżankę kawy?

Tom would prefer to stay at home today.

Tom wolałby zostać dzisiaj w domu.

How would you handle the situation?

Jak ty poradził(a)byś sobie z tą sytuacją?

9. to make

Czasownik to make  oznacza:

robić
wyprodukować
I make We make
You make You make
He/she/it makes They make

Could you please make the bed?

Możesz pościelić łóżko, proszę?

When was the last time you made a cake?

Kiedy ostatnio upiekłaś/eś ciasto?

She made a very serious mistake.

Popełniła bardzo poważny błąd.

10. to know

Czasownik to know  oznacza:

znać
umieć
I know We know
You know You know
He/she/it knows They know

Do you know how to knit?

Umiesz robić na drutach?

I don’t know her.

Nie znam jej.

She knows how to count.

Ona umie liczyć.

11-20 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

11. to will

Will  to czasownik modalny, którego używamy by wyrazić:

chęć wykonania czegoś
zdarzenia nieuniknione
prośby, groźby i obietnice
pewność
I will We will
You will You will
He/she/it will They will

Will you marry me?

Wyjdziesz za mnie?

My boss will fire me if I don’t complete this project.

Mój szef mnie zwolni jeśli nie skończę tego projektu.

I will call you as soon as I get home.

Zadzwonię do ciebie, gdy tylko dotrę do domu.

12. to think

Czasownik to think  oznacza:

myśleć
uważać
sądzić
I think We think
You think You think
He/she/it thinks They think

Do you think the world is really round?

Myślisz, że ziemia jest naprawdę okrągła?

What do you think about my new dress?

Co sądzisz o mojej nowej sukience?

I think about her all the time.

Myślę o niej cały czas.

13. to take

Czasownik to take  oznacza:

brać
zabrać
dostać
I take We take
You take You take
He/she/it takes They take

I take the bus to school every day.

Codziennie jeżdżę autobusem do szkoły.

Do you want to take me on a date?

Chcesz mnie zabrać na randkę?

Will you take notes?

Będziesz robić notatki?

14. to see

Czasownik to see  oznacza:

widzieć
zobaczyć
widywać
I see We see
You see You see
He/she/it sees They see

I can’t see anything!

Nic nie widzę!

I haven’t seen her in 5 years!

Nie widziałem/am jej od pięciu lat.

She said she never wanted to see him again.

Powiedziała, że nigdy więcej nie chce go widzieć.

15. to come

Czasownik to come  oznacza:

przyjść
dojść
nastać
I come We come
You come You come
He/she/it comes They come

Come here right now!

Chodź tu natychmiast!

Will you come to the party?

Przyjdziesz na imprezę?

Don’t come near me!

Nie zbliżaj się do mnie!

16. could

Could  to czasownik modalny, który używamy by wyrazić:

umiejętności w czasie przeszłym
do wyrażania próśb
do wyrażania prawdopodobieństwa
I could We could
You could You could
He/she/it could They could

Could you make me a sandwich?

Możesz zrobić mi kanapkę?

You could have warned me!

Mogłeś/aś mnie ostrzec!

I ran there as quickly as I could.

Pobiegłem/am tam tak szybko, jak tylko mogłem/am.

17. to want

Czasownik to want  oznacza:

chcieć
mieć ochotę
I want We want
You want You want
He/she/it wants They want

I want a new car for Christmas.

Chcę nowy samochód pod choinkę.

Do you want to go shopping?

Chcesz iść na zakupy?

She wants to buy a pair of jeans.

Ona chce kupić parę jeansów.

18. to look

Czasownik to look  oznacza:

patrzeć
wyglądać
spojrzeć
I look We look
You look You look
He/she/it looks They look

You look gorgeous!

Wyglądasz wspaniale!

Don’t look at me like that!

Nie patrz tak na mnie!

Those boys look sad.

Tamci chłopcy wyglądają na smutnych.

19. to use

Czasownik to use  oznacza:

używać
wykorzystać
korzystać
I use We use
You use You use
He/she/it uses They use

Do you use an electric toothbrush?

Używasz szczoteczki elektrycznej?

I never use hair spray.

Nigdy nie używam lakieru do włosów.

Can I use your phone?

Mogę skorzystać z telefonu?

20. to find

Czasownik to find  oznacza:

znaleźć
wyszukać
odnaleźć
I find We find
You find You find
He/she/it finds They find

Did you find those earrings you lost?

Znalazłeś/aś te kolczyki, które zgubiłeś/aś?

They will never find me here.

Nigdy mnie tu nie znajdą.

I found my grandmother’s diary in the attic.

Znalazłem pamiętnik mojej babci na strychu.

21-30 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

21. to give

Czasownik to give  oznacza:

dawać
przekazać
wręczyć
I give We give
You give You give
He/she/it gives They give

Give me that!

Dawaj mi to!

What did you give your parents for Christmas last year?

Co dałeś swoim rodzicom pod choinkę w zeszłym roku?

Will you give me your phone number?

Dasz mi swój numer telefonu?

22. to tell

Czasownik to tell  oznacza:

powiedzieć
mówić
nagadać
I tell We tell
You tell You tell
He/she/it tells They tell

Don’t tell anyone that I’m here.

Nie mów nikomu, że tu jestem.

They wanted to tell you something important.

Chcieli powiedzieć ci coś ważnego.

He shouldn’t have told you about the money.

Nie powinien był ci mówić o tych pieniądzach.

23. to work

Czasownik to work  oznacza:

pracować
działać
funkcjonować
I work We work
You work You work
He/she/it works They work

Where do you work?

Gdzie pracujesz?

He works in a large building downtown.

Pracuje w ogromnym budynku w centrum.

You’re working on a Saturday?

Pracujesz w sobotę?

24. may

May  to czasownik modalny, którego używamy by wyrazić:

oficjalną prośbę
wyrażenie możliwości
wyrażenie pozwolenia (bardziej oficjalnie)
I may We may
You may You may
He/she/it may They may

May we go to the bathroom?

Czy możemy iść do łazienki?

We may be able to pay off all our loans this month.

Może będziemy w stanie spłacić nasze pożyczki w tym miesiącu.

May I open the window?

Czy mogę otworzyć okno?

25. should

Should  to czasownik modalny, którego używamy by wyrazić:

prawdopodobieństwo
radę
krytykę
I should We should
You should You should
He/she/it should They should

She should buy some new clothes.

Powinna sobie kupić nowe ubrania.

You shouldn’t have said that, Sarah.

Nie powinnaś była tego mówić, Sarah.

He should have gotten home by now.

Powinien był już dotrzeć do domu.

26. to call

Czasownik to call  oznacza:

zadzwonić
nazwać
I call We call
You call You call
He/she/it calls They call

Did he call me last night?

Dzwoniłeś do mnie wczoraj w nocy?

Call me back, ASAP.

Oddzwoń do mnie, jak najszybciej.

Stop calling me!

Przestań do mnie dzwonić!

27. to try

Czasownik to try  oznacza:

próbować
starać się
I try We try
You try You try
He/she/it tries They try

Just try to remember.

Spróbuj sobie przypomnieć.

Try this cake. It’s delicious!

Spróbuj tego ciasta. Jest pyszne!

Did you manage to try all of the appetizers?

Udało ci się spróbować wszystkich przystawek?

28. to ask

Czasownik to ask  oznacza:

zapytać
prosić
zaprosić
I ask We ask
You ask You ask
He/she/it asks They ask

Did you ask her about that?

Pytałeś ją o to?

Don’t ask me.

Mnie nie pytaj.

If you need anything, just ask.

Jeśli będziesz czegokolwiek potrzebować, poproś.

29. to need

Czasownik to need  oznacza:

potrzebować
wymagać
chcieć
I need We need
You need You need
He/she/it needs They need

I need those reports, immediately!

Potrzebuję tych raportów natychmiast!

Do you need anything else?

Potrzebujesz czegoś jeszcze?

They need a ride to the airport.

Potrzebują podwózki na lotnisko.

30. to feel

Czasownik to feel  oznacza:

czuć
poczuć
dotykać
I feel We feel
You feel You feel
He/she/it feels They feel

How do you feel?

Jak się czujesz?

Can you feel this?

Czujesz to?

It’s so cold I can’t feel my toes.

Jest tak zimno, że nie czuję palców u stóp.

31-40 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

31. to become

Czasownik to become  oznacza:

stać się
zostać
I become We become
You become You become
He/she/it becomes They become

Can an ex-convict become a lawyer?

Czy były skazaniec może zostać prawnikiem?

Certain prescription drugs will become illegal.

Pewne leki na receptę staną się nielegalne.

You are less likely to become injured if you wear this vest.

Istnieje mniejsza szansa urazu jeśli założysz tę kamizelkę.

32. to leave

Czasownik to leave  oznacza:

zostawić
wyjść
porzucić
I leave We leave
You leave You leave
He/she/it leaves They leave

He left last night in a hurry.

Wyjechał wczoraj w nocy, spiesząc się.

Remember not to leave the window open during the night.

Pamiętaj, żeby nie zostawiać otwartego okna na noc.

Don’t leave your empty plate on the table.

Nie zostawiaj pustego talerza na stole.

33. to put

Czasownik to put  oznacza:

położyć
postawić
zamieścić
I put We put
You put You put
He/she/it puts They put

Where did you put the remote control?

Gdzie odłożyłeś/aś pilot?

Don’t put that in your mouth! It’s dirty!

Nie wkładaj tego do buzi! Jest brudne!

Please put that back where it was.

Proszę odłóż to na miejsce.

34. to mean

Czasownik to mean  oznacza:

oznaczać
zamierzać
I mean We mean
You mean You mean
He/she/it means They mean

I didn’t mean to break the vase.

Nie chciałem/am stłuc wazonu.

What will this mean for our economy?

Co to będzie oznaczać dla naszej ekonomii?

Him saying that didn’t mean anything.

To, że to powiedział nic nie znaczyło.

35. to keep

Czasownik to keep  oznacza:

utrzymać
dotrzymać
wykonać
przestrzegać
I keep We keep
You keep You keep
He/she/it keeps They keep

You can’t keep that in the fridge!

Nie możesz tego trzymać w lodówce!

Where do you keep your winter clothes?

Gdzie trzymasz zimowe ubrania?

Do you want to keep this?

Chcesz to zatrzymać?

36. to let

Czasownik to let  oznacza:

pozwalać
I let We let
You let You let
He/she/it lets They let

Will you let her say what she has to say?

Dasz jej powiedzieć to, co ma do powiedzenia?

Why don’t you let me decide?

Pozwól mi zadecydować.

I won’t let her quit her job.

Nie pozwolę jej się zwolnić.

37. to begin

Czasownik to begin  oznacza:

rozpocząć
zaczynać
I begin We begin
You begin You begin
He/she/it begins They begin

Where would you like to begin?

Gdzie chciał(a)byś zacząć?

The school year hasn’t begun yet.

Rok szkolny jeszcze się nie rozpoczął.

He suddenly began shivering.

Nagle zaczął drżeć.

38. to seem

Czasownik to seem  oznacza:

wydawać się
I seem We seem
You seem You seem
He/she/it seems They seem

You don’t seem like a murderer.

Nie wydajesz się mordercą.

He doesn’t seem to care about anyone but himself.

Nie wygląda na to jakby dbał o kogokolwiek oprócz samego siebie.

Seems easy enough!

Wydaje się proste!

39. to help

Czasownik to help  oznacza:

pomagać
wspierać
I help We help
You help You help
He/she/it helps They help

She really wanted to help him.

Naprawdę chciała mu pomóc.

Last winter, we helped a lot of animals survive the cold.

Ubiegłej zimy, pomogliśmy wielu zwierzętom przetrwać mrozy.

Tom, help me move this armchair.

Tom, pomóż mi przesunąć ten fotel.

40. to talk

Czasownik to talk  oznacza:

mówić
rozmawiać
gadać
I talk We talk
You talk You talk
He/she/it talks They talk

Have you talked to your boss yet?

Rozmawiałeś/aś już z szefem?

Let’s talk about what’s going on.

Porozmawiajmy o tym, co się dzieje.

I don’t want to talk about it.

Nie chcę o tym rozmawiać.

41-50 najpopularniejszych czasowników w języku angielskim

41. to turn

Czasownik to turn  oznacza:

skręcić
obrócić
I turn We turn
You turn You turn
He/she/it turns They turn

Turn right.

Skręć w prawo.

You can’t turn left here!

Nie możesz tutaj skręcać w lewo.

He turned 60 last week.

Skończył 60 lat w zeszłym tygodniu.

42. to start

Czasownik to start  oznacza:

rozpocząć
zacząć
I start We start
You start You start
He/she/it starts They start

When did you start wearing lipstick?

Kiedy zaczęłaś nosić szminkę?

Can you start the car?

Możesz odpalić samochód?

How do you start a conversation with a stranger?

Jak rozpocząć rozmowę z obcą osobą?

43. to might

Might  to czasownik modalny, którego używamy by wyrazić:

możliwość
pozwolenie lub brak pozwolenia
prośbę
I might We might
You might You might
He/she/it might They might

You might need an umbrella.

Może być ci potrzebna parasolka.

Might I interest you in an appetizer?

Może zechcieliby Państwo przystawkę?

We might need to move to New York for a while.

Może będziemy musieli przeprowadzić się do Nowego Jorku na jakiś czas.

44. to show

Czasownik to show  oznacza:

pokazać
wyświetlać
ujawniać
I show We show
You show You show
He/she/it shows They show

Could you show me how this works?

Możesz pokazać mi jak to działa?

He showed me that life isn’t just about money.

Pokazał mi, że w życiu liczą się nie tylko pieniądze.

Show this presentation to your boss.

Pokaż tę prezentację swojemu szefowi.

45. to hear

Czasownik to hear  oznacza:

słyszeć
usłyszeć
I hear We hear
You hear You hear
He/she/it hears They hear

Did you hear what happened yesterday?

Słyszałeś/aś co się stało wczoraj?

Can you hear that music?

Słyszysz tę muzykę?

I can’t hear anything!

Nic nie słyszę!

46. to play

Czasownik to play  oznacza:

grać
rozgrywać
nagrać
I play We play
You play You play
He/she/it plays They play

My daughter plays the guitar.

Moja córka gra na gitarze.

Do you kids like to play hide-and-seek?

Czy twoje dzieci lubią się bawić w chowanego?

Tom knows how to play this game.

Tom wie jak grać w tę grę.

47. to run

Czasownik to run  oznacza:

biegać
chodzić
uciekać
zarządzać
I run We run
You run You run
He/she/it runs They run

Are you planning to run a marathon?

Planujesz przebiec maraton?

Who runs this company?

Kto zarządza tą firmą?

How fast can you run to that building?

Jak szybko możesz przebiec do tamtego budynku?

48. to move

Czasownik to move  oznacza:

ruszać
przenieść
przetransportować
przestawić
przeprowadzić się
I move We move
You move You move
He/she/it moves They move

Will you move to New York with me?

Przeprowadzisz się ze mną do Nowego Jorku?

We need to move this table right now.

Musimy przesunąć ten stół w tej chwili.

Stop! Don’t move!

Stój! Nie ruszaj się!

49. to like

Czasownik to like  oznacza:

lubić
cenić
I like We like
You like You like
He/she/it likes They like

Do you like seafood?

Lubisz owoce morza?

What do you like doing in your free time?

Co lubisz robić w wolnym czasie?

Adam doesn’t like mushrooms.

Adam nie lubi grzybów.

50. to live

Czasownik to live  oznacza:

żyć
mieszkać
I live We live
You live You live
He/she/it lives They live

I live in a small house by the beach.

Mieszkam w małym domku przy plaży.

Where do you live?

Gdzie mieszkasz?

They live in the countryside.

Mieszkają na wsi.

Add comment

Get 50% OFF!!!

SKORZYSTAJ TERAZ

Discount code: BFRIDAY